Kære alle

Lige inden julefreden sænker sig - og hér hvor vi står på tærsklen til et nyt år, vil jeg gerne på bestyrelsens vegne ønske alle vore institutioner og medlemmer en glædelig og dejlig jul og et spændende og godt nytår! Tak for samarbejdet i 2018 og for Jeres trofasthed og åbenhed i forhold til fobu.
2018 har på mange måder været et brydningernes år i fobu med direktørskifte og farvel til flere nøglemedarbejdere, men også et år hvor bestyrelsen har rettet fokus og blik på, at vi i bestyrelsen fremadrettet vil indtage en mere aktiv og synlig rolle i forhold til det politiske arbejde i kommuner, organisationer, tænketanke og kolleger/ konkurrenter. Bestyrelsen vil desuden - i tæt og respektfuldt samarbejde med direktør og sekretariat - arbejde på at komme mere i kontakt med Jer i institutionerne og være synlige og involverende på en tydeligere måde. Personligt glæder jeg mig meget til, at direktør Henrik Vagner fra den 1. januar kan dedikere hele sin arbejdstid til fobu, således at vi alle kan få vore roller “på plads” igen.  Vi glæder os til - sammen med Jer - at byde Henrik formelt velkommen ved en reception 18. januar. Sæt kryds kalderen allerede nu - mere information følger i en mail i starten af det nye år.

Vi er i fuld gang med planlægning af vores årsmøde til maj, og jeg kan afsløre så meget, at et gennemgående tema på årsmødet bliver: Ledelse.

Vi ser i bestyrelsen frem til et spændende nyt fobu år 2019! Glædelig jul.
Hilsner Ida Balling

20. december 2018