Med titlen ”En styrket pædagogisk læreplan – fra ord til praksis” arrangerer Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i september to regionale dialogdage om den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud. Møderne skal give input til, hvordan en styrket pædagogisk læreplan kan omsættes til virkelighed.

Dialogdagene er målrettet pædagoger, medhjælpere, dagplejere, pædagogiske assistenter, ledere og konsulenter og andre, der interesserer sig for dagtilbud. Ministeriet efterlyser input fra den pædagogiske sektor til, hvordan læreplanen kan formuleres og realiseres, så den bliver meningsfuld og brugbar i den pædagogiske praksis.

Dialogdagene holdes:

  • 23. september kl. 9-13 i København (Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S)
  • 30. september kl. 10-14 i Billund (LEGOLAND Hotel & Conference, Åstvej 10, 7190 Billund)


Ved dialogdagene er der bl.a. oplæg fra mastergruppen for en styrket pædagogisk læreplan samt Rasmus Landersø, forsker hos Rockwool Fonden. Han vil tale om dagtilbuds betydning i forhold til at mindske negativ social arv. 

Der vil også være workshops med temaerne:

  • Børn som medskabere af egen læring i rammer, de voksne har ansvar for
  • Trivsel og læring i børnefællesskaber
  • Samarbejde mellem forældre og dagtilbud om børns læring og trivsel

  • Læring for børn, der befinder sig i udsatte positioner

  • Faglig ledelse, der fremmer læring og trivsel
  • Pædagogiske læringsmål, evaluering og systematik


Den nye læreplan bliver til i et tæt samarbejde mellem forskere, praktikere, ministeriet og de centrale organisationer på området – blandt andre BUPL, FOA, FOLA og KL.

Læs om baggrunden for dialogdagene og arbejdet med revideringen af de pædagogiske læreplaner på ministeriets hjemmeside.

Program og tilmelding til ministeriets workshops
Find hele programmet og tilmelding til dialogdagen i København HER, eller download som pdf HER.
Find hele programmet og tilmelding til dialogdagen i Billund HER, eller download som pdf HER.

NB: Deltagelse koster 300 kr + moms pr. person

Workshops med fobu
Du kan også læse om revideringen af de pædagogiske læreplaner samt de workshops fobu arrangerer i den forbindelse i København og Aarhus HER.

NB: Deltagelse i fobus workshops er gratis

8. november 2017