Ferie

Nu er det tid til at få aftalt restferie med dine medarbejdere, således at optjent ferie for optjeningsåret 2017 er afviklet inden 1. maj 2019. Det er derfor vigtigt at få lavet en plan med hver enkelt medarbejder snarest muligt. Hvis du ikke kan blive enig med din medarbejder om, hvornår restferien skal afholdes, bør du varsle restferien til afholdelse. Varslet er 1 måned, når det vedrører restferien.

Hvis I har spørgsmål vedrørende ferie, er I naturligvis velkommen til at kontakte os, Heidi Toelbjerg Nielsen, 33 26 56 73 eller Peter Jonas Hastrup Holst, 21 78 38 73.


Ny ferielov

Der er vedtaget ny ferielov i Danmark, som træder i kraft 1. september 2020. Baggrunden for den nye ferielov er, at modellen i den danske ferielov har fået kritik fra EU, herunder især at nye medarbejdere på arbejdsmarkedet risikerer at skulle vente op til 16 måneder på at holde ferie med løn, da ferien optjenes forskudt fra afholdelsen.

Læs mere om den nye ferielov, de væsentligste ændringer, og hvad det har af betydning for de selvejende og private institutioner her


Husk at tilmelde dig dialogmødet med Københavns Kommunes borgmester og Børne- og Ungeudvalget

Fobu har inviteret borgmester Jesper Christensen og Københavns Kommunes Børne- og Ungeudvalget til et  dialogmøde d. 18. februar 2019 kl. 17.00-19.00 hos fobu, Enghavevej 31, 1. sal, 1674 København V. Vi vil derfor gerne invitere ledere og bestyrelser i selvejende og private institutioner til at komme og gå i dialog med politikerne. Tilmeldingen til mødet foregår ved at sende en mail til Kaja Katrine Kristensen, kk@fobu.dk. Tilmeldingsfristen er d. 11. februar 2019. 


Trivselsundersøgelse 2019

I sidste uge udsendte Københavns Kommune en opgave i ugepakken til alle selvejende ledere om forberedelse til Trivselsundersøgelsen 2019 (TU19). Trivselsundersøgelsen er en måling, der hvert andet år blandt andet undersøger, hvordan de ansatte oplever indflydelse på deres arbejde, deres udviklingsmuligheder og samarbejdet om den fælles kerneopgave. På samtlige parametre i Trivselsundersøgelsen fra 2017 scorede de selvejende institutioner højere end de kommunale institutioner. Lad os fortsætte det gode arbejde og de gode resultater, og derfor opfordrer vi jer alle til at udfylde undersøgelsen. Resultaterne er nemlig kun brugbare, hvis der er nok, der responderer. 

Børnenes Grundlovsdag 2019

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen onsdag den 29. maj 2019. For på denne dato afholdes Børnenes Grundlovsdag for 24. gang. Emnet for markering af dagen og børns rettigheder er i år ”Børns ret til forskellighed”. Børnenes Grundlovsdag vil også i 2019 blive fejret nationalt i dagtilbud og på skoler samt i København, hvor der er et stort arrangement i Hans Tavsens park på Nørrebro.

Læs mere om Børnenes Grundlovsdag


Søg støtte til Børnenes Grundlovsdag 

Børnenes Grundlovsdag fejres som tidligere nævnt også lokalt rundt om i landet i institutioner, foreninger og organisationer. Husk i den forbindelse, at du har mulighed for at søge om økonomisk støtte, hvis I planlægger at markere dagen med et arrangement i jeres område. Hver ansøgning kan maks modtage 3.000 kr. Ansøgningsfristen er 1. marts 2019.

Læs mere om, hvordan du søger støtte her

 

Ledige pladser på kommende fobu kurser

Der er stadig ledige pladser tilbage på fobus kurser i januar og februar:

  • Den professionelle samtale d. 30. januar 2019 kl. 09.00-11.00. Her kan du blandt andet høre om, hvordan man tilrettelægger en ansættelsesproces, og hvad man egentligt må spørge om til en ansættelsessamtale. 
  • Bestyrelseskursus d. 27. februar kl. 17.00-20.00. På kurset bliver du blandt andet introduceret til, hvordan du som medlem af bestyrelsen værner om dit ansvar samt griber de muligheder an, der er i bestyrelsesarbejdet. 

Så skynd jer at tilmeld jer kurserne her

 

Fobu årsmøde 2019

Den 3.-4. maj 2019 byder fobu igen velkommen til fobu årsmøde 2019 i Nyborg. Konferencen er åben for alle, så del gerne nyheden i dit netværk. Lørdagens repræsentantskabsmøde er for fobus medlemmer, og her sætter vi fokus på dialog og inddragelse. 

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Mere information omkring tilmelding, program osv. følger. 


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.
Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg  

 

17. januar 2019