Sundhedsstyrelsen har som konsekvens af corona-epidemien opstillet en række sundhedsfaglige retningslinjer, som skal følges i alle landets dagtilbud. Fra den ene dag til den anden skal alt lige fra den fysiske indretning og de daglige rutiner til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan gentænkes.

I det nye inspirationskatalog, som er udarbejdet af Sundhedstyrelsen i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Akademisk Forlag, fokuseres der på, hvordan man kan arbejde inden for de seks læreplanstemaer under de nye forhold samt relatere til emner som smittespredning og hygiejne på en pædagogisk relevant måde. I kataloget giver seks fagpersoner deres bud på aktiviteter, hvor fællesnævneren er, at de kan gennemføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for dagtilbud.

Du kan se inspirationskataloget her

Inspirationskataloget er anden del af et samlet materiale til personalet i dagtilbud. Se første del: Det pædagogiske arbejde i dagtilbud under coronaepidemien.

25. september 2020