MDI’s bestyrelse har valgt Bettinna Stryhn til ny ildsjæl. Bettinna Stryhn er til daglig leder af Børnegården, et integreret dagtilbud normeret til 74 børn i alderen fra 0-6 år. Hun fortæller om sig selv:

”Oprindelig ville jeg være lærer, men 1/3 gennem studiet måtte jeg erkende, at jeg var mere optaget af børns livssituation, trivsel og hvorfor nogle havde så svært ved at lære, end det at undervise, så jeg tog konsekvensen og uddannede mig i 1987 til socialpædagog fra Sydhavnens socialpædagogiske seminarium.

I 2006 tog jeg en 2-årig efteruddannelse i ”Analyse, terapi og behandling af omsorgssvigt” og i 2012 en diplom i ledelse.

Jeg har siden endt studie (1987) primært arbejdet med udsatte børn og familier og startede for ca. 16 år siden som leder af Børnegården i Svendborg. Dagtilbuddet er tvedelt med en skovbørnehave beliggende i et naturskønt område ved sundet og en afd. med vuggestue og børnehave beliggende i Byparken - et socialt boligområde i Svendborg. Boligområdet er klassificeret som ghettoområde og huser et stort antal beboere, der lever under fattigdomsgrænsen. Vi har et meget blandet klientel, både i forhold til kultur, sprog, religion, uddannelsesmæssig baggrund og indkomstgrundlag.

Børnegården indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, som blev etableret i januar 2012 og faciliteres af MDI.

Gennem hele etableringsfasen af Fyrtårnet har vi i lederforum haft fokus på, at samarbejdet skulle foregå kollaborativt. Alle har været med til udformning af netværksaftale, partnerskabsaftaler, nye forhåndsaftaler m.m. ned til mindste detalje ,og dermed har alle fået ejerskab og en følelse af, at have udarbejdet et solidt grundlag til det fælles arbejde fremadrettet i Fyrtårnet.

Som leder er jeg optaget af hvordan vores velfærdssamfund kan spille sammen med civilsamfundet, og ikke mindst den enorme energi, der kan genereres i et samspil.

Jeg inspireres hele tiden af mine medmennesker velvilje og overskud til at glæde andre, og ser hjælpsomheden som et helt centralt tandhjul i den store samfundsmaskine.

Min målsætning som ildsjæl i MDI’s bestyrelse er at bidrage med et stort engagement, en oprigtig interesse, og ”hvorfor ikke?” -spørgsmål frem for ”hvorfor”- spørgsmål.”

 

26. februar 2017