Bestyrelsens klumme: Tak for sidst

Tak for gode dage på Nyborg Strand til fobus årsmøde og repræsentantskabsmøde, dejligt at så mange havde prioriteret at deltage og medvirke i det faglige og sociale fællesskab. Dejlige gensyn med mange af Jer - og gode første gangs møder med andre!
Sekretariatet og bestyrelsen er i fuld gang med at evaluere årsmøde og repræsentantskab, meget mere herom senere. Dog er det givet, at årsmødet næste år holdes en torsdag/fredag, ligesom det overvejes at flytte lokation. - Og vi vil være meget opmærksomme på tilbagemeldingerne om oplæggene og oplægsholdernes kvalitet og målrettethed.

Bestyrelsen havde konstituerende møde i mandags, hvor der skulle vælges formand, næstformand og kasserer! Jens Pheiffer blev genvalgt til næstformand og kasserer, og jeg blev genvalgt som formand - og tak for det til bestyrelsen! Vi vil begge gøre vores bedste for at leve op til tilliden.
Udover den første evaluering af årsmødet drøftede vi på bestyrelsesmødet spørgsmålet om ildsjæle i bestyrelsen. Bestyrelsen er enig om, at vi skal have en grundig(ere) drøftelse af hvilke kompetencer, der er behov for at supplere bestyrelsen med.
Bestyrelsen fastlagde, at den strategidag, som vi normalt har i oktober, bliver fremrykket til september, og at de meldinger, som jeg kom med på årsmødet omkring værdier, fællesskab og transparens, vil blive væsentlige emner i strategisnakken!

Fobu deltager i år på Folkemødet i samarbejde med Selveje.dk og 15 andre selvejende organisationer, herunder et par af vores “ konkurrenter”. Der har været et massivt forarbejde, og det fortsætter, til vi skal afsted medio juni! Fra fobu deltager Henrik, Katja, Kaja og jeg. Hvis I er på Folkemødet, så kig hen til os på Kæmpestranden og bak op om fobu!

I anden sammenhæng har jeg lige været til Socialt og Sundhedsmæssigt forum i Aalborg i to dage, og selv om det er Børnetopmødet, der er vores “ forum”, bemærkede jeg især det fokus, der var på Børns Mentale Sundhed og den betydning, sundhed har for børn/læring/trivsel. Jeg noterede mig også, at Svendborg Kommune, hvor vi har flere institutioner, vandt KL’ s første Forebyggelsespris på baggrund af et projekt med idræt/bevægelse for ALLE børn i Svendborg!

I bestyrelsen har vi besluttet, at i det førstkommende nyhedsbrev efter et bestyrelsesmøde vil jeg som bestyrelses formand komme med information fra bestyrelsesmødet samt anden relevant information!

God bededagsferie!
Ida Balling


Ændret tidspunkt for førstehjælpskursus 

Førstehjælpskurset "Førstehjælp ved ulykker og Førstehjælp og forebyggelse til børn" den 22. maj 2019 hos fobu er blevet rykket til kl. 17.00-21.30. 
Der er stadig ledige pladser, så skynd jer ind og tilmeld jer


Nyt på Portalen 

Fobu har lavet et menupunkt på hjemmesiden, der hedder: "Driftsmeddelelser", som er placeret øverst oppe på hjemmesiden efter menupunktet: ”Log ud”. Her vil eventuelle driftsmæssige oplysninger fremover komme til at fremgå. Dette betyder, at der vil poppe et vindue op første gang, du logger på med driftsmæssige oplysninger, hvis der fx er problemer med driften. Når vinduet er lukket, vil der være en rød prik ved ”Driftsmeddelelser”. Vinduet popper kun op en gang hvert 24. time.

Husk Børnenes Grundlovsdag 

Det næste stykke tid bliver Børnenes Grundlovsdag fejret over hele landet, så husk at hold øje med arrangementerne i dit nærområde. Børn og unges Grundlovsdag er en festdag, hvor vi alle fejrer, at børn og unge har rettigheder og har noget at skulle have sagt.

I København afholdes Børnenes Grundlovsdag for 24. gang onsdag den 29. maj 2019, hvor emnet for markering af dagen og børns rettigheder i år er ”Børns ret til forskellighed”. Dagen vil blive fejret i flere dagtilbud og på skoler samt til et stort arrangement i Hans Tavsens park på Nørrebro.
I kan læse mere om Børnenes Grundlovsdag her.

I Aarhus fejres Børnenes Grundlovsdag og retten til forskellighed den 04. juni 2019 bl.a. på Børnenes Jord og Midbyklubben, på Skansen og på Gudrunsvej 82. Dagen byder på fest, leg, kunst, workshop, quiz, mad, musik, historier, hygge, snak, gøgl og bål. Arrangementerne er for børn og unge i Aarhus, og alle dagtilbud, skoler og klubber er inviteret.
I kan læse mere om arrangementerne her


Tak for et godt årsmøde 

Tak for et godt årsmøde 2019 med faglige oplæg under temaet ”Ledelse og trivsel i dagtilbud” og ikke mindst tak for en masse hyggeligt samvær. Konferencedagen fredag bød på faglige oplæg fra Maybritt Larsson (leder af Barnets Hus Amerikavej), Kirsten Elisa Petersen (Aarhus Universitet) og Anja Marschall (Københavns Professionshøjskole). Derudover fik vi også hørt Grevinde Alexandras bud på, hvorfor Danmark er et af verdens lykkeligste lande. Dagen sluttede vi af på bedste maner med dejlig middag og skønt samvær.

Lørdagens Repræsentantskabsmøde bød på gode input, spændende debatter og relevante oplæg fra blandt andet Lise Melbye-Hansen (leder af Blågårdens Børnehus), som fortalte om projektet ”Science i børnehøjde”. Endvidere havde bestyrelsesformand Ida Balling og direktør Henrik Vagner oplæg om fobus fremtidige indsatsområder, ligesom kasser Jens Pheiffer guidede os godt gennem såvel regnskab 2018 som budget 2020.

Vi takker endnu en gang for jeres deltagelse, engagement og mange gode ideer, som vi kan tage med i det videre arbejde. Vi ser frem til at se jer igen næste år til fobus årsmøde 2020.


Ny podcast: Science er da ikke for pædagoger. Eller hvad? 
 
Så er det nu. Episoden om mini-science-festivalen er nu at finde på Børn&Unge Podcast: Science er da ikke for pædagoger. Eller hvad?

Science er ikke let at arbejde med, mener mange pædagoger. I denne episode af Børn&Unge Podcast kan du tage med på science-festival for de mindste og få masser af inspiration til at komme i gang med at arbejde med dette læreplanstema.
Natur, Udeliv og Science. Det er det tema i den styrkede pædagogiske læreplan, mange pædagoger har sværest ved at løfte i hverdagen. Det vil en gruppe pædagoger, forskere og studerende og et bibliotek gøre noget ved. Og de er allerede i fuld gang.

Tag med Børn&Unge Podcast til mini-science-festival på Blågårds Plads i København, hvor vuggestue- og børnehavebørn, pædagoger og studerende fik mulighed for selv at prøve kræfter med alt fra robotter til magnetisme. Men festivalen var ikke kun til for fornøjelsens skyld. Hør i denne episode, hvad der foregik, og hvad der er de større tanker bag.

I kan høre podcasten her 


Arbejdende workshop: I gang med den styrkede pædagogiske Læreplan 

Onsdag den 8. maj afholdt fobu for første gang kurset: "Arbejdende workshop: I gang med den styrkede pædagogiske Læreplan". Kurset bestod af et kort oplæg fra vores pædagogiske udviklingskonsulent Katja Lind om Den Styrkede Pædagogiske Læreplan med særligt fokus på lederens ”skal-opgaver” i den nye lovgivning, hvorefter der blev sparret og snakket om Læreplanen i praksis: Hvor har/vil vi indsatse, hvilke udfordringer er der osv.

Der er allerede nu lagt lagt nye "Arbejdende workshops" i kursuskalenderen bl.a. i Aarhus den 28. maj 2019 kl. 09.00-12.00, en "Arbejdende workshop" hos fobu igen den 12. juni 2019 samt en "Arbejdende workshop del 2" den 26. juni 2019 kl. 09.00-12.00 i København.
Så husk at hold øje med fobu akademi


Brev fra borgmester Jesper Christensen til Undervisningsministeriet 

Fobu og Selveje.dk har løbende haft dialog med borgmester Jesper Cristensen, hvor der bl.a. er blevet drøftet muligheden for ensretning af betalingsreglerne for fritidshjems-tilbud. Det har udmøntet sig i, at Jesper Christensen har sendt Undervisningminister Merete Riisager et konkret forslag til ensretningen af betalingsreglerne.
 
Borgmesteren foreslår altså en lovændring, således at kommuner med både SFO'er og fritidshjem også får mulighed for at opkræve forældrebetaling i fritidshjemmene, som svarer til betalingen i SFO'erne. Bliver dette en realitet, er der ikke en besparelse for kommunen ved at omdanne fritidshjem til SFO´er.
 
Vi er glade for dialogen med Jesper Christensen, og at han så aktivt går ind i dette og tager dialogen med ministeren.Vi er i samarbejde med Selveje.dk også meget aktive i forhold til at følge de politiske udmeldinger under valgkampen, og så snart regeringsforhandlingerne begynder, vil Selveje.dk gøre alt, hvad de kan for, at dette bliver en del af den nye regerings politik.

Her kan I læse brevet fra Jesper Christensen til Merete Riisager.


Svendborg Kommune vinder KL's Forebyggelsespris

I sidste uge blev der afholdt KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum, hvor Svendborg Kommune i år vandt KL’s Forebyggelsespris pga. deres arbejde med at skabe mere bevægelse hos alle børn i kommunen.

Svendborg  vandt KL’s Forebyggelsespris for ”Svendborgprojektet”, som består dels af Danmarks største idrætsskoleprojekt, hvor alle elever i 0.-6. klasse i Svendborgs folkeskoler har seks lektioners idræt om ugen, og dels af projektet ”Aktive børn i dagtilbud”, hvor der sættes særlig fokus på krop og bevægelse i dagtilbuddene. Samtidig følger forskere fra Syddansk Universitet børnenes udvikling i verdens største forskningsprojekt af sin art.

Svendborg Kommune løb med 1. pladsen, fordi kommunen er lykkedes med en indsats, som skaber mere bevægelse hos ALLE børn i kommunen. Gennem idrætsskoler og gazelleinstitutioner har de integreret den fysiske aktivitet i børnenes hverdag i skole og dagtilbud på en måde, hvor den hænger sammen med læring og udvikling. Der bliver arbejdet med kompetencer hos lærere og pædagoger og metoder til ændring af konkret professionel praksis på en inspirerende måde. Samtidig er der blevet samlet data og evalueret kontinuerligt, og den nye viden og indsigt er blevet brugt til fortsat at udvikle indsatsen.


Kunst i børnehøjde

Fru Hedevig Baggers Børnehave afholder hvert år i april måned Fernisering, inden de kommende skolebørn forlader børnehaven for at starte på fritidshjem. Og i år var ingen undtagelse. Her rummede udstillingen alt lige fra rejsen til Japan, Monstertrucks, (Bedemands)uglen, Matisse og akavarel malerier i alverdens farver.

Fernisering er en årlig tradition, hvor børnehaven en eftermiddag omdannes til et galleri med børnenes kreative værker og personalets dokumentation af div. projekter, processer og udsnit af hverdagens pædagogiske praksis. Børnenes familier bliver inviteret til en eftermiddag med ”Kunst i børnehøjde”, og dagen efter afholdes fernisering for samarbejdspartnere (fx lokale institutioner, tale-hørelærer, pædagogisk konsulent og tilsynsførende). Tanken bag dokumentation og udstilling af både proces og produkt er at anerkende over for barnet, forældrene og samarbejdspartnere, at man tager børnene og det,som man laver sammen med dem, alvorligt. Derudover styrker ferniseringen også børnehavens fællesskab for hhv. barn-barn, barn-voksen og voksen-voksen og personale-forældre.

Forud for den afsluttende fernisering ligger en skabende proces, som breder sig ud over hele året. Det er i denne proces, kunsten til ferniseringen skabes. I Fru Hedevig Baggers pædagogiske praksis vægtes kreative og skabende processer højt, og her defineres kreativitet som ”den skabende fantasi”. Barnet bruger bl.a. den skabende fantasi til at gøre sig forestillinger og tænke nye tanker. Denne evne er god at styrke og bruges hele livet, da kreativitet og nytænkning er en vigtig drivkraft.


Centerbørnehaven fik besøg af den arabiske ambassade

Torsdag den 2. maj var en ganske særlig dag i Centerbørnehaven. De fik nemlig besøg af Ambassadøren fra de Forenede Arabiske Emirater, som har dedikeret 2019 til ”Year of Tolerance.”

De Forenede Arabiske Emirater var i år værter ved de Special Olympic World Games, og i den forbindelse fik de øjnene op for, hvor meget de danske sportsudøver kan præstere. De ville derfor gerne se, hvordan der arbejdes i Danmark med børnene helt fra den tidlige start, og det resulterede i et besøg i vores børnehave - Centerbørnehaven.

Centerbørnehaven er en børnehave med behandlingstilbud for børn med CP, muskelsvind, svagtseende, sjældne diagnoser og meget mere. Børnehaven rummer 40 børn og 30 engagerede medarbejdere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter samt en kok – som alle bidrager til det gode miljø for både børn og voksne.

Ambassadøren donerede en Christiania cykel med motor til børnehaven, så nu kan turen rundt i de københavnske gader klares med hjælp – og til gavn for børnene.


Ledige pladser på kommende fobu kurser

Der er stadig ledige pladser tilbage på fobus kurser i maj:

  • Ledermøde den 24. maj kl. 12.00-16.00. På ledermøderne er der information fra fobu samt oplæg og input ift. emner og temaer, som relevante for selvejende og private dagtilbud. Udover diverse oplæg består møderne også af debat, dialog og gensidig sparring mellem deltagerne, og hensigten er her at dele erfaringer fra det enkelte dagtilbud og inspirere hinanden til fælles faglig gavn og udbytte. Til slut er der i ledermødet indlagt en fredagsbar, hvor fobu byder på vin og chips, hyggeligt samvær og gode netværksmuligheder.
  • Arbejdende workshop: I gang med den styrkede pædagogiske Læreplan den 28. maj kl. 09.00-12.00 i Aarhus. Det vil være en arbejdende workshop, hvor du som leder selv skal være aktiv, og hvor vi tager udgangspunkt i der, hvor du er. Der vil være et kort oplæg om Den Styrkede Pædagogiske Læreplan med særligt fokus på lederens ”skal-opgaver” i den nye lovgivning. Herefter vil der være mulighed for at lave et analysearbejde af egen institution med henblik på at få afdækket, hvad eget næste skridt skal være.

Så skynd jer at tilmeld jer kurserne her


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.

Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

16. maj 2019