Her er den fælles tilbagemelding på evalueringen af netværksstrukturen i BUF. Tilbagemeldingen er fra paraplyorganisationerne Børneringen, Danske Daginstitutioner og fobu, og med kommentarer på både det overordnede og på udkast til spørgeskemaer og introduktionsbrev.

Vi vender tilbage med mere, når BUF sender det endelige skema ud.

Kommentarer til evaluering af netværk

10. oktober 2017