I et brev d. 8. august 2018 bekendtgjorde Børne- og Ungdomsforvaltningen, at I som selvejende institutioner i Købehavns Kommune havde et ansvar for at udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Borgerrepræsentationen har nu besluttet at tilbyde de selvejende institutioner, som Københavns Kommune har driftsoverenskomst med, at kommunens DPO kan blive DPO for jer.

Alle selvejende institutioner med driftsoverenskomst er inviteret til orienteringsmøde om tilbuddet henholdsvis den 21. november og 27. november 2018.
Københavns Kommune har samtidig inviteret paraplyorganisationerne til at deltage i orienteringsmødet. Fobu deltager i orienteringsmødet den 27. november 2018 og vil herefter komme med en tilbagemelding på tilbuddet til jer.

9. november 2018