Af Else Fergo
Kommunikationsmedarbejder
ef@mdi.dk

Med overskriften 'Partnerskaber, kvalitet og nærhed i barnelivet' holdt MDI årsmøde og repræsentantskab på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter d. 11. - 12. maj 2012.

En af de inviterede hovedtalere var den omdiskuterede ph.d. stipendiat ved Aarhus Universitet, Ole Henrik Hansen, som desværre i sidste øjeblik aflyste sin deltagelse pga. skarp kritik og voldsomme medieoverskrifter oven på sine udtalelser om pædagogers svigt af små børn i landets institutioner.

 

Klods-Hans snublede ind i programmet
Mange af de fremmødte havde set frem til at høre oplægget, men heldigvis var det muligt for lektor ved UCC, Peter Rod at springe til i sidste øjeblik og sikre et program uden huller. Han leverede et inspirerende indslag med udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr om Klods-Hans, den snarrådige optimist der her blev præsenteret som rollemodel for en pædagogisk tilgang baseret på improvisation, umiddelbarhed og leg, fri for tyngende "bagage" i form af vaner og regler.

 

Kommuneflirt og speeddating for institutioner
Dagens første taler var professor Niels Åkerstrøm Andersen, fra Institut for ledelse, politik og filosofi på CBS, som gik på talerstolen for at belyse partnerskabsbegrebet. Han påpegede, at kommunens rolle, når den leder via partnerskaber, bliver den superviserende forvaltning. Den model vil institutionerne gerne ind i, fordi den supplerer både penge og frihed. Det udvikler sig hurtigt til en omgang "speeddating", forklarede Åkerstrøm, hvor den enkelte institution forsøger at "gøre sig lækker" for kommunen og for hinanden.

Der blev alt i alt leveret et skarpt og humoristisk oplæg med en tankevækkende, filosofisk og kritisk tilgang til partnerskaber, som mange har fået indlejret, helt uimodsagt, som noget ubetinget positivt. I en tid hvor nøgleord som "partnerskaber" og "netværk" er meget populære, fik tilhørerne indblik i nogle af de problematikker, som også er en del af begreberne og deres modeller. De fremmødte blev med oplægget præsenteret for et godt navigationsværktøj til identifikation og tackling af faldgruberne.

 

En bestyrelsesformands personlige vinkel
Dagens sidste oplægsholder var Jesper Christiansen, bestyrelsesformand for den selvejende institution Udflytteren på Østerbro. Hans meget personlige og konkrete vinkel lå i modvægt til de mere hypotetiske og akademiske vinkler, fra de øvrige oplæg.

Med titlen 'En historie der lige så godt kunne være endt ulykkeligt!' øsede han af egen erfaring med forældre- og civilsamfundsrollen, og senere bestyrelsesmedlemsrollen. Tilhørerne fik en detaljeret beskrivelse af, hvordan han selv var kommet ind i bestyrelsesarbejdet i en selvejende institution, hvilke udfordringer der havde været, og hvad der havde virket.

 

Kvalitetsmålingsresultater og Open Space
Ved årsmødet blev der kort evalueret på de friskt indkomne kvalitetsmålingsresultater og generalsekretær i MDI, Charlotte Biil, kunne afsløre, at tallene peger på stor interesse og opbakning i forhold til bl.a. civilsamfund.

Efter dagens oplæg var der et par timers Open Space, faciliteret af Peter Rod. Her var der livlig meningsudveksling og meningsdannelse i grupper på hver ti deltagere, hvor øvelserne inviterede til lytning og refleksion.

Festmiddag og fejring
Ved aftenens festmiddag talte MDIs bestyrelsesformand Peter Birch, og der blev oplæst telegram fra protektor, grevinde Alexandra.

Konsulenter Ulla Engholm og Kirsten Birk Olsen læste op af de mange gode forældrekommentarer, der er strømmet ind med kvalitetsmålingerne, og der blev uddelt gavekurve til institutioner, som havde gjort sig særligt bemærket gennem høj svarprocent eller meget positiv tilbagemelding fra forældre.

Kurven for flotteste forældre-kommentar gik til Husumvold og med imponerende 86 % og 89 % svarprocent fra forældre, kunne Fritidshjemmet Thorshave og Lutherkirkens Udflytterbørnehave hver især også indkassere gavekurve.

Der var både sang og livlig snak ved bordene før festen fortsatte i 'Stjernebaren'. Gennem hele dagen blev de gode relationer styrket mellem konferencens deltagere og netværkene kom tættere på hinanden På MDI's hjemmeside kan man finde uddybende beskrivelser af årsmødet, resume af de tre oplæg fra Niels Åkerstrøm Andersen, Peter Rod og Jesper Christiansen samt testimonials fra de deltagende, og referat fra den følgende dags repræsentantskabsmøde: www.mdi.dk

 

Sæt kryds i kalenderen til Årsmøde 2013
Det bliver stadig vigtigere for ledere og bestyrelsesmedlemmer at holde sig orienteret; at løbende tage den politiske temperatur, sætte sig ind i aktuelle udfordringer, pædagogiske strømninger og muligheder indenfor selveje.

På MDI's årsmøde bliver man både inspireret med viden og øvelser, opdateret med hvad der rører sig på dag- og fritidsinstitutionsområdet m.m., man kan mærke efter hvor kollegerne i branchen står, og samtidigt få en værdifuld lejlighed til at udbygge og pleje sit personlige og faglige netværk.

 

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen ved d. 3. - 4. maj 2013, så du er sikker på ikke at gå glip af noget!

 

Årsmødet finder igen sted på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter og tilmeldingen skal ske på MDI's hjemmeside www.mdi.dkinden d. 12. april 2013.

26. februar 2017