Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 10.00-14.00

Det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan indeholder flere dele blandt andet børnesynet.

Børnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt i, at det at være barn har værdi i sig selv. Børn har ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo. Det gode børneliv er et liv med plads, tid og ro til at være barn og med et nært og tillidsskabende pædagogisk personale, der giver barnet nærvær, omsorg og tryghed til at kunne lære og udvikle sig.

Børn ses som kompetente og selvstændige, samtidig med at de har brug for omsorg, udfordringer, positive forventninger og tillid fra det pædagogiske personale.

Det pædagogiske personale og ledelsen skal skabe organisatoriske rammer og et pædagogisk læringsmiljø, der muliggør, at børnene oplever nærhed, trivsel, læring, udvikling og anerkendende relationer

Dagen vil være en kombination af oplæg om børnesyn og inddragelse af børneperspektiver og gruppearbejde om, hvordan dagtilbud kan realisere elementerne, så der arbejdes ud fra intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan.

Oplægsholdere: Inge-Line Olesen og Tina Lykke Pedersen fra Styrelsen fra Undervisning og Kvalitet

 

Ved for få tilmeldinger vil kurset blive udskudt eller aflyst, og det er derfor vigtigt, at du melder dig i tide, hvis du gerne vil deltage på kurset.

  

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og faglige fyrtårne/læreplansansvarlige i selvejende og private 0-10 års dag- og fritidstilbud og klynger også uden for fobu.

Pris

GRATIS for fobu medlemmer. Øvrige deltagere kr. 550,- pr. person. For tættere samarbejdspartnere/netværkskollegaer uden for fobu 450,- pr. person. No-show gebyr på kr. 500,- pr. person ved manglende afbud til info@fobu.dk senest 24 timer før kurset starter.

Sted

fobu, Enghavevej 31,1. sal, 1674 København V

Tilmeldingsfrist

3. maj 2021

Tilmelding

Tilføj deltager
12. januar 2021