I fobu deltager vi aktivt i den politiske debat om selveje og daginstitutionsområdet. Her kan du løbende følge med i vores refleksioner om forskellige emner og du er altid velkommen til at kommentere direkte på indlæggene eller på fobus facebook

 • Brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg - Vaccination mod COVID-19

 • Brev til Folketinget vedr. private institutioner

 • Brev til borgmestrene vedr. Økonomiaftalen 2021 og dækning af corona-relaterede udgifter i de private institutioner

 • Høringssvar vedr. fritidspædagogisk rammeaftale

 • Artikel fra Kristeligt Dagblad: "Forslag om at forbyde religiøse daginstitutioner har ikke flertal"

 • Artikel fra BT: "SF vil lukke religiøse børnehaver og vuggestuer"

 • Brev til Folketingets Børne-og Undervisningsudvalg vedr. SF's forslag om at forbyde visse private daginstitutioner

 • Indstilling fra Børne- og Ungdomsforvaltningen: Anmodning om at blive private fritidsinstitutioner fra to selvejende fritidsinstitutioner

 • Svar fra Pernille Rosenkrantz-Theil

 • Svar fra Børne- og undervisningsministeren angående ensretning af forældrebetaling ift. fritidshjem

 • Brev fra fritidshjemmet Kildevæld om mulige konsekvenser ved KKFO

 • Henvendelse om lovændring ift. fritidshjemsproblematikken

 • Brev til Børne- og undervisningsudvalget samt til den nye Børne- og Undervisningsminister

 • Brev fra institution til Børne- og Undervisningsminister angående AUB

 • Høringssvar til forslag til Lov om ændringer af Dagtilbudsloven

 • Møde mellem politikere fra Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune og de selvejende fritidsinstitutioner om fritidsreformen

 • Evalueringen af selvejende netværk i Københavns Kommune er godkendt

 • Selvejende fritidscentre i Københavns Kommune fortsætter

 • fobu har indgået partnerskab med tænketanken DEA

 • Høringssvar til forslag til Lov om ændring af Dagtilbudsloven

 • Alligevel ingen skat på selvejende institutioner, hvis nyt lovforslag bliver vedtaget

 • fobu inviterede til dialogmøde med politikere og ledere fra selvejende fritidsinstitutioner

 • fobu har fingeren på pulsen og var med til Folkemødet 2017

 • Godt regeringsudspil om ”Stærke dagtilbud” – men det selvejende område mangler!

 • Nyt spændende inspirationsmateriale til udvikling af læringsmiljøerne i daginstitutionerne

 • Sammenlægninger truer forældreindflydelsen i dagtilbud

 • Fri os for karikaturen af private institutioner

 • Hvad skal vi med en selvejestrategi?

 • Sådan håndterer vi skolereformen - indlæg 1

 • Børneperspektivet er altid det vigtigste

 • Skal der stilles øget krav til bestyrelseskompetencerne?

 • København har en unik mulighed for at implementere den ny folkeskolereform