Nyt fra bestyrelsen

Stillingsopslaget og profilen for den kommende direktør er ude på diverse jobdatabaser. Bestyrelsen haft en grundig proces omkring proces og formuleringer, og fået uvurderlige input fra medarbejdere i fobu. Ansættelsessamtaler forventes at foregå i september med ansættelse i løbet af 2-4 måneder.

Vær gerne opmærksom på, om der er nogle i dit netværk, der kunne være interesseret og kvalificeret til jobbet.

Dagligdagen/ driften i fobu kører helt som det plejer.

 

Rend & hop – spændende workshop om børns motoriske udvikling

Deltag i workshoppen og bliv klædt på til at støtte børns motoriske udvikling med udgangspunkt i deres motoriske kunnen. Workshoppen er en kombination af teoretisk og praktisk undervisning, så husk praktisk tøj og sko.

Det er gratis at deltage, så skynd dig at tilmelde dig senest onsdag den 5. september.

Læs mere

 

Kurset ’Håndtering af sygefravær’ kommer til Aarhus

Mandag den 1. oktober fra 10-13 har du mulighed for at blive endnu klogere på håndtering af sygefravær, når kurset fra fobu akademi bliver afholdt i Aarhus.

Kurset henvender sig både til dagtilbudsledere og pædagogiske ledere. Det er er gratis at deltage for fobu medlemmer, men alle er selvfølgelig velkomne. Tilmeldingsfristen er den 24. september.

Læs mere

 

Bliv klogere på de pædagogiske perspektiver på skilsmissebørn

På opfordring fra tidligere kursister har fobu inviteret lektor ved Professionshøjskolen UCC Anja Marschall, som vil gå endnu mere i dybden de pædagogiske perspektiver på skilsmissebørn.

Tag din kollega i hånd og tilmeld jer inden den 7. september. 

Læs mere

 

Tidsbegrænset ansættelse og ændringer i fobus skabelon

For at være sikker på at reglerne overholdes anbefaler vi, at du kontakter fobu, hvis du overvejer at ansætte en medarbejder tidsbegrænset. Vi anbefaler også, at du anvender fobus skabeloner til ansættelsesbreve. fobu har netop opdateret skabelonerne, så der fremover findes én skabelon, hvis I skal ansætte en barselsvikar og en anden skabelon ved øvrige tidsbegrænsede ansættelser. Skabelonerne forventes klar i dokumentkiosken snarest.

 

En tidsbegrænset ansættelse er en aftale om, at medarbejderens ansættelse ophører på en bestemt dato, ved fuldførelsen af en bestemt opgave eller ved indtrædelse af en bestemt begivenhed.

Husk i den forbindelse, at være opmærksom på, at der skal være en objektiv begrundelse for at ansætte medarbejderen tidsbegrænset. Det samme gælder, hvis en tidsbegrænset ansættelse forlænges.  De mest almindelige eksempler på en objektiv begrundelse er, hvis der fx skal ansættes en vikar for en medarbejder, der er blevet længerevarende syg, eller skal på barsel.

Tidsbegrænset ansættelse kan derudover begrundes i andre forhold, men vær dog særligt opmærksom på i forhold til pædagoger og pædagogmedhjælpere, at det fremgår direkte af overenskomsterne, at usikkerhed om børnetallet ikke må begrunde en tidsbegrænset ansættelse.

Hvis der ikke er objektiv begrundelse for at tidsbegrænse en medarbejders ansættelse, kan det betyde, at medarbejderen anses som fastansat og således ikke fratræder sin stilling ved tidsbegrænsningens udløb, men i stedet skal opsiges ifølge de almindelige regler herom, herunder opsigelsesvarsel og begrundelse.

For at være sikker på at reglerne overholdes anbefaler fobu, at I kontakter os forud, hvis I overvejer at ansætte en medarbejder tidsbegrænset, således at vi kan hjælpe jer med at vurdere, om der er konkret er objektive forhold, som kan begrunde en tidsbegrænset ansættelse.

Vi anbefaler også, at I anvender fobus skabeloner til ansættelsesbreve ved tidsbegrænset ansættelse, som findes i vores dokumentkiosk. fobu har netop opdateret skabelonerne til tidsbegrænset ansættelse, så der fremover findes én skabelon, hvis I skal ansætte en barselsvikar og en anden skabelon ved øvrige tidsbegrænsede ansættelser. Begrundelsen for den tidsbegrænsede ansættelse vil ikke længere fremgå af ansættelsesbrevet, men vi beder jer i stedet sende en e-mail til jeres løn-og personalekonsulent med oplysning om begrundelsen for den tidsbegrænsede ansættelse sammen med ansættelsesbrevet.

Spørgsmål kan rettes til Heidi Toelbjerg Nielsen eller Peter Jonas Hastrup Holst.

 

Generel samtykkeerklæring

fobu har udarbejdet en generel samtykkeerklæring, som vi anbefaler, I bruger fremadrettet, når I skal indhente samtykke fra forældrene. Samtykkeerklæringen er fælles med fobu. Det vil sige, at den både indeholder forældrenes samtykke til, at I kan behandle personoplysninger på barnet og forældre (billedmateriale), samt samtykke til fobus anvendelse af billeder og videooptagelser til at promovere såvel institutionen som fobu.

Forældrene skal kun underskrive én samtykkeerklæring, og I slipper for at indhente nye erklæringer, når fobu kommer på besøg for at tage billeder, eller når fobu får tilsendt billeder fra jer.

Hent eller find den i Dokumentkiosken under ’Børn’

 

Den nye styrkede pædagogiske læreplan

Det ministerielle revisionsarbejde forud den nye, styrkede pædagogiske læreplan har, som bekendt, foregået løbende siden januar 2016 og frem til, den reviderede Dagtilbudslov og Bekendtgørelsen om den styrkede pædagogiske læreplan blev en realitet i henholdsvis maj og juli indeværende år. Vi har i fobu løbende på vores hjemmeside dækket revisionsarbejdet herunder informeret om de forskellige perspektiver. som, den styrkede pædagogiske læreplan lægger vægt på. I de sidste numre af fobu Medlemsblad har vi ligeledes skrevet om de forskellige fokusområder, læreplanen lægger vægt på fx ”Forældresamarbejde”, ”Faglig ledelse”, ”Pædagogisk dokumentation” samt ”Evaluering” m.m. I den sammenhæng arbejder vi på snarest at indsætte en  særlig fane på fobu`s hjemmeside, der hedder ”Den styrkede pædagogiske læreplan” hvori, alt det tidligere materiale samt fremtidig materiale, nyheder, links m.m. samlet vil blive præsenteret.

 

fobu Akademi og konsulentaktiviteter

Nu starter fobu Akademi (kurser m.m.) for alvor op efter sommerferien med tilbud om spændende og relevante kurser. Også internt i de forskellige institutioner samt netværk m.fl. afholdes der temamøder, personalemøder, pædagogiske udviklingsdage, konferencer, bestyrelseskurser m.m. fobu`s konsulenter tager gerne ud, efter aftale, og holder oplæg, faciliterer møder m.m. Eksempelvis afholder Netværk 2012 i Århus Pædagogiske Udviklingsdage i oktober som, fobu`s pædagogiske konsulent underviser på.

 

Arbejdsmiljøkursus for private institutioner omfattet af fobu’s overenskomst med BUPL

fobu holder igen i år arbejdsmiljørelevant kursus sammen med de øvrige paraplyorganisationer/administrationsselskaber og BUPL. Kurset en del overenskomstfornyelsen med BUPL i 2018, hvor projektet om fokus på arbejdsmiljø blev gjort permanent.

Kurset varer 1½ dag og afholdes den 24.-25. oktober 2018 på Hornstrup Kursuscenter. Kurset retter sig mod arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere i private institutioner.

Der vil blive sendt yderligere information om kurset snarest muligt om tilmeldelse mv., men noter allerede datoen nu, hvis kurset har interesse for jer.

 

 

31. august 2018