Børns rettigheder er fobu - som landsdækkende paraplyorganisation for de selvejende og private institutioner - meget optaget af.

Børn skal have et godt liv med mulighed for at kunne lege, lære samt trives og udvikles.

For at give børn optimale muligheder og vilkår til dette, skal børnene sikres rettigheder, der udtrykkes og efterleves.

Rettighed for barnet til, at det bliver set, hørt, anerkendt og respekteret.

I den forbindelse har fobu (tidligere Menighedernes Daginstitutioner/MDI) i et samarbejde med daværende PMF og Frie Børnehaver og Fritidshjem udarbejdet et hæfte/fagbogen ”Børns rettigheder”, der i konkrete tekster og udsagn samt med fine illustrationer af tegneren Bodil Nygaard kan bruges som inspiration til forældre, pædagogisk personale og til andre, hvis hjerte banker for arbejdet med og budskabet omkring børns rettigheder.

Hæftet/fagbogen ”Børns rettigheder” kan hentes neden for til gavn og glæde i forhold til det værdifulde og vigtige arbejde med børns rettigheder som, vi alle er meget optaget af.

Med ønske om, at hæftet/fagbogen i almindelighed vil være til inspiration for sine læsere men i særdeleshed vil sætte fokus på børns rettigheder!

 

fobu

Januar 2016

 

Hent hæftet her (pdf)

8. november 2017