Også i Aarhus inviterer vi til workshop med fokus på den aktuelle revision af de pædagogiske læreplaner.
Torsdag d. 22. september 2016 kl. 15 – 17 byder vi velkommen i Børnely, Valdemarsgade 16 til sidste nyt om de pædagogiske læreplaner, fælles diskussion, debat og refleksioner samt konkrete input fra fobus medlemsinstitutioner, som vi vil bringe videre til ministeriet.

Tilmelding senest 9. september. Tilmeld dig HER.

Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby, har i hele år 2016 igangsat en arbejdsproces, der går ud på at revidere eksisterende pædagogiske læreplaner (fra 2004) samt evt. formulere konkrete lovforslag ift. ”nationale læringsmål” med henblik på ikrafttrædelse primo 2017.

Ministeren har ift. revideringsprocessen nedsat en mastergruppe, der blandt andet består af repræsentanter udpeget af BUPL, EVA, KL m.fl. Mastergruppens opgave er at udarbejde en ramme for styrkede pædagogiske læreplaner, der gives videre til et nedsat kvalitetsforum og efterfølgende nedsatte arbejdsgrupper, der består af diverse praktikere. De skal udforme et konkret materiale til en revidering af de eksisterende pædagogiske læreplaner samt evt. forslag til nytænkning af disse.

 Arbejdsgruppernes arbejde og konklusioner fremlægges for ministeren i slutningen af oktober 2016. Ministeren har varslet, at revisionen og arbejdet evt. kan føre til, at der i Folketinget fremføres forslag om lovændring om de pædagogiske læreplaner med forventet virkning primo 2017. Ovenfor beskrevne proces kan få stor og afgørende betydning for institutionens faglige grundlag og pædagogiske praksis hvorfor, vi inviterer til workshop.

Kom dine ideer i ministerens postkasse
I slutningen af april 2016 præsenterede Ministeriet en ”postkasse” hvortil man som pædagogisk praktiker kan indsende bidrag, kommentarer samt konkrete forslag ift. de pædagogiske læreplaner herunder også børnenes udsagn, fotos og tegninger omkring hvordan de opfatter læreplanerne i praksis. Postkassen er åben frem til slutningen af september 2016.

Som paraplyorganisation for de selvejende og private institutioner har fobu opnået høringsret ift. arbejdet med revisionen samt evt. lovforslag om de pædagogiske læreplaner. Denne ret vil vi bruge konstruktivt og fagligt, og derfor inviterer vi til workshop med en lang række relevante oplæg om pædagogiske læreplaner, barneperspektiv, leg, læring, dokumentation og evaluering m.m. Vi giver også indblik i sidste nyt fra både ministeriets mastergruppe og kvalitetsforummet.

Har man ude i institutionerne behov for uddybning ifm. workshoppen er man meget velkommen til at tage kontakt til fobus pædagogiske konsulent, Dorthe Filtenborg Merot på dfm@fobu.dk.

Workshop ift. revision af de pædagogiske læreplaner
Torsdag d. 22. september 2016 kl. 15 - 17
Oplægsholder/facilitator: Pædagogisk konsulent Dorthe Filtenborg Merot, fobu
Sted: Børnely, Valdemarsgade 16, 8000 Aarhus C
Tilmeld dig HER.

NB: ved workshoppen serveres kaffe/the

8. november 2017