Lene Egelund startede i fobu d. 1. januar 2014. Hun kommer oprindeligt fra Korsør, men er i dag bosat i Hvidovre, hvor hun bor sammen med sin mand, Lars.

Hun startede med at arbejde med løn i 1986, hvor hun var i industrivirksomheden Nea-Lindberg A/S. Efterfølgende har hun bl.a. arbejdet hos Copenhagen Air Services i Københavns Lufthavn samt Nordisk Film Biografer, hvor hun til sidst blev driftsleder. Stillingen hang imidlertid ikke så godt sammen med at have små børn, og Lene foretrak den mere intime ånd fra mindre virksomheder.

I maj 2010 fik hun ansættelse i paraplyorganisationen Frie Børnehaver, hvor hun var lønmedarbejder frem til sin ansættelse i fobu som lønkonsulent. Her har hun fået en bredere palette af arbejdsopgaver der bl.a. inkluderer lønafstemning, indhentelse af refusioner, vedligeholdelse af lønsystem samt lønproduktion.

Hun glæder sig over fortsat at kunne arbejde med selvejende og private institutioner, et arbejde der efter hendes mening spiller en afgørende rolle.:

”Vi skal som samfund ikke være ensporet. Jeg synes det er afgørende, at vi har institutioner som vægter ting anderledes og sætter andre værdier først. Selvejende og private institutioner er tit steder, hvor man tager mere ejerskab og det gør, at man passer ekstra godt på sine ressourcer - fra økonomi til personale. Det gavner i sidste ende børnene".

I sin fritid dyrker Lene opvisningsgymnastik, og tidligere gik hun meget til hundetræning og udstilling med sin 2 årige leonberger, Spinelli, på 50 kg. Det har hun neddroslet en smule til fordel for et frivilligt job som nattevagt en gang i mellem på Røde Kors’ natteherberg i Hvidovre.

Lene var i 90’erne bestyrelsesmedlem i den selvejende daginstitution ved DR ’Gyngehaven’ hvor hendes datter gik. Hun har desuden været suppleant i Langhøjskolens skolebestyrelse og formand for sin grundejerforening. Forenings- og bestyrelseslivet er på ingen måde fremmed for Lene:

”Frivilligt arbejde i bestyrelser og foreninger giver indflydelse og en fornemmelse af at man gør en forskel. Det er den betydning, der driver lysten til frivillighed i det hele taget. Jeg har ikke været frivillig hele livet, men mest efter jeg fik børn. Ikke fordi jeg pludselig fik en masse tid, men fordi jeg fik perspektiv på mit liv og hvad der er vigtigt. Både for mig og for mine børn. Det har jeg holdt fast i lige siden."

26. februar 2017