Moms på ydelser

Skattestyrelsen har i en konkret sag truffet beslutning om, at organisationer, der varetager administration for selvejende og private institutioner, skal opkræve moms af deres ydelser. Den nye praksis er allerede trådt i kraft den 1 januar 2019, dog har der været et større arbejde i gang bl.a i Økonomi- og Indenrigsministeriet for at sikre, at den nye praksis ikke negativt påvirker økonomien i institutionerne - hverken for de private eller de selvejende.

Fobu har derfor i tæt samarbejde med Selveje Danmark udarbejdet vedhæftede høringssvar, og det er vores vurdering, at ministeriet tager vores bemærkninger ganske seriøst. Vi forudsætter derfor, at ordningen bliver udgiftsneutralt i forhold til den enkelte institution.
 
Vi vender tilbage med, hvornår vi begynder at pålægge moms, hvor vi også orienterer nærmere om, hvordan vi så enkelt som muligt får sat i værk, at den enkelte institution får refunderet momsen. 


Årets Dagtilbud 2019: Hvem skal have prisen?

Nu kan der indstilles til prisen som Årets Dagtilbud 2019. Derfor er det vigtigt, at denne nyhed/linket videresendes til jeres bestyrelser.
 
Hver dag gør det pædagogiske personale over hele landet en stor og vigtig pædagogisk indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt.
 
Årets Dagtilbud er en pris, der uddeles årligt af Børne- og Socialministeriet og med FOA, BUPL og KL som medstiftere.
 
Dagtilbuddene vurderes på baggrund af skriftlige indstillinger. I indstillingerne beskrives dagtilbuddenes pædagogiske arbejde gennem konkrete hverdagseksempler og beskrivelser af udvalgte områder, som kendetegner det enkelte dagtilbud.
Alle kan indstille en daginstitution til prisen. Det kan fx være bestyrelser og forældre, ledere og medarbejdere, konsulenter og forskere. Man kan indstille som enkeltperson eller som gruppe. Læs mere her


Fobus dialog med Undervisningsministeren

I marts sendte fobu et brev til Undervisningsminister Merete Riisager, Børne- og Socialminister Mai Mercado og Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg, hvori problematikken omkring forældrebetaling blev belyst, da denne er forskellig i hhv. dagtilbudsloven og folkeskoleloven. 

Det positive i tilbagemeldingen fra Børne- og Socialministeren er, at hun understreger, at hun værdsætter og støtter et stærkt civilsamfund, det private engagement og den lokale forankring, som kendetegner de selvejende institutioner. Derudover skriver hun også direkte, at der ikke skal være tvivl om, at hun bakker op om de selvejende institutioner. 

Lovgivningsmæssigt vil der dog ikke ske noget på denne side af det kommende folketingsvalg, og ministeren nævner også, at der er tale om et stort regelkompleks. Det skyldes, at der kan være elementer i en lovændring, der strider mod en borgerlig politik, men på trods af det bliver forslaget om harmonisering drøftet med Børne- og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jesper Christensen, for uddybning af ønsket og overvejelserne bag forslaget.

Direktør Henrik Vagner har været til møde med Børne- og Ungeborgmesteren Jesper Christensen, og det er positivt at se, at Københavns Kommune og fobu (og de øvrige paraplyorganisationer) går hånd i hånd og har fælles fodslag og interesse i at få ændret reglerne på dette område. 


Fritidsinstitutionen Vibenhus havde besøg af Kronprinsesse Mary

Den 03. april havde vores fritidsinstitution Vibenhus besøg af Kronprinsesse Mary i forbindelse med Mary Fondens antimobbeprogram Fri for Mobberi.

Fritidsinstitutionen har siden 2014 brugt Fri for Mobberi i arbejdet med at styrke børnenes kammeratskab - både det virtuelle som det virkelige. De arbejder med Fri for Mobberi i alt, hvad de foretager sig, og det viste de Kronprinsessen i torsdags.

Kronprinsessen blev modtaget med begejstring af alle børnene, som stolte fortalte om fritidsinstitutionens brug af Fri for Mobberi-programmet. Der blev både spillet computer i en mobbefri verden, hæklet omsorgstæpper og kastet håndtegn, da rapgruppen HipSomHap for første gang spillede sangen Liker, som de lancerer sammen med Mary Fonden.

Kronprinssen sluttede dagen af med at fortælle: "At det har været en vildt spændende, og jeg er både rørt og glad over at se, hvordan Fri for Mobberi-programmet bliver anvendt på så mange forskellige måder."


Ledermøde og fredagsbar i fobu akademi

Så er der nye og spændende kurser i fobu akademi for dette halvår. Men udover de nye kurser har vi også forsøgt at ryste posen lidt i forhold til vores genganger kurser. Traditionen tro har vi også i år ledermøder i fobu akademi. På ledermøderne er der information fra fobu samt oplæg og input ift. emner og temaer, som relevante for selvejende og private dagtilbud. Udover diverse oplæg består møderne også af debat, dialog og gensidig sparring mellem deltagerne, og hensigten er her at dele erfaringer fra det enkelte dagtilbud og inspirere hinanden til fælles faglig gavn og udbytte. Men som noget nyt slutter vi denne gang ledermødet af med en fredagsbar, hvor fobu byder på vin og chips, hyggeligt samvær og gode netværksmuligheder.

Dette kursus og mange andre ligger lige nu på fobus hjemmeside under fobu akademi, så skynd jer ind og se, hvad dette halvår byder på af kurser hos fobu.


Førstehjælpskurser i fobu akademi

Som noget helt nyt udbyder fobu fra maj af førstehjælpskurser.

Fobu har indgået et samarbejde med Hjerteslaget.dk, som vil komme til at stå for de kommende førstehjælpskurser hos fobu (Enghavevej 31, 1674 København V) og i Svendborg. Kurserne vil være gratis for medlemmer, men er også åbne for ikke medlemsinstitutioner, dog mod betaling.
Små børn kommer ud for ulykker, og derfor er det godt at kunne yde førstehjælp, hvis uheldet skulle ske. Vi har tilrettelagt vores førstehjælpskurser til ansatte, der har med små og store børn at gøre. På kurserne lærer deltagerne at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader og ulykker med børn samt kende mulighederne for at forebygge skader i hverdagen. Der vil til kurserne blive udstedt førstehjælpsbeviser.

Kurserne ligger allerede i fobu akademi, så skynd jer ind og tilmeld jer på vores hjemmeside.


Science i børnehøjde 

Fredag den 12. april var en masse børn, pædagoger og pædagogstuderende samlet på Blågårds Plads for at prøve kræfter med naturvidenskaben. Der var nemlig mini-sciencefestival, så pladsen var omdannet til et udendørs Experimentarium, hvor der blev leget med robotter, farveblandinger, magnetisme, mikroskoper, gas og vand og rigtig meget andet.

Festivalen er en del af pilotprojektet "Science i Børnehøjde" mellem Københavns Professionshøjskole, Blågårdens Bibliotek, fobu og Nørrebro Netværk – NB 1.

Ambitionen med projektet er at øge fokus på "Natur, udeliv og science", som ifølge evaluering fra EVA, er det læreplanstema, som pædagoger føler sig mindst rustet til at arbejde med. Det er det læreplanstema, som der ”arbejdes mindst systematisk med” (Danmarks Evalueringsinstitut 2012). Det skal der gøres noget ved.

Derfor var festivalen med til at sætte et lidt overset læreplanstema på dagsordenen og vigtigst af alt, var det en sjov, lærerig og spændende dag for både børn og medarbejdere.


Vi ses på årsmødet!

Her på Enghavevej er vi både spændte og i fuld gang med de sidste praktiske ting, inden vi drager til Nyborg og gør klar til at tage imod mange af jer. 
 
Vi håber, at I ser lige så meget frem til et godt og lærerigt årsmøde, som vi gør!


Ledige pladser på kommende fobu kurser

Der er stadig ledige pladser tilbage på fobus kurser i maj:

  • Arbejdende workshop: I gang med den styrkede pædagogiske Læreplan den 08. maj kl. 09.00-12.00. Det vil være en arbejdende workshop, hvor du som leder selv skal være aktiv, og hvor vi tager udgangspunkt i der, hvor du er. Der vil være et kort oplæg om Den Styrkede Pædagogiske Læreplan med særligt fokus på lederens ”skal-opgaver” i den nye lovgivning. Herefter vil der være mulighed for at lave et analysearbejde af egen institution med henblik på at få afdækket, hvad eget næste skridt skal være.
  • Ledermøde den 24. maj kl. 12.00-16.00. På ledermøderne er der information fra fobu samt oplæg og input ift. emner og temaer, som relevante for selvejende og private dagtilbud. Udover diverse oplæg består møderne også af debat, dialog og gensidig sparring mellem deltagerne, og hensigten er her at dele erfaringer fra det enkelte dagtilbud og inspirere hinanden til fælles faglig gavn og udbytte. Til slut er der i ledermødet indlagt en fredagsbar, hvor fobu byder på vin og chips, hyggeligt samvær og gode netværksmuligheder.

Så skynd jer at tilmeld jer kurserne her


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn?

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.

Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

14. maj 2019