Overbygningskursus i science kommer til efteråret 

I 2019 bød fobu akademi på kurset: "Leg og læring i læringsmiljøer – en ”science-pædagogisk” udfordring", hvor pædagoger, medhjælpere og ledere kunne tage på kursus i  "det nye" læreplanstema: Natur, udeliv og science og få tips og tricks til, hvordan de kom godt i gang science. 

Flere har siden da efterspurgt et overbygningskursus og mange har i hjemsendelsesperioden brugt tid på at læse, finde inspiration og arbejde med temaet; ”natur, udeliv og science”. Derfor har vi i september planlagt to heldagskurser - et i København og et i Århus - som bliver en ”overbygning” på halvdagskurset: "Leg og læring i læringsmiljøer – en ”science-pædagogisk” udfordring". 

På kurset sættes der fokus på science, matematisk opmærksomhed og bæredygtig udvikling. Vi undersøger hvilke ’natur, udeliv og science’ aktiviteter I allerede arbejder med i jeres pædagogiske praksis. Hvad lykkes og hvad giver jer udfordringer? Derudover sætter vi på kurset også fokus på evalueringskulturen med pædagogisk dokumentation og praksisfortællinger som afsæt.  

Dette er blot nogle af de ting, som kurset vil indeholde, og du kan læse meget mere om kurserne og tilmelde dig her i København og Århus.


Kurser i fobu akademi rykkes

På grund af den aktuelle situation er vi blevet nødsaget til at annullere alle kurser i marts og april, men vi i fobu gør alt, hvad vi kan for, at de berørte kurser IKKE blot bliver aflyst, men i stedet bliver afholdt på andre tidspunkter. Det har vi valgt at gøre for, at I ikke skal gå glip af den faglige viden og de kurser, som I havde tilmeldt jer. Det betyder, at flere af kurserne vil blive rykket til efter sommerferien eller lagt i juni, hvis dette er muligt. Der kommer derfor til at ligge ekstra mange kurser i efteråret, så der er god mulighed for at få sat fokus på pædagogikken og opkvalificering af kompetencerne efter Coronatiden.

Så snart vi ved mere om de nye datoer på kurserne, melder vi ud til jer.


Vi er lige her!

Vi vil blot minde jer om, at selvom vi alle lige nu arbejder hjemmefra, sidder det pædagogiske team i fobu klar til at understøtte jer i lige præcis det, der optager jer i forhold til pædagogisk udvikling og ledelse. Vi er kun et telefonopkald eller video-møde væk. 

Det kunne fx være i forhold til:

 • Pædagogisk faglige dilemmaer/udfordringer
 • Sparring om ledelsesstruktur
 • Organisering af praksis
 • Trio/med. samarbejde
 • Vikarbudget og skemalægning
 • Deltage på video-stuemøder over Teams i forhold til faglig sparring, fx hvis der skal laves en SMTTE
 • Deltage på video-trio møder

Vi er til rådighed, så ring eller skriv til os, så I kan få lige den sparring, som I har brug for:

 • Signe Rekve, pædagogisk organisationskonsulent:
  Tlf.: 92159239, mail: sire@fobu.dk
 • Annika Moeslund Pedersen, pædagogisk udviklingskonsulent:
  Tlf.: 30736234, mail: amp@fobu.dk.


En gradvis åbning af Danmark i sigte

I mandags afholdt statsminister Mette Frederiksen pressemøde, hvor meldingen fra regeringen lød: Det danske samfund kan være på vej mod en gradvis åbning: ”Hvis vi i de næste to uger hen over påsken står sammen, og hvis tallene fortsat er stabile over de næste to uger, vil regeringen begynde på en gradvis stille og kontrolleret åbning på den anden side af påsken”.

Flere eksperter mener, at dagtilbud og skoler vil være blandt de ting, som genåbner først. Det vurderer blandt andet professor og virolog Søren Riis Paludan fra Institut for Biomedicin. Det er dog ikke sikkert, at genåbningen af institutionerne fra start vil være en ”fuld åbning”, hvor alle børn/unge kommer tilbage pga. risikoen for smittespredning. Men hvordan åbningen bliver er endnu uvist, men vi holder os løbende orienteret i forhold til udmeldinger. 


Fobu har indgået aftale med BUPL og FOA om afvikling af frihed

Fobu har indgået aftale med BUPL og FOA om afvikling af frihed i hjemsendelsesperioden fra 13. marts til og med den 13. april 2020. Aftalen gælder for de medlemmer, der har tiltrådt fobus overenskomst. For institutioner, der ikke er på overenskomst, gælder ferielovens varsler – medmindre der kan indgås en aftale med medarbejderne om afvikling af frihed.

Aftalen er tilsvarende den, som er indgået på det offentlige arbejdsmarked. Det betyder, at medarbejderen kan varsles op til 5 dage i perioden fra 28. marts til og med den 13. april 2020. Såfremt der aftales/varsles feriedage omhandler det kun ferie fra det indeværende ferieår.

I opfordres til som arbejdsgiver at gå i dialog med de enkelte medarbejdere omkring hvilken type frihed, der skal anvendes, og hvornår friheden skal anvendes. I har mulighed for at fremrykke allerede planlagt ferie i perioden 14. april til og med 30. april til afholdelse i perioden indtil 13. april 2020.

Du kan læse mere om aftalen, som fobu har indgået med BUPL og FOA om afvikling af frihed på vores hjemmeside.


Lønkompensation for de private

På vegne af vores private institutioner har fobu spurgt ministeriet om, hvorvidt lønkompensationsordningen omfatter de af vores institutioner, der bliver udfordret på deres økonomi i forbindelse med, at indmeldelser af børn bliver rykket måneder frem som følge af corona. Vi har endnu ikke fået svar fra ministeriet. Dog er det sådan, at aftalen alene gælder for lønmodtagere i alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte.


Nødpasning

I fortsættelse af nyhedsbrevet i sidste uge kan vi fortælle, at både Aarhus Kommune og Københavns Kommune er kommet med en appel til bestyrelserne i de selvejende dagtilbud om at stille ressourcer til rådighed for nødpasning. Trods statsminister Mette Frederiksens nyhed på pressemødet mandag eftermiddag om en forventet forsigtig genåbning af Danmark efter påske, kan det godt være, at nødpasning er en realitet i nogle uger endnu. Så er appellen fra de to store kommuner nu bragt videre.

Der er mellem de to kommuner den forskel, at Aarhus Kommune stiller krav om, at medarbejderne i de selvejende dagtilbud også selv accepterer at blive en del af nødpasningen i et kommunalt dagtilbud, mens København ikke stiller samme krav.

Vi har allerede været i dialog med flere af jer fra andre kommuner end de to nævnte om nødpasning i netop jeres kommune, og har I spørgsmål, så tag endelig fat i os.


Her finder du svar på aktuelle spørgsmål om Corona-situationen

Coronaepidemien har ramt Danmark hårdt, og mandag den 23. marts meddelte regeringen, at de forlænger nedlukningen af institutionerne til og med 2. påskedag. Myndighederne kommer løbende med udmeldinger, omkring hvordan vi som borgere, virksomheder m.m. skal agere og forholde os. Det skaber naturligvis en del utryghed og afføder mange spørgsmål.

Fobu får mange henvendelser fra ledere med spørgsmål om corona, og vi indsamler løbende svar på de spørgsmål, som vi modtager fra jer og samler dem på vores hjemmeside under siden: "Spørgsmål og svar om Corona". På siden kan du altså løbende holde dig opdateret på spørgsmål og svar i forbindelse med Coronavirus/COVID-19.


Hverdagsglimt fra leder til leder

Vi er nu gået ind i den tredje uge med lukning og nødpasning i dagtilbud. Men nok er institutionerne lukkede, men arbejdet forsætter for alle ledere, pædagoger og medhjælpere, som enten indgår i nødbemandingen, står på spring til det, eller som hjemmefra planlægger pædagogiske forløb til efter corona-nedlukning, som sparrer med forældre, skaber tryghed, holder kontakten til børn og unge ved lige via digitale løsninger og meget mere.
 
Birgitte, Hanne, Charlotte, Lisbeth og Linda har ligesom mange andre institutionsledere rigeligt at se til på hjemmekontoret i corona-krisen: ”Nu hvor vi går ind i 3. uge i vores ufrivillige nedlukning, er mine arbejdsopgaver og mine vilkår som leder ændret væsentligt. Det kendte travle kontor i Børnegården Sct. Anna er erstattet med et havebord og en tømt kommodeskuffe i vores gæsteværelse. Det vrimler ikke ind med medarbejdere, børn og forældre. (…) Men jeg har travlt. På mail og telefon er der en konstant strøm af spørgsmål og emner, som der skal tages stilling til”, fortæller Birgitte Kammer, leder i Sct. Anna i Århus.
 
Der er vendt op og ned på hverdagen for alle – ledere, pædagoger, medhjælpere – men når intet er, som det plejer, skal vi for alvor stå sammen. Derfor er fobu lige nu i fuld gang med at indsamle fortællinger fra vores institutionslederes hverdag, så I kan få et hverdagsglimt fra leder til leder. Vi har allerede fået en del fortællinger fra ledere rundt omkring i landet, fra forskellige institutioner – private og selvejende og fra institutioner, der arbejder hjemmefra og andre, der har nødpasning. I kan læse dem alle her, og hvis du har lyst til at dele et lille glimt fra din hverdag, så er du velkommen til at skrive til: info@fobu.dk 


Nærværende ledelse på corona-afstand

Udbredelsen af corona har ført til, at Danmark og resten af verden har måtte tage radikale foranstaltninger i brug. Disse foranstaltninger har ført til massiv udbredelse af håndsprit, hjemmearbejde og distanceledelse. Og netop de ændrede forhold har stor betydning for den opgave, lederne stilles overfor, og de redskaber de har til rådighed for at løse den.

Ledelsesopgaven bliver selvfølgelig ikke en helt anden, blot fordi den skal løses på andre vilkår. Men ledelse på afstand er alligevel en anderledes måde at lede på, da meget af det, som vi er blevet flasket op med som god, synlig og nærværende ledelse, er sværere at praktisere på distancen. Kendte ledelsesbegreber som tillid, selvledelse og kommunikation får nye aspekter og nuancer, når lederen pludselig skal praktisere dette uden redskaber som: den kontinuerlige kontakt, den uformelle kommunikation, det daglige samvær og de mange fysiske møder med medarbejderne.

Hvis du kæmper lidt med distanceledelsen og den nærværende ledelse på afstand, så er der rigeligt med inspiration at hente – Bl.a. har Københavns Kommune netop udfærdiget fire gode råd til distanceledelse og Væksthus for ledelse har udarbejdet følgende artikel om distanceledelse ”Nærværende corona-ledelse på afstand”. I er selvfølgelig også altid mere end velkomne til at ringe (92159239) eller skrive (sire@fobu.dk) til os for sparring omkring ledelsesopgaver og inspiration til redskaber.


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.
Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

3. september 2020