I denne tid præget af corona er hverdagen i vores vuggestuer og børnehaver helt forandret. De sundhedsfaglige retningslinjer for genåbningen sætter nye rammer for og krav til, hvordan vi kan være sammen i dagtilbud. Og det kan til tider være svært inden for disse rammer samtidig at skulle opretholde den pædagogiske kvalitet, som er afgørende for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Derfor har Børne- og Undervisningsministeriet nu oprettet en hotline, hvor praksiskonsulenterne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sidder klar til at sparre med og vejlede pædagogiske ledere og personale om de pædagogiske spørgsmål og dilemmaer, der kan opstå i genåbningsfasen.

Du finde alt om den pædagogiske hotline og andre relevante hotlines her. 

25. september 2020