Du har som arbejdsgiver 9 dage til at anmelde en arbejdsskade. Hvis den ansatte kommer til skade under en julefrokost har den ansatte mulighed for at få erstatning for varigt mén og/eller tab af erhvervsevne, hvis ulykken bliver anerkendt som en arbejdsskade.

Om der er tale om en arbejdsskade, er en konkret vurdering. Der vil blive lagt vægt på, om julefrokosten bliver arrangeret af eller på opfordring af arbejdsgiver, om de ansatte er blevet opfordret til at deltage, og om chefen deltager eller har deltaget i julefrokosten. Derimod er det underordnet i forhold til, om der er tale om en arbejdsskade, hvorvidt julefrokosten foregår uden for eller i arbejdstiden, om det er på arbejdspladsen eller et andet sted, og hvorvidt den ansatte er påvirket af alkohol. Dog kan dette have betydning i forhold til erstatningsudmålingen.

Hvis enkelte ansatte derimod er gået videre i byen eller er blevet, efter julefrokosten er afsluttet, og en skade indtræffer, vil det være den ansattes egen ulykkesforsikring, der dækker en evt. skade.

6. december 2018