Det skal du huske, efter I har afholdt valg til bestyrelsen! 

Så er det igen den tid på året, hvor jeres bestyrelsesoplysninger skal opdateres. Det er nemlig så vigtigt, at vi i FOBU har de helt nye oplysninger om jeres bestyrelser, da det er vores eneste mulighed for at kunne kontakte dem med fx bestyrelseskurser, konferencer eller vigtige nyheder for de reelle ejere.
 
Så husk at holde øje: I vil nemlig inden længe modtage en mail fra os med en bestyrelsesoversigt, som skal udfyldes og returneres.


Få en god start på bestyrelsesarbejdet! 

Flere af jer har allerede afholdt valg til bestyrelsen, og andre af jer skal snart til det. Det er vigtigt at komme godt ind i bestyrelsesarbejdet og få sat kursen rigtigt fra start af. Det vil vi i FOBU gerne bistå jer i, og derfor udbyder vi i løbet af efteråret bestyrelseskurser i Aarhus og København. Til kurserne får du bl.a. et indblik i, hvad bestyrelsesopgaven går ud på, og hvordan bestyrelsen bedst muligt samarbejder med lederen om at løfte opgaven.  

Kurset i Aarhus finder sted den 5. november 2020, og kurset i København afholdes den 25. november 2020. I kan læse mere om kurserne og tilmelde jer her

Derudover er I altid velkomne til at henvende jer til os med eventuelle spørgsmål eller ved behov for sparring ift. bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet. 


Ferie på forskud - Hvordan gør vi?

Ferie på forskud er en ny ordning, som er blevet indført med den nye ferielov, som trådte i kraft 1. september 2020. Ordningen betyder, at man som medarbejder kan ”låne” ferie på forhånd, som medarbejderen endnu ikke har optjent.

Dog er budskabet, at I som arbejdsgivere skal være opmærksomme i forhold til brugen af ordningen, da I kan risikere, at medarbejderen fratræder, inden der er sket udligning – ”ferielånet er tilbagebetalt”. Der kan kun modregnes i tilgodehavende løn i den sidste månedsløn og i feriebetalingen herunder 6. ferieuge. Institutionen vil lide et tab, hvis beløbet er for højt i forhold til at kunne modregne i sidste månedsløn og feriebetalingen. Det kan f.eks. være prøvetidsansatte, som opsiger sin stilling med 1 dags varsel.

Der er tale om en aftale mellem jer som arbejdsgivere og medarbejderen, og derfor er I som arbejdsgivere ikke forpligtet til at acceptere en anmodning om forskudsferie.

I forhold til efterårsferien 2020 er der optjent 2,08 dage i september, som kan anvendes i oktober måned. Derudover er der: 1,64 dages restferie fra miniferieåret, (hvis medarbejderen har afholdt 3 ugers sommerferie) og 6. ferieuge: 1,28 dag. Altså i alt: 5 dage til efterårsferie.
Der kan også anvendes afspadsering/flex, omsorgsdage eller seniordage.

Hvis medarbejderen hverken har restferie, 6. ferieuge eller andet, kan der aftales forskudsferie. I forhold til efterårsferien vil der være tale om at skulle indgå en aftale om forskudsferie på 2,92 dage.
Udligningen vil så ske i oktober måned: 2,08 dage og i november måned: 0,84 dag. I november vil der være plus på kontoen igen med 1,24 dag. Der vil være 3,32 dage til juleferien i december måned i dette tilfælde.

Vær dog opmærksom på juleferien.
Der kan heller ikke aftales mere ferie på forskud, end der kan optjenes inden for samme ferieår.

Eksempel: En medarbejder tiltræder stilling 1. maj 2021 og ønsker at holde 3 ugers sommerferie i juli måned 2021. Der er optjent 4,16 dage i maj og juni måned. Der kan dermed ikke optjenes til 3 ugers sommer inden ferieåret udløber 31. august 2021. Der kan aftales 4,16 dage i forskudsferie, men resten af ferien er for egen regning.

Som lovet har fobu udarbejdet en blanket, som I kan anvende i forbindelse med aftale om forskudsferie. I kan finde blanketten her. Blanketten skal sendes til institutionens lønkonsulent senest den 20. i den måned, hvor der afvikles ferie på forskud.

Derudover har vi udarbejdet en oversigt over optjening af ferie på et ferieår og et eksempel på løbende brug af den disponible ferie, som I finder her


Vi afholder stadig kurser! 

Den 25. september 2020 blev der udmeldt nye nationale tiltag mod COVID-19 af Erhvervs-, Justits- og Ældre- og Sundhedsministeriet. Ifølge de nye nationale tiltag er forsamlingsforbuddet ved arrangementer fortsat sænket til 50 personer, mens det stadig er muligt at afholde arrangementer, fx kurser, med op til 500 personer, hvis deltagerne sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, lærred eller lignende.
Derfor afholder vi på trods af disse corona tider stadig kurser i FOBU – og vi glæder os sådan til at dele de kommende arrangementer med jer. For eksempel sætter vi i løbet af efteråret fokus på arbejdsfællesskabet, på bestyrelsernes ansvar og opgaver og på børnenes kunstneriske læring og udvikling. Alt sammen noget, som du kan læse meget mere om her.

Du kan trygt deltage på vores kurser:
Der vil være forskellige tiltag, når du er på kursus - alt sammen for at sikre, at du føler dig fuldstændig tryg ved at deltage. Myndighederne udstikker retningslinjerne, og vi følger dem til punkt og prikke: Vi sørger for ekstra høj hygiejne, for god afstand og for forplejning efter de retningslinjer, som er for området.


Billigere forsikringer

Vi kommer i FOBU til at indgå et samarbejde med en forsikringsmægler, der vil hjælpe os med at få bedre forsikringer til billigere penge. Det er firmaet ”Honestus og Partners”.

En forsikringsmægler er en virksomhed, der på vores vegne forhandler med forsikringsselskaberne for at sikre os de bedste forsikringer – både i forhold til pris, men også i forhold til at få de bedste vilkår. De foretager forhandlingen på baggrund af vores behov og skadesstatistik, og de foretager derefter en sammenligning af, hvad de forskellige selskaber kan tilbyde. Ud fra dette kommer de med en aftale. Aftalen indgås med FOBU, og det er så op til jer i de enkelte institutioner at beslutte, hvorvidt I vil skifte forsikringsselskab. I den nye model vil det desuden være således, at den enkelte institution fremover gratis kan få rådgivning fra forsikringsmægleren, hvis man har en skade. Og her agerer de jo som vores rådgiver, ikke forsikringsselskabets.

Forsikringsmæglerne kommer til at indhente tilbud på de forsikringer, som den enkelte institution typisk har; Erhvervsansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, løsøreforsikring og bestyrelsesforsikring.

Vi arbejder på højtryk på at vende tilbage med nyt i løbet af denne måned.


Sidste chance for at indstille til "Årets dagtilbud"

Husk at det er ved at være sidste chance for at indstille en institution til "Årets dagtilbud". Indstillingsfristen er nemlig den 18. oktober 2020.

Prisen gives til en daginstitution eller en dagpleje i Danmark, der udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet, hvor den pædagogiske intention træder tydeligt frem i den daglige praksis og i udviklingen af børne- og læringsmiljøet. Den daglige praksis skal samtidig være funderet i den styrkede pædagogiske læreplan herunder det pædagogiske grundlag.

Du kan indstille et dagtilbud her.


I praktik i Børnehuset Gemmet

I sidste uge var FOBUS direktør, Henrik Vagner, i ”praktik” i Børnehuset Gemmet - en selvejende institution, der ligger godt placeret i det Københavnske Nordvest kvarter.
 
Det er nu fjerde gang, at Henrik er i praktik hos et af vores medlemmer – tidligere har han været i Marthahjemmet, Prinsessegårdene og Haraldsgården. Formålet med praktikken er løbende at blive klogere på, hvilke vilkår og udfordringer vores medlemmer oplever i hverdagen, og hvor vi som FOBU kan gøre en indsats for at hjælpe med at løse disse udfordringer.
Hvordan ”praktikken” skal forløbe, er helt op til institutionen, så i Børnehuset Gemmet startede Henrik som ”dørmand og -modtager”. I Gemmet er der 3 etager, så, som mange andre steder, er det en logistisk udfordring at følge især de mindre børn til den rigtige stue, så her blev Henrik sat på lidt af en prøve.

Senere bistod han til en times rytmik og leg med musik, hvor han fik et indblik i alle de pædagogiske overvejelser, der ligger bag hver enkelt aktivitet i en daginstitution, og hvor stort fokus på udviklingen af det enkelte barn, der er i legen.

Eftermiddagen tilbragte han med børnehusets leder, Merete Grave, hvor de bl.a. gennemgik FOBUs IT-systemer fra ledernes side af skærmen. Det gav mulighed for en god drøftelse af, hvad FOBU kan forbedre og være skarpere på – både meget konkret, men også mere generelt.

Tak til Børnehuset Gemmet for en god praktik og en lærerig oplevelse.  


Ledige pladser på kommende kurser 

Der er stadig ledige pladser tilbage på FOBUs kurser i oktober og november 2020.
Obs. vi følger udviklingen omkring corona og aflyser/flytter kurser, hvis det bliver nødvendigt:

 • Organisatorisk medlemskab og organisationen som et arbejdsfællesskab den 27. oktober 2020 kl. 17.30-20.00 i KBH:
  Majas foredrag omhandler organisationsudvikling, ledelse og følgeskab. Et velfungerende arbejdsfællesskab er altafgørende for hverdagen i dagtilbud. Derfor sætter Maja i oplægget knivskarpt fokus på de udfordringer, der findes i pædagogisk praksis og kommer med enkle og håndgribelige forslag til en stærkere faglig praksis.
  * Pga. stor tilslutning, har vi lejet os ind i større lokaler, og der er derfor stadig ledige pladser på kurset.
 • Organisatorisk medlemskab og organisationen som et arbejdsfællesskab den 29. oktober 2020 kl. 17.30-20.00 i Aarhus
  Majas foredrag omhandler organisationsudvikling, ledelse og følgeskab. Et velfungerende arbejdsfællesskab er altafgørende for hverdagen i dagtilbud. Derfor sætter Maja i oplægget knivskarpt fokus på de udfordringer, der findes i pædagogisk praksis og kommer med enkle og håndgribelige forslag til en stærkere faglig praksis.
 • Bestyrelseskursus den 5. november 2020 kl. 17.00-20.00 i Aarhus:
  Som deltager på kurset introduceres du til, hvordan du som medlem af bestyrelsen værner om dit ansvar samt griber de muligheder an, der er i bestyrelsesarbejdet. Derudover giver kurset dig et indblik i, hvordan fobu kan hjælpe og understøtte bestyrelsesarbejdet i dag- og fritidstilbuddet.

Du kan finde disse kurser og en masse andre i vores kursuskatalog her. Kurserne er gratis for medlemmer og finder sted både i Aarhus og København. 


Følger du FOBU på Facebook og LinkedIn

På Facebook og LinkedIn poster FOBU løbende informationer om blandt andet vores arrangementer, spændende artikler og meget andet.

Men vi poster også historier, nyheder og stillingsopslag fra vores institutioner, så skriv endelig, hvis jeres institution har noget, som I gerne vil dele til kommunikationskonsulent Kaja Kristensen på kk@fobu.dk.

Hvis du ikke allerede følger FOBU på Facebook, så klik her og tryk følg og ligeledes med LinkedIn klik her og tryk følg

8. oktober 2020