Fælleserklæring
KL og Forhandlingsfællesskabet har som følge af den ekstraordinære situation udarbejdet en fælleserklæring – ”Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt”.

Med fælleserklæringen er parterne enige om, at medarbejdere kan få andre arbejdstider, arbejdssteder eller arbejdsopgaver end normalt. Det er aftalens hensigt, at de ansatte ”i videst mulig udstrækning” tages med på råd, og at det skal ske med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Aftalen løber foreløbig indtil den 31. maj, men kan eventuelt forlænges, hvis situationen kræver det. Den gælder i alle kommuner – og på hele KL's forhandlingsområde – det sidste betyder, at selvejende institutioner også er omfattet af aftalen.

Selvejende institutioner med driftsoverenskomst er en del af denne aftale, og da aftalen udmøntes lokalt, så vil vi opfordre til, at man tager kontakt til den kommune, som man har driftsoverenskomst med henblik på at få et bedre overblik over mulighederne. Du kan læse erklæringen her.

Yderligere info omkring fælleserklæringen
BUPL har udarbejdet en vejledning til selvejende institutioner, som ønsker at bidrage, hvis kommunen får brug for at trække på pædagoger fra selvejende institutioner til løsning af opgaver i kommunalt regi ift. nødpasning eller andre opgaver.

De midlertidige ændringer i arbejdsopgaver/funktioner/arbejdssted skal ske med baggrund i frivillighed, hvor medarbejderen eller medarbejderne er indforståede med ændringen.

Da selvejende institutioner er selvstændige juridiske enheder med en bestyrelse som arbejdsgiver for de ansatte i institutionen, skal der etableres en udlånsaftale mellem bestyrelsen og den kommune, der er indgået driftsoverenskomst med.

Det anbefales, at der som minimum i udlånsaftalen fremgår:

  • Hvem har arbejdsgiveransvaret for medarbejderen i udlånsperioden?
  • Hvor lang er udlånsperioden?
  • Hvor ligger det midlertidige tjenestested?
  • Hvilke opgaver skal løses?
  • Hvem udøver ledelsesretten over for medarbejderen i udlånsperioden?
  • Hvordan afregnes der mellem kommunen (låner) og bestyrelsen (udlåner)?
  • Hvilke vilkår gælder for medarbejderen i udlånsperioden (løn og øvrige vilkår)?

Den udlånte medarbejder bibeholder sin nuværende løn – fast påregnelig løn inkl. pensionsrettigheder og bevarer sin anciennitet. Medarbejderen genindtræder fuldt og helt i vilkårene i henhold til hovedbeskæftigelsens ansættelseskontrakt, når udlånet ophører.

Se BUPLS’s vejledning her

3. september 2020