København d. 12. december 2012

Til Social- og Integrationsministeriet                                                                     
Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Menighedernes Daginstitutioner (MDI) påskønner Børnerådets arbejde og bifalder at der i den offentlige debat og i lovgivningsarbejdet er et autoriseret organ som varetager børns røst ud fra faglige og kompetente synsvinkler.

Udpegning af medlemmer til rådet er derfor også centralt og MDI ser positivt på at organisationer og foreninger kan indstille kandidater til rådet. De udpegningsberettigede organisationer og foreninger er dog en bred blanding af forskellige organer og det fremstår ikke tydeligt hvilket formål der ligger bag at inddrage organisationer og foreninger i indstillingsprocessen.

MDI anbefaler derfor at man mere målrettet udvælger organisationer og foreninger ud fra fastsatte kriterier, eventuelt med indstillingsret til flere end de nuværende 2 pladser.

Derudover bør det af forståelsesmæssige årsager præciseres at det er rådets kompetenceområder der er tale om (og ikke medlemmernes kompetenceområde, som man godt kan foranlediges til at tro), i Bilag 1, sidste dot om Etiske Retningslinjer for medlemmer af Børnerådet

 

Med venlig hilsen


Direktør Anders Zorck og Organisationskonsulent Kirsten Birk Olsen

MDI (Menighedernes Daginstitutioner)

26. februar 2017