Besparelser i 2019 i Københavns Kommune

2019 bliver et år med nedskæringer og konsekvenser for institutionerne. Københavns Kommune har nemlig varslet besparelser i det nye år, hvor der blandt andet skal spares på følgende:

 • Manglende social normering i forhold til budget 2018                                      
 • Manglende matrikelbudget pga. fritidshjemslukning                                        
 • Nedskrivning af pladspris vuggestuen                                                                     
 • Nedskrivning af pladspris børnehave                                                                       
 • Nedskrivning af rengøring                                                                                         
 • Manglende fremskrivning af pris og lønregulering                                             
 • Ferielukning                                                                                                                       
 • Nedskrivning på forbrug af EL    

Besparelserne gælder ikke kun de selvejende og private institutioner, men påvirker alle børn og det gode børneliv i Københavns Kommune. Vi i fobu er opmærksomme på problemet, og vi har derfor inviteret til et dialogmøde med Københavns Kommunes borgmester Jesper Christensen og Børne- og Ungeudvalget. Du kan læse nærmere om dette i nyhedsbrevet. Derudover vil vi i det nye år bringe nogle eksempler på, hvordan man som institution kan håndtere de nye besparelser. I skal være velkomne til at skrive, hvis jeres institution har fundet nogle gode løsninger, som andre institutioner vil kunne få glæde af. I skal blot sende en mail til Kaja Katrine Kristensen, kommunikationskonsulent i fobu, på: kk@fobu.dk

Dialogmøde med Københavns Kommunes borgmester og Børn- og Ungeudvalget

Fobu har inviteret borgmester Jesper Christensen og Københavns Kommunes Børn- og Ungeudvalget til dialogmøde i det nye år. Mødet vil blive afholdt den 18. februar 2019 kl. 17.00-19.00 i fobu.
Vi vil derfor gerne invitere ledere og bestyrelser til at komme og gå i dialog med politikerne. Sæt kryds i kalenderen og hold øje med Nyhedbrevet i det nye år, hvor tilmeldingen vil blive annonceret.

Deadlines for regnskabsafslutningen 2018

Så er det december måned, og dermed klargøring til endnu en regnskabsafslutning. Derfor er der sendt mails ud til de selvejende institutioner i København med deadlines for kassekladder, godkendelse af fakturaer m.m. Det er vigtigt, at alle deadlines overholdes, så vi kan nå at have regnskaberne færdige til revision inden for de datoer, kommunerne har udstukket.

Nedenfor kan I se en oversigt over alle deadlines:

 • Onsdag den 09. januar 2019: Selvejende institutioner i Lyngby-Taarbæk, Svendborg, Dragør, Faxe, Hvidovre, Viborg, Frederiksberg, Gribskov, Aarhus og Egedal
 • Mandag den 14. januar 2019: Private institutioner
 • Onsdag den 02. januar 2019: København og Taastrup

Spændende kurser i fobu 1. halvår af 2019

For at spare på papiret har vi valgt, at fobu akademi ikke udkommer i papirform længere, men kurserne fremover kun vil blive lagt på hjemmesiden. Vi har allerede nu lagt nogle af kurserne for 1. halvår af 2019 op under fobu akademi - Aktuelt kursusprogram. Indtil videre er der følgende kurser at finde:

 • Ledernetværksmøder for fritidstilbud
 • Den professionelle samtale 
 • Bestyrelseskursus
 • Workshop med Rend og Hop 
 • Håndtering af sygefravær

Husk at tilmelde jer og holde øje med siden, da vi løbende opdatere med nye og spændende kurser. 

Julehilsen fra fobu

Kære alle

Lige inden julefreden sænker sig - og hér hvor vi står på tærsklen til et nyt år, vil jeg gerne på bestyrelsens vegne ønske alle vore institutioner og medlemmer en glædelig og dejlig jul og et spændende og godt nytår! Tak for samarbejdet i 2018 og for Jeres trofasthed og åbenhed i forhold til fobu.
2018 har på mange måder været et brydningernes år i fobu med direktørskifte og farvel til flere nøglemedarbejdere, men også et år hvor bestyrelsen har rettet fokus og blik på, at vi i bestyrelsen fremadrettet vil indtage en mere aktiv og synlig rolle i forhold til det politiske arbejde i kommuner, organisationer, tænketanke og kolleger/ konkurrenter. Bestyrelsen vil desuden - i tæt og respektfuldt samarbejde med direktør og sekretariat - arbejde på at komme mere i kontakt med Jer i institutionerne og være synlige og involverende på en tydeligere måde. Personligt glæder jeg mig meget til, at direktør Henrik Vagner fra den 1. januar kan dedikere hele sin arbejdstid til fobu, således at vi alle kan få vore roller “på plads” igen.  Vi glæder os til - sammen med Jer - at byde Henrik formelt velkommen ved en reception 18. januar. Sæt kryds kalderen allerede nu - mere information følger i en mail i starten af det nye år.
Vi er i fuld gang med planlægning af vores årsmøde til maj, og jeg kan afsløre så meget, at et gennemgående tema på årsmødet bliver: Ledelse.

Vi ser i bestyrelsen frem til et spændende nyt fobu år 2019! Glædelig jul.
Hilsner Ida Balling

 

8. januar 2019