Nyborg Strand - fredag d. 20 maj 2016
Årsmødet 2016 var nyt på flere måder. Det var første gang vi samledes på årsmøde som fobu, og det var første gang vi afprøvede en konferencedag med kun en oplægsholder. Den store opgave at føre alle ca. 120 deltagere gennem programmet fra kl. 10 – 16 tilfaldt den internationalt anerkendte foredragsholder, underviser, debattør og skribent Sebastian Nybo. Han har gennem de sidste 25 år undervist og holdt foredrag i både ind- og udland. På dagen kom mange latterbølger gennem salen og fik efterfølgende topkarakter på 4,5 ud af 5 i evalueringen af oplægget.

“Forandringer beder ikke om lov, de kommer bare”  
(Sebastian Nybo)

“Nøglen til personlig og organisatorisk vækst i en tid med forandringer” var overskriften til oplægget og efter morgenkaffe og sang, var de fremmødte klar til at blive både “kvalificeret og forstyrret”.

Konferencen blev samtidig lagt ud i glimt på fobus facebook, så også de der ikke havde mulighed for at være til stede kunne følge med i stemningsglimt. Man kan stadig se reportagen på vores facebook.

Forberedt til forandring
Første punkt var forandringsparathed og hvordan den kommer til udtryk (eller ej) hos medarbejdere med rod i vidt forskellige kulturer. Fra de fine sekretærer med frisørhår og forbehold, til brovtende borebisser der bander rent ud af posen. Hvad kan man som en del af sin organisation – eller institution – og i særdeleshed som leder gøre for at afhjælpe nogle af udfordringerne i forhold til forandringer? Hvordan kan man bedst håndtere de forandringer, der kan skylle ind som tsunamier over os, uden varsel eller valg? Det gælder om at time øjeblikket hvor man vover sig i kast med bølgerne på sit arbejdsmæssige surfbræt.

Men for at få medarbejderne til at “hoppe “med, er kommunikation helt afgørende, forklarede Nybo:

"En leder må kunne forklare værdien af forandringen så den har værdi for den enkelte medarbejder helt nede på det personlige plan”  
(Sebastian Nybo)

Flow og ledelse
Hvordan kan man bedst muligt bevare sit skarpe fokus på løsning af opgaverne? Det gav Nybo os bud på, med afsæt i både hjerneforskning og anekdotiske eksempler plukket fra hele verden. Indre ro og balance er en væsentlig forudsætning for at kunne handle effektivt i forandringsprocesser.

Det er vigtigt, at man har en base af humor, lethed og glæde. Vi skal samle ‘pyt-point’ opfordrede Nybo: “Vi kan have mennesker med en pessimistisk tænkestil, men man kan ændre og træne den i 3 måneder så den bliver mere positiv - og det vil påvirke sygefraværet for man er mindre syg når man er positivt indstillet”.

Vi kom også omkring emnet at lede folk man ikke kan lide, eller som ikke kan lide en. I længden kan det ikke undgås at man som leder - eller medarbejder - er nødt til at kunne lede eller samarbejde med folk man ikke har særlig sympati for. “Det er ligesom med en svigerfamilie: det følger altså med”. Budskabet var “Get over it”; man må kunne hanke op i sig selv og vise format.
Og i den forbindelse kom Sebastian Nybo også ind på hvad der er bandlyst og det er sarkasme!

Når gnidninger opstår, skal man huske på, at vi alle falder i overvejende 4 kategorier; Følere, tænkere, handlere og forandrere. De 4 typer har oftest konflikter eller udfordringer med typer af en anden kategori. Men løsningen er bestemt ikke at sammensætte et ens hold, tværtimod.

”Hvis man har for mange af en type i et team bliver det dysfunktionelt!” advarede Nybo “Vi har brug for hinanden - og vi har brug for forskellighed”. Og det kom næste oplæg ind på.

 undefined

High Performance Teams
Forskning viser, at vi udfører en langt mere dedikeret arbejdsindsats når vi samtidig oplever en øget udvikling af personlige kompetencer – og det mestrer man i såkaldte High Performance Teams. Samarbejdsformen og tankegangen er at den der har kompetencen på et område går forrest på det område, men samarbejder agilt og man gør dermed hinanden gode og performer tilsammen bedre. Omgangstonen er båret af respekt og det gælder – med Kierkegaards ord – om at være interesseret frem for at være interessant.

Fra “mit” til “vores”
Vi skal være bedre til at dele de ressourcer vi har, da de er knappe. Det kan være såvel på et overordnet niveau som mellem institutionerne. Vi har brug for en deleøkonomi på basis af etik, moral og uskrevne regler. Det er udtryk for følelsesmæssig intelligens at kunne finde ud af at dele. Og det kommer tilbage på en god måde til den enkelte, lovede Nybo: “The more we share the more we have”.

Verden har i det hele taget kurs mod mere deling forklarede Nybo, og satte deltagerne i gang ved bordene med selv at lave lister over arbejdsmæssige ting, de kunne forestille sig at dele med andre, alt fra legetøj til lokaler. “Og kunne man udvikle en app, hvor man kunne se ting og lokaliteter i institutionerne som kunne deles?” spurgte han.

”Hvis vi har en ressource vi ikke bruger hele tiden, hvorfor deler vi den så ikke?”  
(Sebastian Nybo)

At verden er under konstant forandring - og altid har været det - er der ikke tvivl om. Forandringerne kommer imidlertid i langt højere tempo end tidligere og det stiller krav til hvordan vi som mennesker, medarbejdere og ledere håndterer de forandringer vi navigerer i. Omstillingsevnen skal trænes og holdes ved lige som en muskel eller kompetence. Men grundlæggende er det vigtigt, at finde et værdifællesskab og møde forandringerne på et stærkt, fælles grundlag. ”Det er nemmere at give folk kompetencer end værdier” understregede han.

Et inspirerende oplæg fuld af ideer, ”forstyrrelser” og krydsreferencer nåede sin afslutning med en eneste stærk opfordring fra Sebastian Nybo:

”Hvad vil du, helt konkret, gøre anderledes i morgen?”

Power Point 
Sebastian Nybos oplæg kan hentes på vores hjemmeside. Filerne ligger på de interne sider, som kræver login. Start derfor med at logge ind på fobus hjemmeside, og tryk derefter på dette link: http://www.fobu.dk/intern-sektion/mine-sider/aarsmoede-2016.aspx
Siden findes ligeledes under Mine sider > Årsmøde 2016.
NB: Slides må ikke offentligøres på fx jeres hjemmeside mv. 

8. november 2017