Af Else Fergo
Kommunikationsmedarbejder
ef@mdi.dk

 

Kvalitetsmåling.Haslev Menigheds Daginstitutioner, HMDI, var blandt de mange MDI institutioner, som deltog i forårets store kvalitetsmåling. Det var en lærerig udfordring, der dokumenterede den succes, de selv fornemmede. Samtidig trak oplevelsen også tænder ud, fordi det var svært at få udfyldt forældredelen i en tid, hvor alle bombarderes med spørgeskemaer og målinger.

For institutionsleder Per Løvhøj var kvalitetsmålingen bl.a. et vigtigt værktøj til at gøre status: "Hvor lå vi henne i forhold til det intensive pædagogiske arbejde vi har lavet, og de metoder vi bruger? Kunne vi få dokumenteret og bekræftet det ry, vi havde som en god institution? Jeg var også interesseret i at finde ud af, om den tilgang til ledelse jeg har, slog igennem".

 

De truende kraner
Da resultaterne kom, fik Per bekræftet, at satsningen havde været rigtig: "Medarbejdertilfredshedsdelen havde en høj score, og det er jeg glad for, fordi jeg har vendt op og ned på tilgangen til ledelse her i institutionen. Mod en tidligere mere hierarkisk struktur, har medarbejderne i dag mere selvbestemmelse og selvledelse. Men dét, der overraskede mig mest, var den høje score vi fik på tryghed i ansættelsen. 4,3 ud af 6 er højt, når man lige udenfor døren kan se kranerne, der kan være med til at afgøre, om de ansatte stadig har arbejde om et års tid."

Kranerne de ansatte har udsigt til, tårner sig op på matriklen lige ved siden af, hvor kommunen er ved at bygge en helt ny skole med fuldt integreret sfo. Men kombinationen af positivitet og tillid til at institutionens kvalitet nok skal bære igennem, har givet medarbejderne tro på en lys fremtid. Tallene ser ud til at understøtte dem: "Vi har over 300 børn og venteliste på alle vores afdelinger, mens andre institutioner har ledige pladser" forklarer Per, "Så vi er langt den største institution i kommunen og har en række populære tiltag som fx at tage ofte ud af huset og udforske nærmiljøet. Vi bruger vores egne busser meget, og har bl.a. en gammel, rød Bedford bus fra 1951. Forældre og andre borgere i byen kan huske bussen fra deres barne- og ungdomstid og hvert år, når vi afholder vores præsentation på Fritten, bliver de tilbudt en køretur i bussen. På den måde er vi med til at knytte gamle og små sammen og tilføre byen noget fælles."

Skulderklappene og smilene som høstes er rare i hverdagen, men svære at frankere og sende af sted som dokumentation til kommunen, eller at placere på en skala, sådan som det i dag efterspørges. Med kvalitetsmålingerne kan Per gøre institutionens værdi mere håndgribelig, men er der stadig plads til forbedring?

"Spørgsmålene i kvalitetsmålingen var gode. Der var nogle enkelte forståelsesting, men sådan vil det altid være. Jeg synes derimod godt man kan forbedre den tekniske del. Det ville være rart, hvis man kunne gå ind og opdele resultaterne på afdelinger og få specificeret mere ud. En differentiering, hvor resultatet af tilfredshedsmålingen kunne trækkes ud på de enkelte afdelinger ville være optimal, især som et værktøj i dialogen med forældrene".

 

Satsning på efteruddannelse
HMDI nåede en besvarelsesprocent på lige over 50, på forældredelen. En smule i underkanten, vurderer Per, men tilføjer, at man må huske på at brugerne er flest fritidshjemsbørn og klubbørn, så måske er det alligevel ikke så ringe endda.

I forældrekommentarerne blev der givet udtryk for glæde over, at medarbejderne var nærværende og anerkendende i tilgangen til børnene, noget som var vigtigt at få bekræftet. Men samtidig fortalte undersøgelsen også, at man ikke skulle hvile på laurbærrene: "Vi må på ingen måde blive selvfede"understreger han,"Derfor sigter vi også pædagogisk på at være på forkant hele tiden, bl.a. ved massivt at satse på efteruddannelse af vores medarbejdere, fx gennem uddannelsesforløb i MDI."

Feedbacken bliver taget alvorligt og brugt konkret. På et bestyrelsesmøde er det besluttet, at trække ti statements ud af forældrebesvarelsesdelen - Per kalder dem 'De 10 bud' - og hver af dem får puttet narrativer ind på baggrund af det, forældrene selv skriver. De ti statements skal bruges til at fortælle hvad HMDI er for en institution. Hvad opfatter forældrene? Hvilken institution mærker de, at deres børn er i?

 

Den direkte kontakt med forældrene batter
Det var ikke en nem opgave at få forældrebesvarelser og der blev både anvendte opslag i selve institutionen og jævnlige nyhedsmail til forældrene, med friske tal over antal besvarelser ud af antal mulige - med tilhørende reminder om at få svaret. Der blev også holdt åbent på institutionen om aftenen efter lukketid, så folk havde mulighed for at komme ind og svare, men det blev ikke benyttet.  "Jeg tror kun det virker, hvis man kombinerer det med et møde af en slags, for det er den direkte kontakt med forældrene, der batter" vurderer han, og tilskriver de fleste svar, at tage fat i den enkelte forælder og spørge, om de har husket at få udfyldt skemaet?

Det med lange svarfrister tror Per ikke på:"Når sedlen om målingen først kommer hjem, skal forældrene svare med det samme, ellers bliver den bare hængt op på køleskabet og overset de næste 3 uger. En uge er nok - lige på og hårdt!"

 

Værdifuld dokumentation overfor kommunen
"Mange forældre bliver i dag bombarderet med spørgeskemaer. Man behøver jo bare kigge i sin egen mailboks. Jeg får tilsendt undersøgelser og skemaer næsten dagligt fra alle sider. Man skal være forsigtig med at lave for mange af den slags".

Men det har været det hele værd, og erfaringer er blevet høstet som vil gøre processen nemmere næste gang, når man ved, hvad der virker. I sidste ende er resultatet så værdifuldt, at det overskygger besværet - og måske også de truende kraner udenfor døren: "Børne- og uddannelsesministeren skrev et svar til os i forbindelse med at vi har været inde og forespørge omkring dispensation for dagpasningslovens bestemmelser om forældrebetaling"fortæller Per: "Her skriver hun, at man i kommunerne skal lade det være op til borgerne, hvad de gerne vil have af tilbud til deres børn. Det vil vi selvfølgelig bruge i vores forhandlinger med kommunen om vores fremtid, og her er resultatet af kvalitetsmålingen en vigtig dokumentation for, at vi faktisk er et godt dagpasningstilbud til kommunens børn, som er værd at beholde i lokalsamfundet."

 

Faktaboks:

Den selvejende Haslev Menigheds Daginstitutioner består af to afdelinger - Troelstrupgård og Fritten. Troelstrupgård er en integreret institution for 225 børn i alderen 3-12 år fordelt på børnehave, fritidshjem og klub. Gården ligger i et naturskønt område i udkanten af Haslev med dyrehold, have, gadekær og skov. Bygningerne er kommunalt ejet. Fritten, ligger i hjertet af Haslev by og har 85 fritidshjemsbørn. Denne bygning ejes af HMDI.   

Per Løvhøj har været pædagog i 26 år - heraf de fleste som leder.Han har arbejdet i HMDI i 3 år og været med til at gennemgå en fusion i foråret 2012 med de to ovenstående afdelinger. 21. maj 2012 har HMDI fremsendt ansøgning til kommunen om overgang til privat institutionsdrift. Denne ansøgning er der i skrivende stund endnu ikke kommet nogen afklaring på.

HMDI'S hjemmesider:http://troelstrupgaard.faxekommune.dk/  og http://www.fritten.dk/

 

26. februar 2017