Interview med Stine Kart, dagtilbudsleder i Regnbuen, om udvidelsen med vuggestuepladser
Af Kaja Katrine Kristensen, Kommunikationskonsulent fobu

Den 1. august 2018 åbnede ventelisten til 24 nye vuggestuepladser i Regnbuen, og den 15. september startede de første seks vuggestuebørn på Regnbuens nye matrikel, der ligger lige rundt om hjørnet fra børnehaven. Det havde ikke været planen for Regnbuen at skulle udvide, men da den eksisterende selvejende fobu vuggestue fraflyttede, fordi de også skulle udvide, spurgte forvaltningen, om Regnbuen ville lave drift i bygningen. Og det tilbud kunne hverken bestyrelsen eller lederen afslå: ”Hvorfor skulle vi? Det var en god ide. Vi havde en meget lang venteliste i børnehaven og en stor udskiftning, da børnene ofte var 4-5 år gamle, når de fik plads. Udvidelsen kunne derfor være med til at løse disse problemer, fordi vi med vuggestuen internt kunne sørge for yngre børn til børnehaven”, forklarer Stine Kart, dagtilbudsleder i Regnbuen. Af samme grund er Regnbuen i dag et integreret dagtilbud med 24 vuggestuepladser og 72 børnehavepladser.

Rød, gul, grøn, udvid
Men Regnbuen har ikke altid været en ideel kandidat til udvidelse, da dagtilbuddet de seneste fem år har undergået en stor forandring. Tilbage i 2011 havde Regnbuen et rødt tilsyn, tomme pladser og en udfordret økonomi. Dagtilbuddet var lukningstruet, og derfor valgte bestyrelsen aktivt at gøre noget. Det udmøntede sig i et lederskift i 2012, hvor den nuværende leder Stine Kart blev ansat. I dag er dagtilbuddet fundamentalt forandret – både i voksen- og i børnehøjde. Forældrene står nu i kø for at få deres børn ind i dagtilbuddet, og det er blandt andet en af de ting, som fik forvaltningen til at tilbyde Regnbuen at udvide med vuggestuepladser i en kommunal bygning: ”I vores netværk er det i de seneste år lykkedes for hele to dagtilbud, Regnbuen og Legehuset, at blive opnormeret i nye huse. Legehuset har endda fået bygget et helt nyt hus. I deres tilfælde har kommunen virkelig haft tiltro til dem, da de i mange år har haft en veldrevet vuggestue med lange ventelister og udvist økonomisk omhu trods trange kår. Forvaltningen er ikke interesseret i at bygge ovenpå eller udvide noget, som ikke allerede står solidt. Derfor skal grundpillerne stå ordentligt, før man overhovedet kommer i betragtning. Men det tager ikke længere tid end nogle få år at skabe et godt dagtilbud, hvis man investerer sin tid og kræfter i det. Og i den tid skal man huske at nyde processen, selvom den kan føles hård”, fortæller Stine.

Udvidelsen skal være en mulighed, ikke et mål
Ifølge Stine Kart er opskriften til udvidelse altså, at man først og fremmest har et godt dagtilbud, og ingredienserne til dette er nogle investerede år, hvor både bestyrelse og leder arbejder indad i organisationen: ”Hvis man har et dagtilbud med underskud og manglende børn, så skal man ikke sætte sig ned og drømme om at udvide. Så skal man fikse det, der udfordrer kvaliteten i at spire, og der er desværre aldrig noget quickfix”, vurderer Stine Kart. Udvidelsen af et selvejende dagtilbud kræver, at der i området er et behov for at udvide, og at dagtilbuddet allerede har et stærkt samarbejde med forvaltningen. Lange ventelister, gode målinger, en sund økonomi og et stabilt samarbejde er alle forudsætninger for at komme i betragtning til en større bevilling. Og det kræver forarbejde at nå dertil, men vigtigst af alt er det, at målet aldrig bliver selve udvidelsen: ”Mange, som stræber mod udvidelse, bruger alt deres energi på deres stræben, og i processen glemmer de at lave et godt dagtilbud. Men hvis du leverer et godt og solidt dagtilbud, er der mulighed for at blive tilbudt udvidelse uanset, om man er selvejende eller kommunal”.

Brug krudtet på børnene i stedet for at kridte banen op
Regnbuens udvidelse kommer i kølvandet på en længerevarende akut mangel på vuggestuepladser i Københavns Kommune, og det store udbud af pladser har skærpet konkurrencen mellem det selvejende og det kommunale. Det skyldes, at flere selvejende institutioner mener, at de er blevet fravalgt i forhold til de kommunale, når der skulle udvides i områderne. Men er det i virkeligheden sådan det forholder sig? Det er i hvert fald ikke tilfældet, hvis man tager et kig på det selvejendes dominans i visse område af bydelene Brønshøj og Valby i København, eller tager Regnbuen som et eksempel. Her faldt valget nemlig på det selvejende, da der skulle findes flere pladser i området i stedet for på den kommunale vuggestue, som ligger lige ved siden af: ”Valget faldt på os, fordi vi har leveret bedre end de kommunale, som ligger i området. Det betyder derfor ikke noget, om man er kommunal eller selvejende, det vigtigste er, at du har et godt dagtilbud med glade børn, sikker drift og solid økonomi”, mener Stine Kart.

Den højtråbende møgunge i hjørnet
Det er kun blevet endnu mere tydeligt igennem det kæmpe pres, som Københavns Kommune lige nu oplever på deres pladser, at det vigtigste er, at det er de bedste dagtilbud, som tildeles opgaven og bevilling til flere pladser. De sidder ikke inde i kommunen og specifikt tænker over, om vi er selvejende eller kommunale. De tænker i stedet på, hvordan de kan få løst opgaven bedst og billigst”. Derfor mener Stine Kart, at de selvejende unødvendigt kridter banen op i stedet for at bruge krudtet på kvaliteten lokalt. Faktum er, at bevillingsgiverne investerer penge i de dagtilbud, hvor de føler sig mest sikre, og hvor de vurderer, at de får mest ud af pengene – uanset om de giver bevilling til selvejende eller kommunale. ”Jeg oplever ofte selveje som den højtråbende møgunge i hjørnet, der ikke får, hvad den vil have. Det skal vi lade vær med, og i stedet skal vi bruge krudtet på at gøre os selv lækre og interessante. I både Svendborg og Århus findes der også stærke og eksemplariske dagtilbud, som er lykkes med at være i stærkt samspil med kommunen. Vi selvejende skal simpelthen stoppe med at forsvare os selv og i stedet tro på, stå ved og sørge for, at vi laver lige så gode dagtilbud som de kommunale”.

 

Hvis jeres dagtilbud drømmer om udvidelse, så er her 5 gode råd fra Regnbuen i Brønshøj:

  1. Skab et godt dagtilbud … med lang venteliste, sikker drift, sund økonomi, stabilt samarbejde, glade børn og tilfredse forældre. De selvejende bestyrelser og ledere skal være bedre til at kigge på den reelle kvalitet, som bliver leveret lige nu og her. De skal ikke lave ti års planer, men i stedet spørge sig selv: Ville jeg ønske, at mine egne børn havde den hverdag, som vi tilbyder i vores institution og lever jeg op til de krav, som bevillingsgiverne kræver?
  2. Gør dig attraktiv og vær med, hvor tingene sker Husk at gør dig synlig og attraktiv for kommunen. Du skal byde dig og din ekspertise til og deltage og tage fra på de opgaver, som der er. Det kan fx være i implementeringsgrupper, netværksgrupper osv. At være selvejende er et privilegie – ikke en fribillet.
  3. Gør dig klog og sæt dig ind i tingene Bevillinger er der mange af, og bevillingsgiverne vil gerne dele pengene med os. Vi skal bare blive bedre til at finde ud af at søge dem og bruge dem på den rigtige måde. Kort sagt: Du skal sætte dig ind i, hvordan tingene fungerer fra forvaltningens hånd, så du kan navigere derefter.
  4. Tag imod og spil med De selvejende skal sørge for, at retten til selv at bestemme ikke bliver det altoverskyggende. Man skal sørge for at benytte sig af/sætte sig ind i de systemer og kanaler, som kommunen bruger og tage imod det, som de tilbyder. Mange selvejende i København har fx valgt at sige nej til de systemer, som kommunen gratis stiller til rådighed. Derved går man glip af informationer, som andre dagtilbud får. De selvejende kan ikke placere sig selv på en øde ø og bede kommunen om at sende beskeder med flaskepost. Vi bliver nødt til at spille med og ikke være en selvfed aktør, der brokker sig over ting, som er selvforskyldte.
  5. Stop de kunstige fortællinger om det selvejende Vi selvejende skal stoppe med at trække selvejerkortet hver gang, at det ikke lige går vores vej. Kommunerne er glade for velfungerende dagtilbud – uanset om de er selvejende eller kommunale. Så vi behøver ikke være i automatisk opposition og agere i nødværge. Vi skal i stedet mobilisere selvtillid, støtte os til hinanden og bidrage aktivt og velvilligt til den samfundsopgave, som vi har. Tiden er med det selvejende i mange kommuner, så vi skal ikke blæse en kunstig fortælling op. Vi skal i stedet være ægte, være dygtige og lave de dejligste dagtilbud i landet. Så skal vi alle nok både overleve og udvide.

 

11. februar 2019