Tilmelding til årsmødet

Tiden går, og klokken slår, og tilmeldingsfristen for fobus årsmøde den 03.-04. maj 2019 nærmer sig med hastige skridt. Fristen for tilmelding er den 15. april 2019, og det er absolut sidste frist, så skynd jer at få tilmeldt jer allerede nu.
Læs mere om årsmødet og tilmeld dig her


Spørgsmål til Grevinde Alexandra

Vi er i år så heldige, at fobus protektor Grevinde Alexandra deltager i årsmødet, hvor hun om fredagen vil komme og holde et oplæg. I den første del af oplægget vil hun fortælle om trivsel/lykke med udgangspunkt i børn og børns opvækst ud fra sin bog "Mit lykkelige land". Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Vi har allerede modtaget følgende spørgsmål til Grevinden:

 • Nu har du på tæt hånd oplevet børneopdragelse i Hong Kong og Danmark. Hvilke værdier skal vi holde fast ved i den danske børneopdragelse, og på hvilke områder kunne vi modsat lære noget af fx Hong Kong?
 • Du skriver bl.a. i din bog: "I institutionslivet lærte jeg meget af den danske måde at opdrage børn på". Hvad tog du bl.a. ved lære af, og hvilke gode værdier mener du, at det danske institutionsliv besidder? 
 • Du reflekterer i bogen over, hvordan lykken ser ud, og hvad den er gjort af. En del af dit svar er frihed, og frihed findes bl.a. i legen. Hvilken plads har legen for børn i Hong Kong og modsat i Danmark?

Hvis I har andre spørgsmål, som I gerne vil stille grevinden til årsmødet, så skriv til kommunikationskonsulent Kaja Katrine Kristensen på kk@fobu.dk.


Dagsorden til Repræsentantskabsmødet

Repræsentantskabsmødet er fobus højeste myndighed. Det er her, vi mødes for at tale om det forgangne år og årene, der kommer. Hvor er vi på vej hen, og hvad er mulighederne? Programmet er fastsat i tidsrummet fra kl. 09:00-12:00 med efterfølgende sandwich to-go. Programmet er jf. vedtægterne, som angivet nedenfor. Udover det formelle program vil vi på dette års repræsentantskabsmøde sætte fokus på dialog og inddragelse af fobus medlemsinstitutioner.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning og nyt fra fobu
 3. Nye medlemmer og udtrådte medlemmer
 4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
 5. Budgetforslag og fastlæggelse af næste års kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen jf. § 7, stk. 1
 8. Valg af suppleanter jf. § 7, stk. 1
 9. Præsentation af evt. ildsjæle og fyrtårne jf. § 7, stk. 2
 10. Valg af ekstern revisor
 11. Eventuelt

Under punkt 2. folder vi kort fobus beretning ud. I forlængelse af dette vil formand Ida Balling præsentere bestyrelsens fremadrettede fokus med et tilbageskuende blik. Derudover vil der være nyt fra fobu, herunder hvordan sekretariatet fremadrettet understøtter bestyrelsens fokus, præsentation af samarbejdspartnere, det fremtidige fobu samt en præsentation i samarbejde med nogle af fobus pædagogiske ledere af det faglige fokus. 

11. april 2019