Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 09.00-11.00

Netværksmøder for lederne af de private dagtilbud tilknyttet fobu afholdes ca. 4 gange om året. På møderne er der relevante oplæg og input ift. emner og temaer, som er målrettet de private dagtilbud.

Netværksmøderne består udover diverse oplæg også af debat, dialog og gensidig sparring mellem deltagerne. Netværksmøderne er båret af de fremmødte ledere fra de private dagtilbud, som har interesse i møderne og bidrager med engageret deltagelse.

Hensigten med møderne er at dele erfaringer og inspirere hinanden i netværket til fælles faglig gavn og udbytte. Til tidligere netværksmøder er følgende emnerne blandt andet blevet diskuteret: ”Stillingsbeskrivelser for det pædagogiske personale”, ”Faglig ledelse”, ”Dagtilbuddets politikker”, ”Leg og læring”, ”Den professionelle leder og medarbejder” samt ”Den nye, styrkede pædagogiske læreplan”.

Alle møder har indlagt mulighed for, at de deltagende ledere kan netværke og give hinanden gensidige gode råd, input og sparring på, hvad der måtte optage den enkelte deltagende leder eller dagtilbud.


Har I har ønsker til dagsordenen til netværksmødet, skal de indsendes 2 uger, før mødets afholdelse til info@fobu.dk. 

 

Målgruppe

Møderne henvender sig til ledere i private 0-6 års dagtilbud i fobu.

Pris

GRATIS

Sted

fobu, Enghavevej 31,1. sal, 1674 København V

Tilmeldingsfrist

9. februar 2021

Tilmelding

Tilføj deltager
6. november 2020