Digitalt repræsentantskabsmøde 

I mandags afholdt vi fobus repræsentantskabsmøde 2020 - denne gang digitalt. Trods de noget anderledes omstændigheder forløb mødet rigtig godt, og vi takker alle, som deltog.

Der blev til mødet aflagt beretning ved bestyrelsesformand Ida Balling, både i forhold til året der er gået, og til de fokuspunkter fobu fremadrettet vil ligge vægt på. Der var regnskabsaflæggelse ved vores kasserer, Jens Pheiffer, budgetforslag 2021 og fastlæggelse af næste års kontingent. Derudover blev der afholdt valg til bestyrelsen og en præsentation af ny ildsjæl.

En masse spændende og relevante emner, som du kan læse meget mere om i referatet her.


Nye medlemmer i fobus bestyrelse 

Til det digitale repræsentantskabsmøde blev der også afholdt valg til fobus bestyrelse. Bestyrelsesmedlem Bettina Stryhn (leder i Børnehuset Bavnehøj, København) overgik til ildsjæl, og tidligere ildsjæl Maiken Grønvall (leder i Børnebåndet, Århus) opstillede til denne medlemspost og blev valgt ind som medlem af bestyrelsen.
Da Lene Daugaard af arbejdsmæssige årsager tidligere på året var nødsaget til at fratræde sin bestyrelsespost, var der ligeledes en post ledig til et medlem, der ikke er institutionsleder. Hanne Heiberg, områdeleder i Gladsaxe Kommune, opstillede til posten og blev valgt enstemmig. Tillykke til både Maiken og Hanne med de nye poster i bestyrelsen. 

I kan her se en oversigt over fobus nye bestyrelse. 


Ny midlertidig lov om sygedagpenge til særlige risikogrupper 

Folketinget har den 20. maj 2020 vedtaget hastelov om sygedagpenge til medarbejdere, der er i særlig risiko ved smitte med COVID-19. De nye regler gælder fra den 20. maj 2020 og indtil den 31. august 2020.

Arbejdsgivere, der vælger at betale løn under fraværet, har ret til refusion fra første fraværsdag. Dette gælder også pårørende til personer i den særlige risikogruppe.

En række betingelser skal være opfyldt for at være omfattet.
I kan læse mere om betingelserne, pårørende til en person i en særlig risikogruppe og ferie her.


Dækning af covid-19 udgifter

Der er fortsat ingen meldinger om slutdato for dækning af udgifter i forbindelse med Corona. Vi har snakket med flere forvaltninger, og de afventer fortsat afklaring på spørgsmålet fra landspolitisk hold. Mange af jer spørger os, og svaret er, at det ikke vides på nuværende tidspunkt.

Så FORTSÆT endelig med at registrere eventuelle coronarelaterede udgifter, fx til rengøring.


Få succes med fondsansøgningerne

Næste ledermøde i fobu nærmer sig med hastige skridt, og vi glæder os til endnu engang at tilbringe en eftermiddag med jer. 

Flere har efterspurgt muligheden for at få styrket deres fondskompetencer og få mere succes med fondsansøgningerne. Derfor har vi til ledermødet inviteret Birgitte Boesen, rådgiver i büroCPH og forfatter til bogen ”Fonde i bevægelse", til at komme og gøre os klogere på fondsansøgninger 2020 og opdatere os på fondenes udvikling. 

Fonde er forskellige. Det gælder ikke bare deres formål og de beløb, som de uddeler. De er også forskellige i forhold til arbejdsmåder og uddelingspraksis. Så hvordan navigerer man som ansøger i blandt mere end 4.500 private fonde, der årligt deler penge ud? Birgitte Boesen giver til ledermødet et overblik over det mangfoldige fondslandskab og giver ’tips & tricks’ til, hvordan man som ansøger sikrer sig, at ens ansøgning rammer inden for fondens formål, og hvad man især bør være opmærksom på.

Ledermødet finder sted den 17. juni 2020 kl. 12.00-15.00 på Enghavevej 31, 1674 København V.
Husk at melde jer til via den udsendte kalenderinvitation i Outlook. Vi ser frem til at se jer!


Det gode arbejdsfælleskab

Vi har nu fyldt efteråret op med et hav af spændende kurser for både ledere, personaler og bestyrelser. I kan allerede nu tilmelde jer kurserne, og vi har bl.a. inviteret erhvervspsykolog Maja Loua Haslebo til at komme og snakke om "organisatorisk medlemskab og organisationen som et arbejdsfællesskab". 

Majas foredrag omhandler organisationsudvikling, ledelse og følgeskab. Et velfungerende arbejdsfællesskab er altafgørende for hverdagen i dagtilbud. Derfor sætter Maja i oplægget knivskarpt fokus på de udfordringer, der findes i pædagogisk praksis og kommer med enkle og håndgribelige forslag til en stærkere faglig praksis. Med eksempler fra praksis, en direkte tone og en god portion humor rammer Maja plet. Man går fra foredraget fuld af fortrøstning, handlekraft og virkelyst. Ledere og pædagoger går derfra med konkrete redskaber til at justere og stille skarpt på arbejdsfællesskabets vigtige opgaver. Fra den dag I har hørt dette foredrag, er det slut med at tage udgangspunkt i laveste fællesnævner, personlige behov og hensyn. 

I kan tilmelde jer kurset i København den 27. oktober 2020 kl. 17.30-20.00 her, og kurset i Århus den 29. oktober 2020 kl. 17.30-20.00 kan I tilmelde jer her.


Forskningsprojekt om JERES indsats!

Så er vi gået ind i den sidste uge med mulighed for at udfylde spørgeskemaet til dagtilbudsledere. Deadline er fredag den 29. maj 2020. Det er så vigtigt, at vi får forskningsmæssig belæg for den store rolle, som I har spillet under denne Coronakrise, så udfyld endelig! Tak til jer, der allerede har udfyldt.
 
Tirsdag den 2. juni 2020 sender vi spørgeskemaet til alle pædagogiske medarbejdere ud til jer på mail, så vi også får deres vigtige vinkel med.


Til københavnerne

Fobu ønskede at hjælpe med kravet fra Københavns Kommune om gennemført praktikvejledermodul, og vi tilbød derfor at købe modulet og give jer mulighed for at tage det hos os til halv pris.

Men så kom Corona, og verden blev en anden – I har haft så travlt, hvilket vi sagtens kan forstå. Dette har betydet, at vi desværre ikke kom op på de minimum 18 tilmeldte for at kunne oprette et hold til efteråret. Derfor skriver vi ud igen til efteråret med tilbud om hold til foråret, så hold øje med nyhedsbrevet.


Del din hverdag!

Nu er vi gået ind i 2. fase af genåbningen, og hverdagen i dagtilbuddene begynder så småt at nærmer sig normalen igen. Men den seneste tid har hverdagen været en helt anden for alle – ledere, pædagoger, børn og forældre. Og i en hverdag, hvor alt er vendt på hovedet, er det endnu mere vigtigt, at vi står sammen og deler vores oplevelser og erfaringer. 

I dette nyhedsbrev kan du læse et hverdagsglimt fra institutionen Mariasøstrenes Børnehus i Svendborg. Læs med her.


Billeder af børn

Vi er i fuld gang med at revidere vores hjemmeside, powerpoint skabeloner, brevpapir mv. I den forbindelse kunne det være fantastisk med et lager af nye friske billeder af jeres dejlige børn og situationsbilleder fra jeres hverdag.

Har I nogle yndlingsbilleder fra jeres hverdag, som I kan indhente samtykke til offentlig brug fra forældrene, er vi meget interesserede.  Billeder med underskrevet samtykke sendes til kk@fobu.dk. I finder fobus samtykkeerklæring her og på hjemmesiden i Dokumentkiosken. Viden om offentliggørelse af billeder på nettet, findes her: https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet/


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.

Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

25. september 2020