Børneattesten, den offentlige straffeattest samt den private straffeattest må ikke gemmes på personalesagen. Attesten skal kigges igennem og herefter makuleres. Når attesten er kigget igennem, skal der lægges et notat på sagen om, at børneattesten og/eller straffeattesten er indhentet samt konstateret, hvorvidt attesten/attesterne giver anledning til bemærkninger.

Forslag til tekst i notat:

I forbindelse med ansættelsessagen tilknyttet [NAVN PÅ ANSØGER] har institutionen modtaget en (børneattest/offentlig straffeattest/privat straffeattest) den [DATO]. Institutionen har konstateret, at der ikke er anmærkninger på (børneattesten/straffeattesten)”.

Hvis der er anmærkninger på børneattesten og/eller straffeattesten, anbefales institutionen at kontakte fobu enten Peter Jonas Hastrup Holst på tlf.: 2178 3873 eller Heidi Toelbjerg Nielsen på Tlf.: 3326 5673.

Hvis anmærkningerne ikke er til hinder for ansættelse, skal der lægges et notat på sagen om, at lederen har foretaget denne vurdering.

Forslag til tekst i notat:

I forbindelse med ansættelsessagen tilknyttet [NAVN PÅ ANSØGER] har institutionen modtaget en (børneattest/offentlig straffeattest/privat straffeattest) den [DATO]. Institutionen har konstateret, at der er anmærkninger på (børneattesten/straffeattesten)”. Anmærkningerne er blevet drøftet med ansøgeren, og det er vurderet, at det ikke er til hinder for ansættelsen”.

 

21. februar 2019