Vi er lige nu i fuld gang med at optimere vores hjemmeside, så den bliver endnu mere informativ og overskuelig. Derfor ændrer vi hist og her og rykker lidt rundt på tingene på siden. Så hvis der er noget, som ikke er, hvor det plejer, så fortvivl ej, så er det blot flyttet til et andet – og forhåbentligt smartere - sted på hjemmesiden. Fx har vi for at gøre det mere overskueligt samlet alle vores aktiviteter under et sted: ”Aktiviteter”, som I finder i øverste bjælke. Så nu vil I både kunne finde fobu akademi og vores kurser her, men I vil også kunne finde alt om vores andre aktiviteter såsom årsmøde, bestyrelseskonferencer herunder Gerda Prisen osv.

I er mere end velkomne til at skrive på kk@fobu.dk, hvis der er noget, som I ikke kan finde, eller hvis I sidder med en god ide til en forbedring af vores hjemmeside.

25. september 2020