For sen indberetning af december lønnen kan give problemer  

At lave ”gammel” løn, hvor lønnen først er til disposition den efterfølgende måned, er normalt ikke noget problem for årets første 11 måneder. For december måned er det dog anderledes. Udbetales december lønnen med dispositionsdato i januar måned, tilhører lønnen skattemæssigt det nye indkomstår.

Det giver problemer i forhold til fradrag, pension og feriepenge. Helt konkret betyder det, at medarbejderens indtægt i det gamle år bliver mindre end forventet, og indtægten i det nye år bliver større end forventet. Det kan f.eks. have betydning for de medarbejdere, som går på efterløn, på anden måde overgår til overførselsindkomst eller er afhængig af indkomstafhængige ydelser fra det offentlige, f.eks. boligstøtte. Ligesom det betyder, at pensionsindbetalinger bliver mindre det ene år og større det andet. For sen indberetning af december lønnen giver også problemer i forhold til regnskabet 2020, da lønudgiften først falder i 2021.

Det er derfor vigtigt, at I sender dokumenter for ansættelse, ændringer og fratrædelse til lønteamet senest den 17. december 2020.

Indberetning af variable lønydelser (herunder vikartimer til og med den 15. december) og fravær skal indberettes i MIT senest den 17. december 2020.

Lønseddel sendes til lønmodtagerens E-boks den 23. december 2020, og lønnen er til disposition den 30. december 2020.

Har I spørgsmål, er I naturligvis altid meget velkomne til at kontakte lønteamet.


Nyt år = nye muligheder = nye kurser 

Vi har nu lagt sidste hånd på fobu akademi 1. halvår 2021, og her er fagligheden sat helt i førersædet med kurser til både ledere, medarbejdere og bestyrelser. Og som altid er alle kurserne åbne for alle og gratis for medlemmer.

Så trænger jeres kommunikation-værktøjskasse til et eftersyn, så den er helt klar til 2021 og til de mange kommende MUS/GRUS-samtaler? Er 2021 året, hvor I for alvor tager hul på arbejdet med evaluering og implementering af den styrkede læreplan, og har I brug for inspiration til en personlig plan for de første konkrete skridt til at løfte evaluerings- og implementeringsarbejdet i jeres institution? Eller skal 2021 i stedet være året, hvor I stiller skarpt på læreplanstemaet ”Leg” og bliver bedre legere med den pædagogiske metode ”Fælles legemanuskripter”?

Inspirationen finder I i fobu akademi 1. halvår 2021. Kurserne ligger på hjemmesiden, og I kan allerede gå ind og tilmelde jer nu!

Det skal I huske ift. regnskabsafslutningen 2020!

Vi nærmer os med hastige skridt året 2021 og regnskabsafslutningen 2020. Som nævnt i forrige nyhedsbrev overgår vi i år til elektroniske underskrifter på regnskaberne via den digitale tjeneste Penneo. Når vi nærmer os, vil vores revisionsselskab BDO sende et link til alle ledere og bestyrelser, og via linket kan I med jeres NemID elektronisk underskrive jeres regnskab.

Derfor er det så vigtigt, at vi i fobu har en opdateret bestyrelsesliste fra alle institutioner. Alle ledere har modtaget en bestyrelsesoversigt på mail, som I bedes udfylde og returnere til os.


Fra stress til trivsel – kursus i Aarhus 

Den seneste tid har vi oplevet, at der i flere institutioner er sket mærkbare forandringer i form af hyppigere udskiftninger i personalegruppen, lederskifte mv., og som har medvirket til en stresset hverdag, hvor det kan være svært at nå at trække vejret.
Derfor udbyder vi kurset ”Fra stress til trivsel” den 20. januar 2021 kl. 17.00-20.00 i Aarhus.

Al forskning viser, at trivsel skaber vækst, arbejdstilfredshed og reducerer stress, og netop det sætter vi fokus på til workshoppen: "Fra stress til trivsel": Hvordan skaber man trivsel for sig selv, og hvordan skabes de rammer, der skal til for, at det lykkes.

Thomas Milsted, foredragsholder og tidligere direktør i Center for stress, sikrer, at du går fra kurset med viden og redskaber til at skabe forudsætningerne for trivsel og forebyggelse af stress. Så skynd jer ind og tilmeld jer og/eller jeres medarbejdere på vores hjemmeside nu.


Nye forsikringer -> Store besparelser!

Fobu har vagt at indlede et samarbejde med en uvildig forsikringsmæglervirksomhed, fordi vi ønsker at sikre os, at I som medlemmer har de bedste vilkår og priser på forsikringsområdet.

Vi har valgt forsikringsmæglervirksomheden Honestus & Partners som samarbejdspartner, og de har med afsæt i jeres nuværende forsikringer i oktober måned gennemført et udbud på alle forsikringerne.

Grundet den store volumen af vores forsikringer, (ca. 100 medlemmer har tegnet forsikringer via fobu), har det været muligt at få meget attraktive tilbud fra forsikringsselskaberne. Honestus & Partners har foretaget en grundig sammenligning af de forskellige tilbud, og valget er faldet på Protector Forsikring.

Samlet set er den økonomiske besparelse på mellem 11 og 87 procent, og der er derfor tale om ganske store beløber.
I kan læse mere om, hvad det har af betydning for jer som medlem her.

Vi håber meget, at I vil finde det nye forsikrings setup positivt – både økonomisk og indholdsmæssigt.


Vi står klar til at hjælpe med jeres lederudviklingssamtaler (LUS)

Lederudviklingssamtalen (LUS) er vigtig, fordi den skaber sikkerhed for, at leder og bestyrelse som minimum én gang om året får talt om trivsel og udvikling. Lederne efterspørger bl.a. LUS, fordi de har behov for at få feedback fra deres bestyrelsesformand/øverste leder, eller fordi de savner sparring i hverdagen. Derfor står vi i fobu altid klar til at hjælpe til med at få afholdt jeres lederudviklingssamtaler, så alle får et godt udbytte ud af det.

Så hold jer ikke tilbage, hvis I ønsker, at vi kommer ud og faciliterer jeres LUS – lederudviklingssamtale. Det gør vi ganske gratis, da det positive samarbejde i dagtilbudsledelsen, det kvalificerede ledelsesrum og den gode dialog er af høj prioritet for os.


Fra Kbh. barn til Aula – og adgang til Rambøll/Hjernen og hjertet

Som den sidste af alle kommuner flytter København nu også over på Aula. Følgende mail er sendt til alle Københavnerledere med referat fra det seneste møde med Fagligt Center. Fordelen er stor på borger-siden, da samtlige dag- og fritidstilbud er på samme platform. Aula giver gratis adgang til Rambøll/Hjernen og hjertet, som vi ved, at mange af jer har efterspurgt.

Det er desværre ikke muligt for private dagtilbud at købe adgang til Aula, som ligeledes er noget, der har optaget mange. Til gengæld kan man som privat dagtilbud købe adgang direkte til Rambøll; Standardprisen for det første modul er 10.000 kr. og herefter koster et modul 5000,-. Heldigvis giver flere kommuner gratis adgang (bl.a. Vordingborg, Frederiksberg og Ballerup).

Har I spørgsmål i forbindelse med Aula, kan I sende dem til souschef Signe Rekve på sire@fobu.dk.


Lønpolitik 

I Forhåndsaftalen mellem Københavns Kommune og BUPL, som også dækker de selvejende institutioner, står det anført, at der skal være udarbejdet en lokal lønpolitik.

Hvis I ikke allerede har udarbejdet en lønpolitik for jeres institution, anbefaler vi, at I gør det, og vi vil meget gerne være behjælpelige med en skabelon i forhold til udarbejdelsen af lønpolitikken. Har I spørgsmål eller andet, er I velkomne til at kontakte os.  


Vi tager med kyshånd imod jeres input!

I fobu er vi så glade for jeres feedback og input, fordi det er med til at sikre, at vi kan levere de bedste ydelser og den mest kvalificerede service til jer! Blandt andet har vi været så heldige, at souschef Signe, jurist Heidi og lønkonsulent og systemudvikler Tina har været inviteret ud hos Børneøen Bonsai for at se vores lønsystem fra brugersiden.

Vi ønsker hele tiden at udvikle os, så har du idéer, konstruktiv kritik eller andre input, som vi kan lære af, så kontakt os endelig!


Corona-tests fra private udbydere 

Vi har flere gange modtaget spørgsmålet: ”Er det en god idé med test fra private udbydere?”. I vores svar til dette læner vi os, ligesom flere kommuner, op ad Statens Seruminstitut, som på nuværende tidspunkt ikke anbefaler brugen af disse tests, da de ikke vurderer, at de er lige så sikre som de offentlige tests. Styrelsen peger derudover på problemstillingen med, at resultaterne ikke registreres i det regionale system og derfor efterlader huller i smitteopsporingen.


Ledige pladser på kommende kurser 

Der er stadig ledige pladser tilbage på fobus kurser i november og december 2020.
Obs. vi følger udviklingen omkring corona og aflyser/flytter kurser, hvis det bliver nødvendigt:

  • Bestyrelseskursus den 25. november 2020 kl. 17.00-20.00 i KBH: 
    Som deltager på kurset introduceres du til, hvordan du som medlem af bestyrelsen værner om dit ansvar samt griber de muligheder an, der er i bestyrelsesarbejdet. Derudover giver kurset dig et indblik i, hvordan fobu kan hjælpe og understøtte bestyrelsesarbejdet i dag- og fritidstilbuddet.
  • Ledermøde den 4. december 2020 kl. 09.00-12.00 (Online): 
    På ledermøderne er der information fra fobu samt oplæg og input ift. emner og temaer, som relevante for selvejende og private dagtilbud. Bl.a. vil Thor Larsen, visitationschef i Københavns Kommune, til ledermødet fortælle om ”Det gode samarbejde med pladsanvisningen”.

Du kan finde disse kurser og en masse andre i vores kursuskatalog her. Kurserne er gratis for medlemmer og finder sted både i Aarhus og København. 


Følger du FOBU på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster FOBU løbende informationer om blandt andet vores arrangementer, spændende artikler og meget andet.
Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger FOBU på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

23. november 2020