Hvert år markeres og fejres børns rettigheder (baseret på FN`s Børnekonvention) rundt omkring i de danske dagtilbud og på skolerne. fobu er som den eneste paraplyorganisation med i arbejds- og styregruppen der står bag Børnenes Grundlovsdag, hvor fobus pædagogiske konsulent, Dorthe Filtenborg Merot, sidder med og arbejder aktivt.

I 2016 blev Børnenes Grundlovsdag blandt andet markeret ved et besøg i Folketinget (ved selveste Grundloven) hos Ellen Trane Nørby, minister for Børn, Undervisning og Ligestilling, hvor en gruppe børn og deres pædagoger fra Martha Hjemmet deltog sammen med Dorthe. Ligeledes blev der afholdt et stort arrangement i København i Hans Tavsens Park samt rundt omkring i en masse andre byer over hele landet. Rigtig mange institutioner og skoler deltog i Børnenes Grundlovsdag.

Allerede nu er næste års markering og fejring af Børnenes Grundlovsdag på plads, hvilket vil være 22. gang at dagen fejres. Det sker torsdag d. 1. juni 2017. Temaet vil være ”Børns ret til det gode børneliv”. Et tema, der falder i god tråd med hvad fobu værdimæssigt står på, og som vi ser praktiseret i alle de gode og dygtige selvejende og private institutioner tilknyttet fobu.

Ligeledes er temaet i fin tråd med de kommende nye og styrkede pædagogiske læreplaner, der forventes at blive en realitet via en lovændring på børneområdet i løbet af første halvår af 2017.
I ministeriets arbejdsproces med at revidere eksisterende pædagogiske læreplaner (der kører henover hele 2016) har den nedsatte mastergruppe - og efterfølgende seks arbejdsgrupper - arbejdet ud fra rapporten ”Master for en styrket pædagogisk læreplan” (juni 2016). Heri er én af grundstenene netop ”Det gode børneliv”. Dermed bliver kommende års tema ifm. Børnenes Grundlovsdag endnu mere relevant. Allerede nu kan fobu invitere til Børnenes Grundlovsdag 2017.

Se invitation til Børnenes Grundlovsdag torsdag d. 1. juni 2017 HER

Link til Børnenes Grundlovsdags hjemmeside (hvor bl.a. sang-materiale mm. kan findes). Klik HER.

8. november 2017