Bestyrelsens klumme

Vi har som tidligere meddelt ansat en ny direktør, Henrik Vagner, som tiltræder pr. 1/1-2019. Henrik er dog allerede aktivt engageret i fobu, og en del af Jer kommer til at møde ham, inden han tiltræder – det kommer I selvfølgelig til at høre nærmere om.

Vi har ansat en vikar, Kaja, som både er kommunikationskonsulent og IT kyndig. Vi byder Kaja velkommen til teamet og glæder os over, at hun allerede er kommet rigtig godt i gang. Samtidigt har vi ansat en ekstern konsulent, der skal være os behjælpelig med at overdrage den regnskabsmæssige del af fobu til Henrik.

Vi er klar over, at de organisatoriske ændringer indledningsvis kan virke uhensigtsmæssige eller forstyrrende for Jer, og derfor har både medarbejdere og bestyrelse fokus på at minimere de gener, I måtte opleve i denne forbindelse. Samtidig er det dog vigtigt også at sige, at nogle af de udfordringer, som vi er bekendt med, fx at I oplever problemer eksempelvis med IT systemerne, bunder i IT systemerne selv, ikke i den igangværende omorganisering. 

I fællesskab arbejder vi  - sammen med vores gode og aktive medlemmer - på hele tiden at optimere og forbedre servicen til vores medlemmer, samtidig med at vi fokusere på vores grundlæggende værdier og idégrundlag.

Vi er på nuværende tidspunkt godt i gang med forberedelserne til årsmødet 2019. Normalt ville vi allerede nu kunne løfte lidt af sløret for indholdet, men vi har dog valgt at lade Henrik komme med ind over, ligesom vi gerne vil inddrage vores medlemmer/institutioner i planlægningen, så derfor venter vi med at melde indhold og tema ud.
Datoerne ligger fast nemlig den 3. og 4. maj 2019 på Nyborg strand -  og vi satser på et brag af et årsmøde.

Tak fordi I som medlemmer til stadighed lader os vide, når I er tilfredse - og utilfredse - det værdsætter vi.
Godt efterår til jer alle.

 

Tidsbegrænset ansættelse og ændringer i fobus skabelon

I nyhedsbrevet fra september 2018 havde vi info om tidsbegrænset ansættelse.

Nu ligger skabelonerne for tidsbegrænset ansættelse i dokumentkiosken. Fremover findes én skabelon, hvis I skal ansætte en barselsvikar og en anden skabelon ved øvrige tidsbegrænsede ansættelser. Begrundelsen for den tidsbegrænsede ansættelse vil ikke længere fremgå af ansættelsesbrevet, men vi beder jer i stedet sende en e-mail til jeres løn-og personalekonsulent med oplysning om begrundelsen for den tidsbegrænsede ansættelse sammen med ansættelsesbrevet.

For at være sikker på at reglerne overholdes om tidsbegrænset ansættelse anbefaler fobu, at I kontakter os forud, hvis I overvejer at ansætte en medarbejder tidsbegrænset. Således kan vi hjælpe jer med at vurdere, om der konkret er objektive forhold, som kan begrunde en tidsbegrænset ansættelse. Medmindre der er tale om et barselsvikariat eller vikar for en medarbejder, der er blevet længerevarende syg.

 

Kurser hos fobu resten af året

Husk at vær opmærksom på fobus kurser resten af året. Hvis du ikke allerede er tilmeldt, så skynd dig ind og tilmeld dig. Du kan se en oversigt over datoerne for kurserne nedenfor og læse mere om kurserne her.

  • Ledernetværksmøder for fritidstilbud d. 13 nov. 2018 kl. 09.00-11.00
  • Faglig ledelse d. 14 nov. 2018 kl. 09.00-11.00
  • Håndtering af sygefravær d. 15 nov. 2018 kl. 09.00-12.00
  • Ledernetværksmøder på tværs af dagtilbudstyper og kommuner d. 22 nov. 2018 kl. 09.00-11.00
  • Ledernetværksmøde for klyngeledere (datoerne bliver løbende fastlagt i og af netværket)

 

Ledernetværksmøde på tværs af dagtilbudstyper og kommuner

Den 22. november kl. 9.00-11.00

Dagsorden:

  1. Den nye direktør Henrik Vagner vil fortælle lidt om sig selv. I er velkommen til at stille spørgsmål og fortælle, hvad I har af forventninger til ham.
  2. Nyt fra juristerne
  3. Evt.

Tilmelding sker til Kaja Kristensen på kk@fobu.dk
Det afholdes i fobus lokaler.

 

Dileks opsigelse

Dilek har fået et nyt spændende job, og derfor har hun opsagt sin stilling i fobu pr. 1. december 2018. Vi skylder Dilek en kæmpe tak for hendes store indsats og hendes empatiske tilgang til både kollegaer og institutioner. Vi ønsker Dilek rigtig meget held og lykke fremover.

8. februar 2019