Arbejdsmiljøkursus for de private ledere 

På grund af Corona-situationen må vi desværre aflyse det 1½ dags supplerende arbejdsmiljøkursus den 14.–15. maj 2020.
 
Til gengæld vil vi gennemføre kurset igen til næste år den 20.–21. maj 2021, også på Hornstrup Kursuscenter, med samme program som i år. Dem af Jer, som allerede har tilmeldt sig, vil i løbet af efteråret få mulighed for at tilmelde jer kurset, før vi åbner op for nye tilmeldinger. Det vender vi tilbage om, når vi nærmer os.

Vi beklager at måtte aflyse, men vi håber meget at se jer til næste år!


Til københavner institutionerne 

Vi har tidligere skrevet ud om et særskilt tilbud om et praktikvejledermodul til halv pris på baggrund af Københavns Kommunes nye krav om, at en pædagog fra hvert netværk skal have gennemført et praktikvejledermodul, for at institutionerne må modtage praktikanter fra pædagoguddannelsen. Vi har stor forståelse for, at jeres dage er fyldt til randen med mange andre vigtige ting, så følgende er blot en serviceoplysning.

I må meget gerne tilmelde jer med det samme, hvis et hold skal kunne oprettes allerede til efteråret. Hvis holdet først er fyldt ved udgangen af juni, kan holdet først blive en realitet til foråret 2021. Meld også meget gerne tilbage, hvis I takker nej - det er ingen skam.

Her er en flyer med lidt inspiration


Overbygningskursus i science kommer til efteråret

I 2019 bød fobu akademi på kurset: "Leg og læring i læringsmiljøer – en ”science-pædagogisk” udfordring", hvor pædagoger, medhjælpere og ledere kunne tage på kursus i  "det nye" læreplanstema: Natur, udeliv og science og få tips og tricks til, hvordan de kom godt igang science. 

Flere har siden da efterspurgt et overbygningskursus, og mange har i hjemsendelsesperioden brugt tid på at læse, finde inspiration og arbejde med temaet. Derfor har vi i september planlagt to heldagskurser - et i København og et i Århus - som bliver en ”overbygning” på halvdagskurset: "Leg og læring i læringsmiljøer – en ”science-pædagogisk” udfordring". 

På kurset sættes der fokus på science, matematisk opmærksomhed og bæredygtig udvikling. Vi undersøger hvilke ’natur, udeliv og science’ aktiviteter I allerede arbejder med i jeres pædagogiske praksis. Hvad lykkes og hvad giver jer udfordringer? Derudover sætter vi på kurset også fokus på evalueringskulturen med pædagogisk dokumentation og praksisfortællinger som afsæt.  

Dette er blot nogle af de ting, som kurset vil indeholde, og du kan læse meget mere om kurserne og tilmelde dig her i København og Århus.


Vi opdaterer på livet løs

I fobu opdaterer vi i øjeblikket de forskellige kontakt- og bestyrelsesoplysninger i vores systemer, der vedrører jeres institutioner. Det betyder, at vi kan have kontaktet jer af forskellige årsager og derfor også flere gange. Vi beklager, hvis det har ført til ekstra arbejde, men vi håber, at I vil være behjælpelige med at holde os opdateret. For jo mere vi ved om jer, jo bedre kan vi hjælpe.


Forskningsprojekt: AnkerDagtilbuds indsatser og betydning under COVID-19

Vi har i fobu fået en enestående mulighed for at deltage i et forskningsprojekt sammen med DPU om betydningen af jeres indsatser lige nu i denne Coronaprægede tid. Vi er voldsomt interesserede i at få dokumenteret, hvor stor en betydning I har for det danske samfund. Så her kommer en kraftig opfordring til at udfylde dette spørgeskema! Hvis du derimod ikke vil deltage, skal du også klikke på linket og trykke ”ønsker ikke at deltage”. 

Forskningsprojektet er centreret omkring tre forskningsspørgsmål:

  1. På hvilke måder tilrettelægger dagtilbud genåbningen, og hvordan forløber denne genåbning for pædagogisk personale, børn og forældre? 
  2. Hvordan oplever det pædagogiske personale og forældre, at disse indsatser får betydning for børnenes hverdag, deltagelse, trivsel og udvikling?
  3. At bidrage til udvikling af samfundsmæssig viden om velfærdsstatens pædagogiske profession, direkte forbundet til varetagelse af pædagogisk arbejde i dagtilbud under coronavirus pandemien.

Deadline er fredag den 15. maj kl. 12.00.


Del din hverdag!

Med corona-situationen er hverdagen ændret for alle – ledere, pædagoger, børn og forældre. Og i en hverdag, hvor alt er vendt på hovedet, er det endnu mere vigtigt, at vi står sammen og deler vores oplevelser og erfaringer. 

Alle dagtilbud oplever lige nu, at både nødpasning og genåbningen har stillet nye krav til arbejdspladsfællesskaber og arbejdsvilkår – både på godt og ondt. Her kan du læse to selvejende lederes beretning om de ændrede arbejdsvilkår og en forandret hverdag – hvordan ”at arbejde i døgndrift” er blevet mere en realitet end et udtryk, men også hvordan den aktuelle situation har medvirket til et tættere og bedre samarbejde mellem selvejende institutioner og det kommunale system.

Du kan her læse: 


Skoler og daginstitutioner får mere plads i statens naturområder

Regeringen er kommet med et nyt udspil – Skoler og daginstitutioner får mere plads i statens naturområder. Institutionerne vil kunne benytte Naturstyrelsens områder, som ellers er lukket pga Covid-19.  Det gælder fx en række madpakkehuse, naturlegepladser, naturcentre og toiletter. Disse vil kunne åbnes for lokale skoler og dagtilbud, der ønsker at gøre brug af dem.

De konkrete aftaler for den enkelte skole eller dagtilbud om brug af Naturstyrelsens faciliteter skal aftales mellem kommunen og Naturstyrelsens lokale enhed.

I kan læse mere her.


I børnehave på Statens Museum for Kunst - En hverdag fyldt med kunst

Stort set alle dagtilbud i Københavns Kommune er genåbnet, men der er stadig ikke plads til, at alle børnene kan vende tilbage til deres vante rammer. Sundhedsstyrelsen har nemlig fremsat en række krav om hygiejne, små grupper og afstand, der betyder, at der langtfra er plads til alle børnene i institutionernes lokaler og på udendørsarealerne. 

Derfor må der tages alternative løsninger i brug – og for børnenes vedkommende nogle gode nogle af slagsen. Der er nemlig i Københavns Kommune bl.a. lavet aftaler med kulturinstitutioner som fodboldstadionet Telia Parken, forlystelsesparken Tivoli samt almenboligforenigernes beboerhuse om, at de kan facilitere lokaler til børnepasning.

Og her har en af vores institutioners børn vundet i lotteriet! Martha hjemmet har nemlig pga. mangel på plads fået muligheden for at etablere en midlertidig børnehave på Statens Museum for Kunst.

I kan læse meget mere om hverdagen på et kunstmuseum her.


En god nyhed fra Århus

I denne ekstraordinær tid har vi selvsagt også brug for ekstraordinære tiltag, så vi kan komme ud på den anden side på den bedst mulige måde.

Dette har Århus byråd besluttet at hjælpe flere institutioner i denne krisesituation med. Institutionerne er nemlig blevet tildelt et tilskud til at kunne igangsætte lokale anlægsinvesteringer.
Tilskuddet skal i nogle af institutionerne blandt andet bruges til opbygning af en pagodehytte, en madpakkehytte på en legeplads, forbedringer af en legeplads og overdækning af en terrasse ved institutionens hytte i skoven.

En god nyhed i denne ekstraordinære tid.


Inspirations­katalog til pædagogiske aktiviteter under corona­epidemien

Sundhedsstyrelsen har som konsekvens af corona-epidemien opstillet en række sundhedsfaglige retningslinjer, som skal følges i alle landets dagtilbud. Fra den ene dag til den anden skal alt lige fra den fysiske indretning og de daglige rutiner til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan gentænkes.

I det nye inspirationskatalog, som er udarbejdet af Sundhedstyrelsen i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Akademisk Forlag, fokuseres der på, hvordan man kan arbejde inden for de seks læreplanstemaer under de nye forhold samt relatere til emner som smittespredning og hygiejne på en pædagogisk relevant måde. I kataloget giver seks fagpersoner deres bud på aktiviteter, hvor fællesnævneren er, at de kan gennemføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for dagtilbud.

Du kan se inspirationskataloget her. 

Inspirationskataloget er anden del af et samlet materiale til personalet i dagtilbud. Se første del: Det pædagogiske arbejde i dagtilbud under coronaepidemien.


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.

Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

25. september 2020