Corona lukker dagtilbud og skoler! 

Onsdag aften den 11. marts holdt Statsministeriet pressemøde. Her fremgik det, at store dele af Danmark vil lukke ned på grund af den kraftige stigning i antallet af smittede med Coronavirus.

Myndighedernes tiltag og anbefalinger indebærer bl.a., at alle offentlige skoler og dagtilbud lukkes fra mandag den 16. marts 2020 og foreløbigt i to uger, og alle private institutioner opfordres til at gøre det samme. Dette betyder, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts 2020 og foreløbigt i to uger frem.


Fobu lukker IKKE ned!

Vi i fobu er den næste tid til rådighed for vores institutioner og ledere næsten helt som normalt. Vi følger dog myndighedernes retningslinjer og arbejder så vidt muligt alle hjemmefra.
Derfor afholdes alle møder og samtaler i og udenfor huset de næste 14 dage telefonisk eller flyttes til et senere tidspunkt. Længere sagsbehandling kan derfor også forekomme, men vi gør vores bedste for at være tilgængelige for jer.

Vi holder os løbende opdaterede på alle kanaler og informerer jer om udviklingen via nyhedsbreve, mails eller via vores hjemmeside www.fobu.dk. Har I nogle former for spørgsmål, er vi kun en mail eller et opkald væk – I skal ikke tøve med at spørge, for hvad vi ikke ved, vil vi gøre alt for at finde ud af.


Udskyldelse af kurser og arrangementer på grund af Corona

På grund af risiko for smitte med Corona-virus anbefaler myndighederne at aflyse eller udskyde arrangementer. Vi i fobu bakker naturligvis op om myndighedernes anbefalinger og tager de nødvendige skridt til at mindske og forsinke spredningen af smitte. Derfor har vi valgt at udskyde alle vores arrangementer og kurser i marts, og vi vil løbende tage stilling til hvert enkelt arrangement og kursus derefter.

Det næstkommende kursus er på nuværende tidspunkt ”Børnesyn” den 21. april 2020, men vi ser tiden og myndighedernes retningslinjer an og vender tilbage med nærmere information om de kommende kurser i april/maj samt afholdelsen af de udskudte kurser.


Årsmødet 2020

Vi er så ærgerlige over at måtte sande, at fobu årsmødet den 23. og 24. april må udskydes. Vi havde glædet os meget, men vi kan i nuværende situation ikke være sikre på, at alle sikkerhedsforanstaltninger er afblæst til den tid. Derfor er vi allerede nu nødt til at rykke datoen på ubestemt tid – forhåbentlig til engang i efteråret. I høre selvfølgelig nærmere, så snart vi ved mere.

Skulle det ske, at vi blev nødsaget til at udskyde årsmødet til efteråret, står der i vores vedtægter, at der skal afholdes årsmøde inden udgangen af maj, men aflysningen sker med henvisning til force majeure. Regnskabet er revideret og godkendt af fobus bestyrelse og afsluttes derfor uden at være fremlagt på repræsentantskabsmødet. Når det bliver muligt at afholde årsmødet, fremlægger vi selvfølgelig regnskabet samt budget 2021 og kontingent 2021 til godkendelse. Indtil da driver vi fobu baseret på vores forslag til budget 2021 samt uændret kontingent.


Særligt om de private dagtilbud

Regeringen anbefaler også at lukke alle private dagtilbud ned senest fra på fredag og to uger frem. Vi henviser til Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide, hvor I kan læse mere om "Til dig, som er virksomhedsejer": https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/til-dig-der-er-virksomhedsejer/fe52e957-b64b-44df-bfe3-40226de64367/

Vi er i skrivende stund ikke klogere end jer, men vi holder os opdaterede hos Erhvervsstyrelsen, og I skal derfor endelig henvende jer til os med de spørgsmål, som vi ved, at mange af jer private ledere lige nu har, så gør vi alt, hvad vi kan for at undersøge det for jer.  


Nødpasning - hvem, hvad og hvor?

Det er kommunernes ansvar at organisere nødpasning til de borgere, der måtte have brug for det. Her henviser statsminister Mette Frederiksen til ”forældre, der har kritiske arbejdsfunktioner i samfundet” og udtaler efterfølgende: ”Hvis man ikke har andre muligheder – og vi lever jo i meget forskellige familiesituationer, jeg tænker her også på nogle af vores enlige forsørgere – så møder man op med sit barn, og så finder vi en løsning på det ude på den enkelte skole og på den enkelte daginstitution.”

Men hvem der helt præcist falder ind under denne kategori, der kan tilbydes nødpasning, er fortsat uklart. Her er kommunerne lige nu i dialog med regeringen om at få afgrænset, hvilke forældre der kan få tilbuddet, og hvordan og hvorledes de skal have det tilbudt. Vi følger med fx her: https://www.dr.dk/nyheder/indland/kommuner-afventer-retningslinjer-hvem-kan-tilbydes-noedpasning


Ekstra udgifter i forbindelse med Corona

Har eller får I ekstra udgifter i forbindelse med Corona fx ekstraordinær hovedrengøring, aflyste ture eller andet, rådes I til at notere jer det tydeligt, så vi senere kan søge om evt. dækning af disse udgifter, hvis der er mulighed for det.


Vi står sammen ved at holde afstand!

Vi søger med lys og lygte efter ny og opdateret viden i denne sag. Uanset hvor du sidder i landet og i hvilken situation, må du endelig gøre os opmærksom på alle former for vigtig viden både i forhold til jeres egen situation og generelt på dagtilbuds- og fritidsområdet, så vi kan videreformidle det til resten af vores medlemmer. Vi er alle i samme båd lige nu, hvor vi skal stå sammen ved at holde afstand – hvilket er en helt ny situation, der fordrer uprøvede reaktionsmønstre. Det klarer vi sammen ved at vidensdele, holde os opdaterede, lytte, være omstillingsparate og følge anvisninger.


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.
Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

3. september 2020