Så nærmer tiden sig til årsmødet! 

Tiden går, og klokken slår, og fobus årsmøde den 23.-24. april 2020 nærmer sig med hastige skridt. Fristen for tilmelding er den 3. april 2020, og det er absolut sidste frist, så skynd jer at få tilmeldt jer allerede nu. 

Allerede nu er der 48 tilmeldte, og vi glæder os meget til endnu et årsmøde med jer fyldt med faglig inspiration og hyggeligt samvær.
Du kan se programmet og tilmelde dig årsmødet 2020 her.


Aftalen om minimumsnormeringer er på plads - men nogle er glemt!

Endelig kom de længe ventede minimumsnormeringer med de første 500 millioner kroner til bedre normeringer. Men det skulle hurtigt vise sig, at nogle havde ventet forgæves - nemlig de private institutioner. De får hverken del i pengene eller muligheden for et minimum af pædagoger. Begrundelsen fra Christiansborg er blandt andet, at de ikke har samme forpligtelser som de kommunale.

Det har skabt forundring og vrede. Som paraplyorganisation mener vi, at pengene skal følge børnene uanset institutionens juridiske status, da alle børn skal have ret til et minimum af pædagoger, uanset hvilken daginstitution, de hører til i.

Mange af de private institutioner har vægtet, at forældrebetalingen skulle lægge tæt op ad den kommunale, men den nye aftale kan tvinge disse til at skulle skrue op for forældrebetalingen for at kunne følge med normeringerne i det kommunale.
Mange private dagtilbud er små steder, hvor personale og forældre i tæt samarbejde forsøger at sikre de mest optimale rammer for børnenes trivsel og udvikling, og mange steder fungerer de private institutioner som et alternativ til de ofte meget store dagtilbud, der ellers er i det kommunale. Ved at skabe ringere vilkår for de private, og dermed presse institutionerne til at skrue op for forældrebetalingen, frarøves nogle familier muligheden for at vælge en privat institution, selvom et lille dagtilbud vil være bedre for deres barn end et større.

Det er en udvikling, som vi i fobu frygter, og derfor vil vi gøre, alt hvad vi kan for at tydeliggøre absurditeterne i aftalen og udelukkelsen af de private. Blandt andet har vi taget kontakt til Jacob Mark, børneordfører fra SF, og inviteret ham på besøg i en af vores private daginstitutioner for at give ham et billede af, hvad en privat institution egentligt er, og hvilke vilkår der er for at drive disse tilbud.
Og sidst men ikke mindst arbejder vi hårdt for, at aftalen for 2020 ikke gentages i årene fremover.


Sidste udkald for informationsmøder omkring MIT

I 2019 og starten af 2020 har vi været i gang med at udfase lønprogrammet Perspektiv TID, og den 1. juni 2020 bliver programmet lukket endeligt ned. Fra da af overgår alle til det nye fraværs- og arbejdsbestemte tillægssystem, MIT Perspektiv, som giver dig som leder et overblik over medarbejderes ferie, fravær, omsorgsdage, lønsedler, lønsammensætning, diverse rapporter, udtræk m.m.

For at gøre overgangen lettest mulig har vi afholdt nogle månedlige undervisnings- og tastedage i fobu, hvor vores løn- og personalekonsulent Tina Smed Laursen har introduceret lederne for systemet. 
Til de af jer, som ikke har deltaget i et af de foregående informationsmøder omkring MIT eller til de af jer, som har behov for en opfølgning, har vi indlagt et informationsmøde den 14. maj kl. 10.00-12.00.
I kan tilmelde jer informationsmødet her.


Kom med ideer til kurser for 2. halvår 2020

Vi er allerede i fuld gang med forberedelserne til kursuskataloget for 2. halvår 2020. Fobu akademi 2020 vil som altid indeholde genkendelige kurser og møder fx bestyrelseskurser, ledermøder mm., men kursuskataloget vil også være spækket med nye og spændende kurser. Og det er her, at I kommer ind i billedet. Vi vil nemlig gerne inddrage jer i planlægningen af indholdet for fobu akademi.

Så går du med en ide til et godt kursus, kender til en spændende oplægsholder, eller er der et emne, som især optager jer i jeres institution? Så skynd jer at skriv jeres ideer til kommunikations-konsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.


Corona-frygt: Hvordan håndterer vi det i dagtilbuddene 

Vi snakker alle om det, og det ligger højest på mediernes dagsorden lige nu. Corona-virussen breder sig, og nu er den også kommet til Danmark. 

Derfor siver frygten for den smitsomme Corona-virus nu også ind i de danske daginstitutioner, og det skaber bekymringer hos forældre, pædagoger, børn og andet. I følgende BUPL artikler kan du læse om, hvordan du skal forholde dig til Corona-frygten i dagtilbud og få nogle gode råd til, hvordan du taler med børn om Corona

Vi har her i fobu fået flere spørgsmål fra ledere omkring Corona-virus, og hvordan man skal forholde sig, hvis en medarbejder f.eks. har været på ferie i Norditalien. Som I kan se af Sundhedsstyrelsens vejledning nedenfor, skal man som udgangspunkt ikke mistænke, at en medarbejder med feber, hoste eller vejrtrækningsproblemer har smitte med ny Corona-virus.
COVID-19 skal alene mistænkes hos en syg medarbejder, hvis denne har feber, hoste eller
vejrtrækningsproblemer OG haft rejseaktivitet til områder med udbredt smittespredning eller har haft tæt kontakt til en person med påvist eller mistænkt COVID-19.
 
Du kan også læse mere om Corona her:


Input til dagsorden på repræsentantskabsmødet

Nu ligger årsmødet lige om hjørnet, og det er derfor også tid til at indgive forslag til dagsordenens punkt 6, 7, 8, 9 og 10 på repræsentantskabsmødet. Forslagene skal sendes til bestyrelsesformand Ida Balling på info@fobu.dk senest den 20. marts 2020. 

De nævnte dagsordens punkter er følgende:

 • 6. Behandling af indkomne forslag
 • 7. Valg til bestyrelsen jf. § 7, stk. 1.
 • 8. Valg af suppleanter jf. § 7, stk. 1.
 • 9. Præsentation af evt. ildsjæle/fyrtårne jf. § 7, stk. 2.
 • 10. Valg af ekstern revisor

Der er en ledig plads i bestyrelsen, der er øremærket medlemmers institutionsledere samt en suppleantplads. Derudover er der en plads ledig for en person, der ikke er ansat hos en af vores medlemsinstitutioner. Også her er der en suppleant plads ledig. Så hvis der er nogle, der ønsker at stille op til fobus bestyrelse eller har forslag til personer, som kunne være interessante at have som en del af vores bestyrelse, skal I ligeledes sende en mail til info@fobu.dk senest den 20. marts 2020.


Fobu investerer endnu mere i de pædagogiske kræfter!

Fra 9. marts 2020 starter Linda Busgaard i fobu som pædagogisk praktikant. Hun er uddannet pædagog og cand. pæd. og skal de næste 12 uger få øje på og skabe overblik over endnu flere områder, hvor vi kan bistå vores institutioner og være på forkant med jeres behov. Vi skal i fremtiden se hele vejen omkring en institution med et pædagogisk udviklingsfokus på lige linje med den gode administrative bistand.

Vi håber, at I vil tage godt imod hende.


Om lidt findes der også private fritidshjem i København!

I 2019 besluttede Københavns Kommune som led i budgetforliget at omdanne de selvejende fritidshjem i kommunen til kommunale KKFO’er. Og ved udgangen af året opsagde kommunen driftsoverenskomsterne med alle vores fritidsinstitutioner. 

Siden da har vi, sammen med de af vores fritidshjem, som ønskede og havde mulighed for det, kæmpet for, at de kunne overgå til at blive private og derved bestå. Det er nu nået så langt i processen, at Børne- og Ungdomsudvalget har godkendt vores to fritidshjem, Sct. Johannesgaarden og Lindholm, som private. Det er en stor sejr og bliver en spændende proces at følge og være med i.


Ledige pladser på kommende fobu kurser

Der er stadig ledige pladser tilbage på fobus kurser i marts 2020:

 • Skab ro med børneyoga og mindfulness for 2-8 årige - Kursus #1 den 26. marts 2020 kl. 09.00-13.30 i Aarhus
  Kursus #1 henvender sig til dig, der er nysgerrig på, hvordan du kan bruge børneyoga og mindfulness i den pædagogiske hverdag. Til dig, der måske selv har prøvet lidt af eller bare gerne vil i gang helt fra bunden, og som ønsker inspiration og hjælp til at komme i gang.
 • Skab ro med børneyoga og mindfulness for 2-8 årige - Kursus #2.1 og #2.2 den 26. marts 2020 kl. 14.00-18.00 samt mandag den 8. juni kl. 14.00-16.00 i Aarhus
  På Kursus #2.1 går vi mere i dybden med de ting, som du lærte på Kursus #1. Vi kommer til at arbejde mere med de enkelte yogastillinger, så du føler dig endnu bedre klædt på til at fortsætte med yoga i din institution, uanset om du har erfaring med yoga på forhånd eller ej. Derudover vil du få mere baggrundsviden om krop, åndedræt, nervesystem og sanser samt endnu flere variationsmuligheder til både børneyoga og mindfulness.   
  Kursus #2.1 vil, som Kursus #1, være en blanding af teori og praksis, og derudover vil der være arbejde i grupper, hvor du vil opleve allerede at komme i gang med din implementeringsproces. Vi sætter rammerne op for, hvordan du får den nye inspiration omsat til virkelighed i dit arbejde.

Du kan finde disse kurser og en masse andre i vores kursuskatalog her. Kurserne er gratis for medlemmer og finder sted både i Århus og København.


Følger du fobu på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster fobu løbende informationer om blandt andet fobus arrangementer, spændende artikler og meget andet.
Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger fobu på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

3. september 2020