Onsdag den 9. september 2020 kl. 17.00-20.00

Legen er børns eget udviklingsrum, hvor de bliver til som mennesker. I leg lagrer og eksperimenterer børn med deres livsudfoldelse, som verden ser ud fra deres perspektiv. Når børn leger, gør de sig erfaringer med symboler, sprog, handlinger, materialer – kort sagt kultur – som de både tilegner sig og præger sammen med andre børn.
I rolleleg udvikles barnets evne til at tænke abstrakt, som er en forudsætning for at klare sig godt i skolen. I legefællesskaber indgår børn i jævnbyrdige positioner med hinanden, og derfor kan de lære hinanden noget, som voksne ikke kan.  Hvordan giver man inspiration til børns leg? Hvordan intervenerer man i leg, så man ikke ødelægger dens spontane, associerende, kreative kraft? Hvordan kan man både støtte og udfordre børns leg?

Oplægsholder Charlotte Brøndsted er uddannet sociolog og proceskonsulent, og hendes erfaring kommer af mange års undervisning på pædagoguddannelsen og på pædagogiske diplomuddannelser. Charlotte Brøndsteds faglige engagement er rettet mod børnelivet i institutioner, og hvordan man pædagogisk støtter og udfordrer det. Centrale temaer er børnefællesskaber, nærværende samspil mellem voksne og børn og børn, som kommer i klemme i det sociale liv med andre. Charlotte er en dygtig formidler, som kobler teoretiske perspektiver tæt til praksis gennem eksempler, som både kan inspirere, engagere og provokere.


Ved for få tilmeldinger vil kurset blive udskudt eller aflyst, og det er derfor vigtigt, at du melder dig i tide, hvis du gerne vil deltage på kurset.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagogisk personale og ledere i selvejende og private 0-10 års dag- og fritidstilbud. Kurset er også for institutioner uden for fobu

Pris

GRATIS for fobu medlemmer. Øvrige deltagere kr. 550,- pr. person. For tættere samarbejdspartnere/netværkskollegaer uden for fobu 450,- pr. person. No-show gebyr på kr. 500,- pr. person ved manglende afbud til info@fobu.dk senest 24 timer før kurset starter.

Sted

fobu, Enghavevej 31,1. sal, 1674 København V

Tilmeldingsfrist

31. august 2020

Der er ikke flere pladser på kurset.

10. juli 2020