Vi har som tidligere meddelt ansat en ny direktør, Henrik Vagner, som tiltræder pr. 1/1-2019. Henrik er dog allerede aktivt engageret i fobu, og en del af Jer kommer til at møde ham, inden han tiltræder – det kommer I selvfølgelig til at høre nærmere om.

Vi har ansat en vikar, Kaja, som både er kommunikationskonsulent og IT kyndig. Vi byder Kaja velkommen til teamet og glæder os over, at hun allerede er kommet rigtig godt i gang. Samtidigt har vi ansat en ekstern konsulent, der skal være os behjælpelig med at overdrage den regnskabsmæssige del af fobu til Henrik.

Vi er klar over, at de organisatoriske ændringer indledningsvis kan virke uhensigtsmæssige eller forstyrrende for Jer, og derfor har både medarbejdere og bestyrelse fokus på at minimere de gener, I måtte opleve i denne forbindelse. Samtidig er det dog vigtigt også at sige, at nogle af de udfordringer, som vi er bekendt med, fx at I oplever problemer eksempelvis med IT systemerne, bunder i IT systemerne selv, ikke i den igangværende omorganisering. 

I fællesskab arbejder vi  - sammen med vores gode og aktive medlemmer - på hele tiden at optimere og forbedre servicen til vores medlemmer, samtidig med at vi fokusere på vores grundlæggende værdier og idégrundlag.

Vi er på nuværende tidspunkt godt i gang med forberedelserne til årsmødet 2019. Normalt ville vi allerede nu kunne løfte lidt af sløret for indholdet, men vi har dog valgt at lade Henrik komme med ind over, ligesom vi gerne vil inddrage vores medlemmer/institutioner i planlægningen, så derfor venter vi med at melde indhold og tema ud.
Datoerne ligger fast nemlig den 3. og 4. maj 2019 på Nyborg strand -  og vi satser på et brag af et årsmøde.

Tak fordi I som medlemmer til stadighed lader os vide, når I er tilfredse - og utilfredse - det værdsætter vi.
Godt efterår til jer alle.

På bestyrelsens vegne
Ida Balling
Formand

8. februar 2019