Onsdag den 10. februar 2021 kl. 09.00-16.00

KURSUSDAG for pædagogiske ledere (evt. med deltagelse af fyrtårne)

Formålet med kurset er at klæde jer ledere på til arbejdet med systematisk at evaluere og implementere arbejdet med den styrkede læreplan.

Dagens opbygning
På kursusdagen tager vi udgangspunkt i konkrete udfordringer og evalueringsønsker fra jeres egen praksis, og dagen bliver bygget op omkring arbejdet med et eller flere konkrete eksempler. Tænk derfor gerne på nogle eksempler op til kurset. 

Vi giver en kort indflyvning til de vigtigste evalueringsprincipper og metoder til implementering, og vi stiller skarpt på de største udfordringer, og hvordan man overkommer dem.

Vi introducerer en simpel evalueringsmetode med eget medbragt materiale (et refleksionshjul med tilhørende refleksionskort, som taler ind i den styrkede læreplan, det pædagogiske grundlag og de typiske pædagogiske rutiner i en institution). Materialet understøtter læringen på kursusdagen, men er ikke en forudsætning at have for efterfølgende at kunne arbejde med evaluering og implementering i egen institution.

Vi bruger materialet til at vise, hvordan man som leder kan facilitere en evalueringsproces blandt medarbejderne, som skal lede til konkrete nye handlinger i den pædagogiske praksis.

Den sidste del af dagen arbejder vi med jeres egen implementering og individuelle udfordringer. Tanken er, at I skal kunne gå fra kursusdagen med en personlig plan for de første konkrete skridt til at løfte evaluerings- og implementeringsarbejdet i jeres egen institution.

 

Oplægsholder: Potentialehuset

 

Ved for få tilmeldinger vil kurset blive udskudt eller aflyst, og det er derfor vigtigt, at du melder dig i tide, hvis du gerne vil deltage på kurset.

 

Målgruppe

KURSUSDAG for pædagogiske ledere (evt. med deltagelse af fyrtårne)

Pris

GRATIS for fobu medlemmer. Øvrige deltagere kr. 550,- pr. person. For tættere samarbejdspartnere/netværkskollegaer uden for fobu 450,- pr. person No-show gebyr på kr. 500,- pr. person ved manglende afbud til info@fobu.dk senest 24 timer før kurset starter.

Sted

DGI Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C

Tilmeldingsfrist

29. januar 2021

Tilmelding

Tilføj deltager
18. november 2020