Fobu har indgået aftale med BUPL og FOA om afvikling af frihed i den periode, hvor medarbejderne er hjemsendt fra 13. marts til og med den 13. april 2020. Aftalen gælder for de medlemmer, der har tiltrådt fobus overenskomst. For institutioner, der ikke er på overenskomst,  gælder ferielovens varsler – medmindre der kan indgås en aftale med medarbejderne om afvikling af frihed.

Aftalen er tilsvarende den, som er indgået på det offentlige arbejdsmarked. Det betyder, at medarbejderen kan varsles op til 5 dage i perioden fra 28. marts til og med den 13. april 2020.

Der kan anvendes feriedage og feriedage fra 6. ferieuge samt afspadsering og/eller flextid, der er til rådighed i indeværende ferieår indtil den 30. april 2020. Omsorgsdage og seniordage kan ikke varsles, men kan indgå, hvis medarbejderen ønsker det.

Det betyder, at de feriedage, der tildeles 1. maj 2020, ikke kan inddrages i forhold til denne aftale om afvikling af frihed.

Aftalen opfordrer til, at I som arbejdsgiver går i dialog med de enkelte medarbejdere omkring hvilken type frihed, der skal anvendes, og hvornår friheden skal anvendes.
Der er formentlig allerede aftalt ferie i de 3 dage før påske (den 6.-8. april 2020). Det vil sige, at der er to dage tilbage, som skal placeres. Hvis medarbejderen allerede har afholdt 2 dage eller flere dage i perioden fra 13. marts til og med 27. marts 2020, vil de også indgå i sammentællingen af de 5 dage.

I henhold til aftalen kan I fremrykke allerede planlagt ferie i perioden 14. april til og med 30. april til afholdelse i perioden indtil 13. april 2020.

3. september 2020