I aftalen om ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” af den 9. juni 2017 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgår forskellige initiativer, som skal bidrage til at skabe bedre vilkår for private leverandører til at etablere og drive privatinstitutioner. Dette indebærer bl.a., at det skal undersøges, hvad der er et retvisende loft over driftsgarantien.
 
Som grundlag for fastsættelsen af et retvisende loft over driftsgarantien, skal der udarbejdes en analyse af relevante forhold. Herunder skal der skabes klarhed over, hvilke udgiftstyper en driftsgaranti kan og skal dække, såfremt en privatinstitution ophører.
 
Børne- og Socialministeriet er projektejer og træffer den endelige beslutning vedrørende analysens form, indhold og modtager, samt godkender den endelige afrapportering. Det er en ekstern leverandør, der udarbejder analysen. I den forbindelse er der nedsat en følgegruppe, hvis opgave er at;

  • sikre, at alle relevante aspekter inddrages i analysen
  • sikre, at de oplysninger, der lægges til grund for analysen er korrekte, og
  • at analysen i øvrigt er baseret på et retvisende grundlag.

Direktør Anders Zorck fra fobu sidder i følgegruppen.

8. november 2017