2019 bliver et år med markante nedskæringer og store konsekvenser for institutionerne. Københavns Kommune har nemlig varslet store besparelser i det nye år, hvor der blandt andet skal spares på følgende:

  • Manglende social normering i forhold til budget 2018                                      
  • Manglende matrikelbudget pga. fritidshjemslukning                                        
  • Nedskrivning af pladspris vuggestuen                                                                     
  • Nedskrivning af pladspris børnehave                                                                       
  • Nedskrivning af rengøring                                                                                         
  • Manglende fremskrivning af pris og lønregulering                                             
  • Ferielukning                                                                                                                       
  • Nedskrivning på forbrug af EL      

Besparelserne gælder ikke kun de selvejende og private institutioner, men påvirker alle børn og det gode børneliv i Københavns Kommune. Vi i fobu er opmærksomme på problemet, og vi har derfor inviteret til et dialogmøde med Københavns Kommunes borgmester Jesper Christensen og Børne- og Ungeudvalget. Du kan læse nærmere om dette i nyhedsbrevet. Derudover vil vi i det nye år bringe nogle eksempler på, hvordan man som institution kan håndtere de nye besparelser. I skal være velkomne til at skrive, hvis jeres institution har fundet nogle gode løsninger, som andre institutioner vil kunne få glæde af. I skal blot sende en mail til Kaja Katrine Kristensen, kommunikationskonsulent i fobu, på: kk@fobu.dk.

8. januar 2019