Så er det nu! - fobu årsmøde 2020 

Børneområdet er de seneste år kommet under pres: Øgede krav til kvalitet og dokumentation, effektiv anvendelse af ressourcer og skærpet konkurrence om arbejdskraften er blot nogle af de ting, som præger hverdagen i dag- og fritidsinstitutioner. Det stiller større krav lederne og til behovet for at udvikle ledelse. Et af kravene til selvejende og private ledere er i dag, at de skal evne både at lede opad, nedad, udad og ikke mindst fremad. På fobus årsmøde 2020 stiller vi med inspiration, hands-on teknikker og humor skarpt på nogle af de forskellige ledelsesretninger og -roller, som nutidens ledere skal mestre.

Konferencen byder i år bl.a. på tre engagerede oplægsholdere, som sætter fokus på, hvilke egenskaber fremtiden kræver af institutionsledere (Henrik Good Hovgaard, futurist), hvordan man som leder skaber arbejdsglæde, udvikling og sammenhængskraft i institutionen indenfor nogle ofte meget snævre rammer (Peter Langdal, sceneinstruktør/teaterleder) og til slut en workshop, hvor vi bliver klogere på, hvordan vi bedst muligt leder opad (Anders Stahlschmidt, konfliktmægler og journalist).

Du kan læse hele programmet og tilmelde dig årsmødet 2020 her. Vi glæder os allerede til endnu et årsmøde med jer fyldt med faglig inspiration og hyggeligt samvær.


Ny "Sikker mail" løsning

Et nyt år byder på nye muligheder, og derfor har vi i fobu den seneste måned været i gang med at teste en alternativ og bedre "Sikker Mail" løsning end Nets medarbejdersignatur.

Fire af vores institutioner indvilligede i at deltage i testen, og forløbet er gået rigtig godt. Tilbagemeldingerne fra både test-institutionerne og fobu medarbejderne har været meget positive, og institutionerne har bl.a. i testperioden oplevet færre tekniske problemer og smidigere betjening.

Med den nye ”Sikker Mail” løsning sparer I tid, når I fremover skal kontakte fobu med personfølsomme oplysninger, da der ikke længere skal anvendes NemID. Den nye løsning er uden økonomiske omkostninger for institutionerne, og der skal ikke udføres nogle installationer.

Den nye løsning træder i kraft den 3. februar 2020, og guiden til at anvende Sikker Mail kan I læse her eller finde i ”Dokument kiosken” på fobu.dk. Alle institutioner vil også modtage en mail med guiden inden 3. februar 2020.

Hvis der er spørgsmål, skal I være mere end velkomne til at kontakte fobu IT. 


Ny souschef og organisationskonsulent i fobu

Et stort velkommen til Signe Rekve, der 1. februar 2020 starter som souschef og organisationskonsulent i fobu.

Signe kommer fra en stilling som leder af den selvejende institution Fuglereden, der er beliggende i Brønshøj, hvor hun har været leder siden 2017. Udover arbejdet som institutionsleder er Signe bl.a. også netværkskoordinator, medlem af DEAs dagtilbudsnetværk og forvaltningens implementeringsgruppe.
Signe har et bredt pædagogisk interesse- og kompetenceområde og ser bl.a. frem til at kunne bidrage til, at den pædagogiske faglighed i endnu højere grad sættes på fobus dagsorden og profil.

Vi håber, at I vil tage godt imod hende.


Feriepengeforpligtigelse

Nu er alle regnskaber for de selvejende institutioner sendt ud til lederne med henblik på bestyrelserne gennemgang.

Følgende kommuner: København, Lyngby-Taarbæk, Svendborg og Århus har sendt en instruks til fobu om, at der skal afsættes en gældspost i de selvejende institutioners regnskab svarende til de indefrosne feriepenge vedrørende overgangsordningen til den nye ferielov. (Optjeningsperiode: 1. september til 31. december 2019).

Et tilsvarende beløb modposteres direkte på egenkapitalen, hvorved egenkapitalen reduceres med de nævnte indfrosne feriepenge. BDO er bekendt med, at instruksen kommer i forlængelse af, at en tilsvarende instruks er kommet fra Indenrigsministeriet til kommunerne.
Der er tale om, at der i institutionerne nu registreres en del af de reelt indefrosne feriepenge. Restferiepenge optjent i 2018 og feriepenge optjent i perioden 1. januar 2019 frem til 31. august 2019 fremgår fortsat ikke af regnskabet. Det vil sige, at det kun er de indfrosne feriepenge, der fremgår i regnskabet.

Fobu og BDO er dog uenige i overstående, da vi mener, at modposten til den medtagne gæld ikke reelt skal medføre en reduktion af egenkapitalen i institutionens regnskab, idet feriepenge ultimativt skal afregnes af kommunerne. Vi anser posteringen som en postering, der alene skal give kommunerne oplysninger til brug for deres eget regnskab.

Men som det ser ud nu, er det et krav fra kommunerne, at det skal medtages i regnskabet, og pt. er der derfor ikke noget, som I skal gøre. Skulle der på et tidspunkt komme ændringer fra kommunerne omkring dette, melder vi selvfølgelig straks ud til jer.

Har I spørgsmål vedrørende feriepengeforpligtigelsen, er I naturligvis altid meget velkomne til at kontakte jeres regnskabskonsulent.


EKSTRA bestyrelseskursus i København

Pladserne til vores bestyrelseskursus i København den 26. februar 2020 er blevet revet væk, og derfor har vi valgt at udbyde et ekstra bestyrelseskursus den 27. februar 2020. Vi er meget glade for den store tilslutning til kurserne, og vi ser frem til at se jer og jeres bestyrelser til en aften, hvor vi stiller skarpt på bestyrelsernes ansvar og opgaver. 

I kan læse mere om bestyrelseskurset og tilmelde jer her.


Skattefritagelse for fri telefon og internet rulles tilbage 

Den tidligere regerings lovforslag vedrørende ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet fra januar 2020 er blevet rullet tilbage af den nuværende regering. Det betyder, at der fortsat skal betales skat af fri telefon og internet med en sats på 2.900 kr. årligt (2020-sats). Det gælder elektronik, som stilles til rådighed af institutionen, og som må benyttes til privat brug af lederen.

Hvis der skulle være spørgsmål til den fortsatte beskatning, er I velkommen til at kontakte fobu.


Skab ro med børneyoga og mindfulness

Yoga, meditation og mindfulness vinder stadig mere frem. Mens flere og flere voksne mærker effekten på krop og sind, bliver frøene sået til også at folde yogaens verden ud sammen med børnene. Og det virker for både voksne og børn – det skaber ro i kroppen at dyrke yoga, mindfulness og meditation. 

Efter den store tilslutning til kurserne i 2019, udbyder fobu igen i år yogakurserne: "Skab ro med børneyoga og mindfulness for 2-8 årige" i både København og Aarhus. Men som noget nyt har vi i år valgt også at afholde opfølgende yogakurser, hvor vi går endnu mere i dybden med arbejdet med de enkelte yogastillinger, så I føler jer endnu bedre klædt på til at fortsætte med yoga i jeres institution. Derudover vil I på kurset få mere baggrundsviden om krop, åndedræt, nervesystem og sanser samt endnu flere variationsmuligheder til både børneyoga og mindfulness.  

I kan læse mere om kurserne og tilmelde jer her.


Workshops om sprogvurderings-materiale 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) afholder workshops for pædagogisk personale om det nye sprogvurderingsmateriale til toårige ’Sprogvurdering 2 år’.
Workshoppene finder sted tre forskellige steder i landet, henholdsvis d. 24., 25. og 26. marts 2020 i København, Aarhus og Odense.

Workshoppene er målrettet pædagogisk personale i dagtilbud, som skal anvende ’Sprogvurdering 2 år’. På workshoppen vil deltagerne blive introduceret for materialet og gennem øvelser og drøftelser blive klædt på til at anvende materialet.

Det koster 250 kroner at deltage. Der er plads til 50 deltagere på hver workshop.
I kan læse mere om workshoppene, se programmet og tilmelde jer her. 


Ledige pladser på kommende fobu kurser

Der er stadig ledige pladser tilbage på fobus kurser i februar 2020:

  • Temaeftermiddag for studerende/vejledere og ledere den 5. februar 2020 kl. 13.00-16.00 i København:
    Som noget nyt arrangerer fobu temaeftermiddage for studerende, deres vejledere og eventuelt ledere. Formålet med temaeftermiddagene er at give de studerende en introduktion til selveje/privatområdet, oplæg med udgangspunkt i relevante emner samt videns- og erfaringsdeling.
    Eftermiddagen byder bl.a. på oplæg med Stine Elverkilde, lektor, forfatter og foredragsholder, som vil sætte spot på udfordringen med at kunne oversætte mellem teori og praksis. En superspændende og evig aktuel fordring for pædagoger og måske i særdeleshed for nye indenfor faget. 
  • Ledermøde den 6. februar 2020 kl. 12.30-15.30 i København:
    På ledermøderne er der information fra fobu samt oplæg og input ift. emner og temaer, som relevante for selvejende og private dagtilbud. 
    På ledermødet kommer Charlotte Sneding Rohde fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og fortæller om mulighederne ved "Fast-track" i forbindelse med at understøtte institutionerne/lederne med at nedbringe sygefravær og afkorte langvarige sygemeldinger. I tilfælde, hvor et sygefravær risikerer at vare i mere end 8 uger, kan du som arbejdsgiver med fordel anmode om Fast trackbehandling af sygemeldingen i kommunen. En tidlig opfølgning gør det muligt for kommunen at sætte hurtigt ind med relevant støtte i en svær situation, så du får din medarbejder tilbage hurtigst muligt.

Du kan finde disse kurser og en masse andre i vores kursuskatalog her. Kurserne er gratis for medlemmer og finder sted både i Århus og København.


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.
Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

3. september 2020