I nyhedsbrevet fra september 2018 havde vi info om tidsbegrænset ansættelse.

Nu ligger skabelonerne for tidsbegrænset ansættelse i dokumentkiosken. Fremover findes én skabelon, hvis I skal ansætte en barselsvikar og en anden skabelon ved øvrige tidsbegrænsede ansættelser. Begrundelsen for den tidsbegrænsede ansættelse vil ikke længere fremgå af ansættelsesbrevet, men vi beder jer i stedet sende en e-mail til jeres løn-og personalekonsulent med oplysning om begrundelsen for den tidsbegrænsede ansættelse sammen med ansættelsesbrevet.

For at være sikker på at reglerne overholdes om tidsbegrænset ansættelse anbefaler fobu, at I kontakter os forud, hvis I overvejer at ansætte en medarbejder tidsbegrænset. Således kan vi hjælpe jer med at vurdere, om der konkret er objektive forhold, som kan begrunde en tidsbegrænset ansættelse. Medmindre der er tale om et barselsvikariat eller vikar for en medarbejder, der er blevet længerevarende syg.

Spørgsmål kan rettes til Heidi Toelbjerg Nielsen eller Peter Jonas Hastrup Holst.

Find skabelonerne for tidsbegrænset ansættelse her

24. oktober 2018