Kompensation til privatinstitutioner i forbindelse med COVID-19

FOBU har den 25. marts 2020 spurgt Børne- og Undervisningsministeriet, hvorvidt de private institutioner vil blive kompenseret for meromkostninger forbundet med Covid-19. Vi har nu modtaget svar fra ministeriet.

Der er ikke etableret en hjælpepakke for private dagtilbud. Det hænger sammen med, at kommunerne blev kompenseret for meromkostninger forbundet med Covid-19 i 2020 i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2021. Kompensationen omfatter meromkostninger i både kommunale og private velfærdstilbud, herunder også private dagtilbud. Det er derfor op til kommunerne at fordele kompensationen i forhold til de lokale behov og prioriteter. Tidligere har FOBU skrevet et brev til de kommuner, hvori vi har private dagtilbud, og gjort opmærksom på, at de private institutioner også er omfattet af kompensationen. 

Vi vender løbende tilbage, hvis der kommer nye oplysninger. 


Så er det nu – efterårets kurser står for døren! 

Efter et forår, hvor der har været fokus på organisering og praktik, har mange nu et endnu større ønske om et stærkt pædagogisk fokus for efteråret. Det håber vi i FOBU, at vi kan hjælpe jer lidt på vej med igennem vores mange efterårskurser, som skaber rum og mulighed for faglig udvikling. Så vil du styrkes fagligt som leder eller pædagog og få ny viden og nye kompetencer til at skabe de bedste rammer for udvikling og indlæring, så dyk ned i vores kursuskatalog for efteråret.  
 
Sådan forholder vi os til coronavirus:
FOBU følger Statsministeriets og Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. coronavirus. Derfor har vi iværksat en række tiltag for sikker og tryg kursusafholdelse bl.a. ift. indretning og forplejning. 


Vil du blive klogere på børnesyn? 

Det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan indeholder flere dele blandt andet børnesynet.

Børnesynet i danske dagtilbud tager udgangspunkt i, at det at være barn har værdi i sig selv. Børn har ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempi. Det gode børneliv er et liv med plads, tid og ro til at være barn og med et nært og tillidsskabende pædagogisk personale, der giver barnet nærvær, omsorg og tryghed til at kunne lære og udvikle sig.

Børn ses som kompetente og selvstændige, samtidig med at de har brug for omsorg, udfordringer, positive forventninger og tillid fra det pædagogiske personale. Det pædagogiske personale og ledelsen skal skabe organisatoriske rammer og et pædagogisk læringsmiljø, der muliggør, at børnene oplever nærhed, trivsel, læring, udvikling og anerkendende relationer.

Kurset hos FOBU vil være en kombination af oplæg om børnesyn fra Praksiskonsulenterne og inddragelse af børneperspektiver og gruppearbejde om, hvordan dagtilbud kan realisere elementerne, så der arbejdes ud fra intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan.

Så vil du blive klogere på børnesyn, så skynd dig ind og tilmeld dig efterårets kurser i København eller Aarhus.    


Pleo – et moderne betalingskort

Arbejde kan være hårdt. At købe ting til arbejdet, bør ikke være det. Derfor får du som medlem af FOBU nu en særlig god aftale på Pleo – det intelligente firmakort. Men hvad kan Pleo så? 

 • Få overblik: Se hvem der bruger hvilke penge. Sæt individuelle forbrugsgrænser for hver bruger. Slut med udlæg ud af egen lomme og refusioner. 
 • Automatiser mest muligt: Foretag et køb med dit Pleo kort. Få en notifikation på app'en med det samme. Tag et billede af din kvittering. Tilføj en kort tekst til købet. Pleo klarer resten.

Men hvad koster det dog så? Som medlem af FOBU får du en særlig god pris. Du skal nemlig kun betale 69 kr. om måneden pr. bruger/kort for Pleo’s Pro plan (normalpris 90kr.). 

Du kan læse meget mere her, og hvis du har spørgsmål til Pleo, er du velkommen til at kontakte vores regnskabskonsulent Simon Jørgensen på 3326 5666 eller på sj@fobu.dk.


Ny international skole i Ballerup og første administrerede skole i FOBU

I FOBU har vi længe været beskæftiget med flere forskellige oprettelser af nye private daginstitutioner. Dette område er nu blevet udvidet, da en af vores eksisterende daginstitutioner: Tinytots International Preschool har udvidet med en privatskole. Viking international School åbnede den 10. august i Egebjerg i Ballerup, og vi er i FOBU glade for og stolte af at kunne byde den nyoprettede skole velkommen i vores organisation og administration. Ballerup Bladet var til stede ved åbningen, og det er der kommet en fin artikel ud af, som kan læses her


Lån endelig løs af vores lokaler i FOBU

Vi har det seneste års tid fået sat vores baglokaler i stand, så de nu er blevet til tre fine mødelokaler.  De lokaler vil vi meget gerne dele med jer. De nye lokaler er tiltænkt til møder, prognosemøder mm., og derudover er I som medlemmer altid velkomne til at låne dem og det store kursuslokale gratis. Det kunne fx være, hvis I har brug for pladsen eller andre rammer til ansættelsessamtaler, personaledage, strategidage mm. Hvis I vil benytte jer af lokalerne, skal I kontakte os på telefon: 33248100 eller mail: info@fobu.dk.

Vi glæder os til at dele vores nye og fine lokaler med jer. 


Virtuelle temamøder om vejen til den skriftlige pædagogiske læreplan

Det igangværende arbejde med realisering af den styrkede pædagogiske læreplan er for mange blevet forsinket på grund af situationen med corona. Derfor er fristen for udarbejdelse af den styrkede pædagogiske læreplan udskudt til udgangen af 2020. Praksiskonsulenterne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer derfor i efteråret til virtuelle temamøder om arbejdet med realisering af læreplanen.

Så går du og mangler noget inspiration til og gensidig erfaringsudveksling om jeres arbejde med den skriftlige pædagogiske læreplan? Så tilmeld dig de virtuelle temamøder i september. Her kan du nemlig blive inspireret af oplæg fra Praksiskonsulenterne samt igennem erfaringsudveksling med andre ledere og konsulenter blive inspireret til det videre arbejde med at skriftliggøre læreplansarbejdet og udvikle den pædagogiske praksis.

Du kan læse meget mere og tilmelde dig her.


Så er det nu, du kan indstille en daginstitution til Årets Dagtilbud

Årets Dagtilbud er et samarbejde mellem Børne- og Undervisningsministeriet, BUPL, FOA og KL for at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde. Hver dag gør det pædagogiske personale over hele landet en stor og vigtig indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Alle kan indstille en daginstitution til Årets Dagtilbud. Det kan f.eks. være forældre og bestyrelser, medarbejdere og ledere, konsulenter og forskere.

Du kan læse meget mere om Årets Dagtilbud her - og husk indstillingen skal være sendt inden den 27. september 2020.


Kom i gang med kommunikationen og sæt spot på sproget

Efter et anderledes forår med stort fokus på organisering og samvær med børnene, går vi nu ind i efteråret. På trods af den ”nye” hverdag i dagtilbuddene, står arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan stadig højt på listen for mange. Danmarks Evalueringsinstitut har netop udgivet nyt materiale, hvor I kan få inspiration til arbejdet med børns kommunikation og sprog. 

Inspirationskataloget kan bruges af dig, som arbejder med pædagogik og udvikling i dagtilbud, eksempelvis som leder, medarbejder eller konsulent, og som gerne vil forstå sammenhænge mellem børns fællesskaber og deres kommunikation, vide mere om, hvordan interaktioner, sprog og kommunikation spiller sammen og ikke mindst få inspiration til, hvordan pædagogisk personale kan blive de bedste sproglige rollemodeller.

I kan finde materialet her.


HUSK - Nye førstehjælpspakker i FOBU!

I FOBU ønsker vi, at det skal være nemt, enkelt og billigt at holde hele personalegruppen opdateret omkring førstehjælp. Det er vigtigt for os, at I har de bedste vilkår for at passe på børnene, så derfor betaler vi halvdelen af udgiften. I kan fremover vælge mellem følgende pakker:

 1. Vælg mellem to grundpakker og få uddannet hele din personalegruppe ude hos jer, fx på et p-møde (max 16 deltagere). 4,5 time for 2500 kr.
 2. Få opdateret hele din personalegruppe ude hos jer (max 16 deltagere, og kursusbeviser er et krav).
  3 timer for 2000 kr.
 3. Er der udskiftninger i jeres personalegruppe, kan I sende enkelte medarbejdere på opdateringskursus. (Kursusbevis er et krav). Opdateringskurser afholdes to gange årligt i både København og Aarhus.
  GRATIS.

I kan læse meget mere om førstehjælpspakkerne lige her. 

Ønsker I enten mulighed 1 eller 2, skal I kontakte Hjerteslag.dk på tlf.: 31 41 61 10 eller mail: info@hjerteslaget.dk, (husk her at nævne, at I er medlemmer af FOBU). Ønsker I at deltage i et opdateringskursus hos FOBU (mulighed 3), foregår tilmeldingen via hjemmesiden https://www.fobu.hjerteslaget.dk/


140 års jubilæum for Fru Hedevig Baggers Børnehave 

Onsdag den 12. august 2020 var vi i FOBU inviteret til rund fødselsdag hos en af vores institutioner. Og det er ikke hver dag, at en institution fylder 140 år og stadig holder sig så godt som Fru Hedevig Bagger. Og med de 140 år får de også titlen som den ældst fungerende børnehave. 
Som med alle fejringer, traditioner og festligheder i Fru Hedevig Baggers Børnehave skete det med børneperspektivet for øje og med en masse børnechampagne, stor kagemand og sang i stor stil.  
Endnu engang stort tillykke med jubilæet, og vi ser frem til at følge jer mange år frem.


Inspiration til skabelse af pædagogiske uderum med børn i naturen

I denne tid er der kommet et større fokus og en stigende interesse for, hvordan vi skaber pædagogiske uderum for børn. Naturen er et unikt rum, som børn kan vokse og eksperimentere i, og den seneste tid har gjort, at flere dagtilbud har været igennem en "naturlig" omstillingsproces. Men det kan nogle gange være svært både fagligt og praktisk, og de små læringsmiljøer og det æstetiske i naturen kræver en opmærksomhed og bevidsthed fra det pædagogiske personale.

Men fortvivl ej. Inspirationen til aktivering af uderum findes flere steder bl.a. på EMU, i bøger, på podcast osv. En af de bøger, hvor man bl.a. kan finde inspiration til at skabe sunde udemiljøer for børn, er bogen: "Barnet i naturen - Naturen i barnet". Bogen sætter fokus på, hvordan naturen er et sundt og stimulerende læringsmiljø for børns udvikling, og den tager udgangspunkt i børns iboende nysgerrighed og naturlige behov for bevægelse, og hvordan vi voksne kan skabe gode rammer og grobund for en sund udvikling i børns udeliv. Her arbejdes der bl.a. med årets rytme, og hvordan man lader sig inspirere af naturen hele året. 

Du kan læse meget mere om bogen her.


Ledige pladser på kommende kurser 

Der er stadig ledige pladser tilbage på fobus kurser i september 2020.
Obs. vi følger udviklingen omkring corona og aflyser/flytter kurser, hvis det bliver nødvendigt:

 • Overbygningskursus: Leg og læring i læringsmiljøer den 10. september 2020 kl. 09.00-15.30 i Aarhus:
  På dette kursus skal vi fokusere på science, matematisk opmærksomhed og bæredygtig udvikling. Vi sætter på kurset også fokus på evalueringskulturen med pædagogisk dokumentation og praksisfortællinger som afsæt. Kursusdagen vil indeholde et forløb med didaktisk refleksion som metode til analyse af fortællingerne.
 • Ledermøde den 17. september 2020 kl. 9:00-12:00 i Kbh:
  På ledermøderne er der information fra FOBU samt oplæg og input ift. emner og temaer, som relevante for selvejende og private dagtilbud. Udover diverse oplæg består møderne også af debat, dialog og gensidig sparring mellem lederne.
  På mødet den 17. sep. vil der desuden være oplæg fra vores juridiske konsulent Heidi Toelbjerg Nielsen om den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. 
 • Informationsmøde i den nye ferielov fortsat den 18. september 2020 kl. 10.00-12.00 i Aarhus:
  Den nye ferielov træder som bekendt i kraft den 1. september 2020. På informationsmøderne i efteråret 2019 havde vi særligt fokus på overgangsperioden og de overgangsregler, der var brug for i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie. På informationsmøderne til efteråret vil vi fokusere på reglerne i den nye ferielov – hvilke ændringer er foretaget, og hvad skal I som ledere være opmærksom på i forhold til den nye ferielov og de muligheder, der opstår ved samtidighedsferie, som erstatter det forskudte optjenings- og ferieår.

Du kan finde disse kurser og en masse andre i vores kursuskatalog her. Alle kurser er gratis for medlemmer og finder sted både i Aarhus og København.


Følger du FOBU på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster FOBU løbende informationer om blandt andet vores arrangementer, spændende artikler og meget andet.
Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger FOBU på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

25. september 2020