I denne tid er der kommet et større fokus og en stigende interesse for, hvordan vi skaber pædagogiske uderum for børn. Naturen er et unikt rum, som børn kan vokse og eksperimentere i, og den seneste tid har gjort, at flere dagtilbud har været igennem en "naturlig" omstillingsproces. Men det kan nogle gange være svært både fagligt og praktisk, og de små læringsmiljøer og det æstetiske i naturen kræver en opmærksomhed og bevidsthed fra det pædagogiske personale. Men fortvivl ej. Inspirationen til aktivitering af uderum findes flere steder bl.a. på EMU, i bøger, på podcast osv. En af de bøger, hvor man bl.a. kan finde inspiration til at skabe sunde udemiljøer for børn, er bogen: "Barnet i naturen - Naturen i barnet". Bogen sætter fokus på, hvordan naturen er et sundt og stimulerende læringsmiljø for børns udvikling, og den tager udgangspunkt i børns iboende nysgerrighed og naturlige behov for bevægelse, og hvordan vi voksne kan skabe gode rammer og grobund for en sund udvikling i børns udeliv. Her arbejdes der bl.a. med årets rytme, og hvordan man lader sig inspirere af naturen hele året. 

Du kan læse meget mere om bogen her.

25. september 2020