Mandag den 21. september 2020 kl. 17.30-20.00
Relevant og spændende tilbud til praktikinstitutioner!!

Vi annoncerer igen en temaaften for studerende og eventuelt vejledere og ledere. Formålet med temaaftnerne er at give de studerende en introduktion til selveje/privatområdet, oplæg med udgangspunkt i relevante emner samt videns- og erfaringsdeling. Men for at sikre os at temaaftenen opfylder behovet som institutionerne, I som ledere og ikke mindst de studerende måtte have, vil vi på det næste ledermøde forhøre os nærmere om jeres ønsker og behovs.

Temaaftenen kommer derudover til at indeholde oplæg fra Stine Elverkilde, som blandt andet beskæftiger sig med ledelse af professionelle læringsfællesskaber, - fra ny viden til nye handlinger i praksis. Udfordringen i at kunne omsætte teori til praksis, som er evig relevant og måske i særdeleshed for nye indenfor faget.

Der vil være sandwich fra kl. 17-17.30 og foredrag fra fobu og Stine Elverkilde fra kl. 17.30-20.00. 

 

Er I praktik institution så se her:

 Temaaften for studerende, vejleder og eventuel leder mandag d. 21/9 fra 17.30 – 20.00.

Praktikken er en central del af uddannelsen til pædagog og afgørende for udvikling af den professionelle kompetence og arbejdet med at skabe læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Men det er en velkendt problemstilling, at det kan være udfordrende at gå fra det at være studerende til at være en del af en professionel arbejdsplads – blandt andet fordi, det er svært at omsætte den teoretiske viden man har fået på uddannelsen til handling i praksis.

Viden og målrettet kollegialt samarbejde med at overvinde denne udfordring kan gøre en forskel og øge kvaliteten af praktikken, samt lette den enkeltes overgang fra studie til praksis.

Synes du dette lyder spændende og relevant for dig/jer, så tilmeld jer til denne aften med Oplæg v. Stine Elverkilde, lektor, forfatter og foredragsholder, som har bl.a. skrevet bøgerne: ”Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis” og ”Ledelse af professionelle læringsfællesskaber – fra ny viden til nye handlinger i praksis”.

 

Nærmere information kommer, når vi har fået undersøgt jeres perspektiver til næste ledermøde.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til studerende/vejledere og ledere i selvejende og private 0-10 års dag- og fritidstilbud og klynger - også uden for fobu.

Pris

GRATIS for fobu medlemmer. Øvrige deltagere kr. 550,- pr. person. For tættere samarbejdspartnere/netværkskollegaer uden for fobu 450,- pr. person No-show gebyr på kr. 500,- pr. person ved manglende afbud til info@fobu.dk senest 24 timer før kurset starter.

Sted

fobu, Enghavevej 31,1. sal, 1674 København V

Tilmeldingsfrist

14. september 2020

Tilmelding

Tilføj deltager
3. august 2020