Små børn kommer ud for ulykker, og derfor er det godt at kunne yde førstehjælp, hvis uheldet skulle ske. Vi har tilrettelagt vores førstehjælpskurser til ansatte, der har med små og store børn at gøre. På kurserne lærer deltagerne at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader og ulykker med børn samt kende mulighederne for at forebygge skader i hverdagen. Der vil til kurserne blive udstedt førstehjælpsbeviser.

Fobu har indgået et samarbejde med Hjerteslaget.dk, som vil komme til at stå for de kommende førstehjælpskurser hos fobu (Enghavevej 31, 1674 København V) og i Aarhus. Kurserne vil være gratis for op til 4 medlemmer fra hver institution, udover dette antal vil der være en egenbetaling på 300 kr. Kurset er også åbent for ikke medlemsinstitutioner, dog mod betaling på 550 kr.

For at tilmelde dig kurserne skal du klikke på følgende link: https://www.fobu.hjerteslaget.dk/. Her kan du se en liste over de kurser, som bliver afholdt herunder dato, tid, sted samt en beskrivelse af kurset.
Vær opmærksom på, at der både er kurser af 4,5 times varighed og 7 timers varighed.

 

Underviser: Søren D. Jacobsen, Hjerteslaget

 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, ledere og pædagoger i selvejende og private 0-10 års dag- og fritidstilbud og klynger også uden for fobu.

Pris

GRATIS for fobu medlemmer (Dog er der egen betaling på 300 kr. pr. deltager, hvis institutionen har tilmeldt mere end 4 deltagere). Øvrige deltagere kr. 550,- pr. person. No-show gebyr på kr. 500,- pr. person ved manglende afbud til info@fobu.dk senest 24 timer

Sted

fobu, Enghavevej 31,1. sal, 1674 København V
4. november 2020