Efter sommerferien vil fobu tilbyde to informationsmøder i København og et informationsmøde i Aarhus, hvor vi blandt andet har fokus på, hvad der skal ske i overgangsfasen, indtil den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.

Kort fortalt er den væsentligste ændring i forbindelse med den nye ferielov overgangen til samtidighedsferie:

  • Optjeningsåret løber fremover fra 1. september til 31. august året efter.
  • Ferieafholdelsesperioden løber fremover fra 1. september til 31. december året efter.

Den nye ferielov træder først i kraft fra 1. september 2020, hvilket betyder, at ferieafholdelse i indeværende ferieår og næste ferieår (1. maj 2019 – 30. april 2020) afholdes som hidtil. 

 

Overgangsordning

Inden den nye ferielov træder i kraft, er der indført en overgangsordning for at sikre en smidig overgang mellem den nuværende og nye ferieordning for at undgå, at medarbejderne optjener retten til dobbelt ferie.

Overgangsordningen betyder, at:

  • Ferie optjent fra 1. januar til 31. august 2019 kan afholdes i et ”miniferieår”, der løber fra 1. maj til 31. august 2020.
  • Ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses, dvs. at ferien hverken afholdes eller udbetales.
  • Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft, hvorfra den ansatte optjener og kan afholde sin ferie samtidigt.

Indefrysningen af ferien sker i en fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, der oprettes til formålet.

Virksomhederne skal pr. 31. august 2020 opgøre den enkelte medarbejders optjente ferie i indefrysningsperioden (1. september 2019 til 31. august 2020), og senest den 31. december 2020 indberette den optjente ferie til fonden.

Virksomheden kan udover at indberette ferien vælge at indbetale den indefrosne ferie til fonden for medarbejderne. Hvis virksomheden vælger blot at indberette, vil fonden løbende foretage indeksering af den indefrosne ferie.

Når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet, udbetaler fonden den indefrosne og indekserede ferie til medarbejderen. Fonden opkræver herefter beløbet hos virksomheden, hvis virksomheden ikke allerede har indbetalt ferien til fonden.

 

Hvad med os?

Selvejende institutioner er omfattet af den kommunale Ferieaftale indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Ferielovens nye regler er blevet indarbejdet i en ny Ferieaftale, der træder i kraft den 1. september 2020. I den forbindelse er det værd at bemærke, at rettighederne vedrørende 6. ferieuge ikke er ændret og således fortsat optjenes forskudt fra afholdelsen.

Private institutioner vil være direkte omfattet af ændringerne i den nye ferielov. I forhold til rettighederne vedrørende 6. ferieuge i fobu’s overenskomster dækkende private institutioner er det aftalt revidering heraf mellem fobu og organisationerne forventeligt i løbet af foråret 2019.

Hvis I har spørgsmål vedrørende den nye ferielov, er I naturligvis velkommen til at kontakte Heidi Toelbjerg Nielsen, t. 33 26 56 73.

29. marts 2019